DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The Farmers! parade of history

The Farmers parade of history  giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

 

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The Farmers! parade of history

A

History of Famer Trading Company: In 1909 Robert Laidlaw established the mail-order company Laidlaw Leeds in Fort Street, Auckland. Then, Branch expansion: purchase of Green and Colebrook chain store; further provincial stores in Auckland and Waikato to follow. Opening of first furniture and boot factory. In 1920, the Company had 29 branches; Whangarei store was purchased. Doors open at Hobson Street for direct selling to the public. The firm established London and New York buying offices. With permission from the Harbour Board, the large FARMERS electric sign on the Wyndham Street frontage is erected.

Lịch sử của công ty thương mại Famer: Năm 1909, Robert Laidlaw thành lập công ty đặt hàng qua thư Laidlaw Leeds ở Fort Street, Auckland. Sau đó, mở rộng chi nhánh: mua chuỗi cửa hàng Green and Colebrook; tiếp theo là các cửa hàng cấp tỉnh ở Auckland và Waikato. Khai trương nhà máy sản xuất đồ nội thất và bốt đầu tiên. Năm 1920, đến nay công ty có 29 chi nhánh; Cửa hàng Whangarei được mua lại. Cửa mở tại Phố Hobson để bán trực tiếp cho công chúng. Công ty thành lập các văn phòng mua hàng ở London và New York. Với sự cho phép của Harbor Board, biển báo điện FARMERS lớn trên mặt tiền Phố Wyndham được dựng lên.

 

B

In 1935, if the merchandise had changed, the language of the catalogues hasn’t Robert Laidlaw, the Scottish immigrant who established the century-old business, might have been scripting a modern-day television commercial when he told his earliest customers: Satisfaction, or your money back. “It was the first money-back guarantee ever offered in New Zealand by any firm,” says Ian Hunter, business historian. “And his mission statement was, potentially, only the second one ever found in the world.” Laidlaw’s stated aims were simple to build the greatest business in New Zealand, to simplify every transaction, to eliminate all delays, and to only sell goods it would pay the customer to buy.

Vào năm 1935, nếu hàng hóa đã thay đổi, ngôn ngữ của các danh mục không thay đổi, Robert Laidlaw, người nhập cư Scotland đã thành lập doanh nghiệp hàng thế kỷ, có thể đã viết kịch bản quảng cáo truyền hình thời hiện đại khi ông nói với những khách hàng đầu tiên của mình: Sự hài lòng, hoặc tiền của bạn trở lại. Ian Hunter, nhà sử học kinh doanh cho biết: “Đó là bảo đảm hoàn lại tiền đầu tiên từng được cung cấp ở New Zealand bởi bất kỳ công ty nào. "Và tuyên bố sứ mệnh của anh ấy, có khả năng, là tuyên bố thứ hai từng được tìm thấy trên thế giới." Mục tiêu đã nêu của Laidlaw rất đơn giản là xây dựng doanh nghiệp lớn nhất ở New Zealand, đơn giản hóa mọi giao dịch, loại bỏ mọi sự chậm trễ, chỉ bán những hàng hóa có lợi cho khách hàng mua.

pay (v): có lợi; mang lợi, sinh lợi

C

This year, the company that began as a mail-order business and now employs 3500 staff across 58 stores turns 100. Its centenary will be celebrated with the release of a book and major community fundraising projects, to be announced next week. Hunter, who is writing the centenary history, says “Coming to a Fanners store once a week was a part of the New Zealand way of life”. By 1960, one in every 10 people had an account with the company. It was the place where teenage girls shopped for their first bra, where newlyweds purchased their first dinner sets, where first pay cheques were used to pay off hire purchase furniture, where Santa paraded every Christmas.

Năm nay, công ty bắt đầu là một doanh nghiệp đặt hàng qua thư và hiện có 3500 nhân viên trên 58 cửa hàng đã bước sang tuổi 100. Lễ kỷ niệm 100 năm của công ty sẽ được tổ chức bằng việc phát hành một cuốn sách và các dự án gây quỹ cộng đồng lớn sẽ được công bố vào tuần tới. Hunter, người đang viết nên lịch sử trăm năm, cho biết “đến cửa hàng Fanners mỗi tuần một lần là một phần trong lối sống của người New Zealand”. Đến năm 1960, cứ 10 người thì có một người có tài khoản với công ty. Đó là nơi các cô gái tuổi teen mua sắm chiếc áo ngực đầu tiên của họ, nơi các cặp vợ chồng mới cưới mua bộ đồ ăn tối đầu tiên của họ, nơi những tấm séc lương đầu tiên được sử dụng để trả tiền nội thất trẻ góp, nơi ông già Noel diễu hành vào mỗi dịp Giáng sinh.

hire purchase: trả góp (một phương thức thanh toán cho một thứ gì đó trong đó người mua thanh toán một phần chi phí ngay lập tức và sau đó thực hiện các khoản thanh toán nhỏ đều đặn cho đến khi trả hết nợ).

D

Gary Blumenthal’s mother shopped there, and so does he. The fondest memory for the Rotorua resident? “We were on holiday in Auckland… I decided that upon the lookout tower on top of the Farmers building would be a unique place to fit the ring on my new fiancee’s finger.” The lovebirds, who had to wait for “an annoying youth” to leave the tower before they could enjoy their engagement kiss, celebrate their 50th wedding anniversary in June.

Mẹ của Gary Blumenthal đã mua sắm ở đó và anh ấy cũng vậy. Kỷ niệm đẹp nhất đối với cư dân Rotorua? "Chúng tôi đang đi nghỉ ở Auckland... Tôi quyết định rằng tháp quan sát trên đỉnh tòa nhà Nông dân sẽ là một nơi duy nhất để đeo chiếc nhẫn vào ngón tay vị hôn thê mới của tôi." Đôi uyên ương, những người phải đợi “thanh niên phiền phức” rời khỏi tòa tháp trước khi có thể tận hưởng nụ hôn đính hôn, kỷ niệm 50 năm ngày cưới vào tháng 6.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

E

Farmers, says Hunter, has always had a heart. This is from a 1993 North & South interview with a former board chairman, Rawdon Busfield: “One day I was in the Hobson Street shop and I saw a woman with two small children. They were clean and tidily dressed, but poor, you could tell. That week we had a special on a big bar of chocolate for one shilling. I heard the woman say to her boy, ‘no, your penny won’t buy that’. He wasn’t wearing shoes. So I went up to the boy said,’ Son, have you got your penny? ‘He handed it to me. It was hot he’d had it in his hand for hours. I took the penny and gave him the chocolate.”

Hunter nói, những người nông dân luôn có trái tim. Điều này là từ một cuộc phỏng vấn North & South năm 1993 với cựu chủ tịch hội đồng quản trị, Rawdon Busfield: “Một ngày nọ, tôi đang ở trong cửa hàng trên phố Hobson và tôi nhìn thấy một người phụ nữ có hai đứa con nhỏ. Họ ăn mặc sạch sẽ và chỉnh tề, nhưng có thể nói là nghèo. Tuần đó chúng tôi có chương trình giảm giá đặc biệt về một thanh sô cô la lớn với giá một shilling. Tôi nghe người phụ nữ nói với cậu bé của mình, 'không, đồng xu của bạn sẽ không mua được điều đó'. Anh ấy không đi giày. Vì vậy, tôi đến gần cậu bé và nói, 'Con trai, con có đồng xu nào không? 'Anh ấy đưa nó cho tôi. Trời nóng vì anh ấy đã cầm nó trong tay hàng giờ đồng hồ. Tôi lấy đồng xu và đưa cho cậu bé sô cô la."

 

F

Farmers was once the home of genteel tearooms, children’s playgrounds and an annual sale of celebration for birthday of Hector the Parrot (the store mascot died, aged 131, in the 1970s his stuffed remains still occupy pride of place at the company’s head office). You could buy houses from Farmers. Its saddle factory supplied the armed forces, and its upright grand overstrung pianos offered “the acme of value” according to those early catalogues hand-drawn by Robert Laidlaw himself. Walk through a Farmers store today and get hit by bright lights and big brands. Its Albany branch houses 16 international cosmetics companies. It buys from approximately 500 suppliers, and about 30% of those are locally owned.

Farmers từng là ngôi nhà của những phòng trà sang trọng, sân chơi cho trẻ em và hoạt động bán hàng hàng năm nhân dịp sinh nhật của con vẹt Hector (linh vật của cửa hàng đã qua đời ở tuổi 131, vào những năm 1970, hình nhồi bông của nó vẫn chiếm vị trí đáng tự hào tại trụ sở chính của công ty). Bạn có thể mua nhà từ Nông dân. Nhà máy sản xuất yên ngựa của nó đã cung cấp cho các lực lượng vũ trang, và những cây đàn piano lớn thẳng đứng của nó mang lại “giá trị cao nhất” theo những danh mục ban đầu do chính Robert Laidlaw vẽ bằng tay. Đi bộ qua một cửa hàng Fammers ngay hôm nay và bị ấn tượng bởi ánh sáng rực rỡ và các thương hiệu lớn. Chi nhánh Albany của nó có 16 công ty mỹ phẩm quốc tế. Nó mua từ khoảng 500 nhà cung cấp và khoảng 30% trong số đó thuộc sở hữu của địa phương.

 

G

“Eight, 10 years ago,” says current chief executive Rod McDermott, “lots of brands wouldn’t partner with us. The stores were quite distressed. We were first price point-focused, we weren’t fashion-focused. “Remove the rose-tinted nostalgia, and Farmers is, quite simply, a business, doing business in hard times. Dancing with the Stars presenter Candy Lane launches a clothing line. “We put a trial on, and we thought it was really lovely, but the uptake wasn’t what we thought it would be. It’s got to be what the customer wants,” says McDermott.

Giám đốc điều hành hiện tại Rod McDermott cho biết: “Tám, 10 năm trước, rất nhiều thương hiệu sẽ không hợp tác với chúng tôi. Các cửa hàng đã khá đau khổ. Đầu tiên chúng tôi tập trung vào giá , chúng tôi không tập trung vào thời trang. “Hãy loại bỏ những hoài niệm nhuốm màu hoa hồng, và khá đơn giản Fammers là một doanh nghiệp, kinh doanh trong thời kỳ khó khăn. Người dẫn chương trình Dancing with the Stars Candy Lane giới thiệu một dòng quần áo. “Chúng tôi đã thử nghiệm và chúng tôi nghĩ rằng nó thực sự đáng yêu, nhưng sự thu hút không như chúng tôi nghĩ. Đó phải là thứ mà khách hàng muốn," McDermott nói.

uptake (n): Sự hấp thu, sự thu hút

H

He acknowledges retailers suffer in a recession: “We’re celebrating 100 years because we can and because we should.” Farmers almost didn’t pull through one economic crisis. By the mid 1980s, it had stores across the country. It had acquired the South Island’s Calder Mackay chain of stores and bought out Haywrights. Then, with sales topping $375 million, it was taken over by Chase Corporation. Lincoln Laidlaw, now aged 88, and the son of the company’s founder, remembers the dark days following the stock market crash and the collapse of Chase. “I think, once, Farmers was like a big family and all of the people who worked for it felt they were building something which would ultimately be to their benefit and to the benefit of New Zealand… then the business was being divided up and so that kind of family situation was dispelled and it hasn’t been recovered.” For a turbulent few years, the stores were controlled, first by a consortium of Australian banks and later Deka, the Maori Development Corporation and Foodland Associated Ltd. In 2003, it went back to “family” ownership, with the purchase by the James Pascoe Group, owned by David and Anne Norman the latter being the great-granddaughter of James Pascoe, whose first business interest was jewellery.

Ông thừa nhận các nhà bán lẻ đang phải chịu đựng suy thoái kinh tế: "Chúng tôi kỷ niệm 100 năm vì chúng tôi có thể và vì chúng tôi nên làm như vậy." Farmers hầu như không vượt qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nào. Vào giữa những năm 1980, nó đã có các cửa hàng trên toàn quốc. Nó đã mua lại chuỗi cửa hàng Calder Mackay của Đảo Nam và mua lại Haywrights. Sau đó, với doanh thu lên tới 375 triệu đô la, nó đã được Chase Corporation tiếp quản. Lincoln Laidlaw, hiện đã 88 tuổi và là con trai của người sáng lập công ty, nhớ lại những ngày đen tối sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán và sự sụp đổ của Chase. "Tôi từng nghĩ, Fammers giống như một gia đình lớn và tất cả những người làm việc cho nó đều cảm thấy họ đang xây dựng một thứ gì đó cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho họ và lợi ích của New Zealand... sau đó công việc kinh doanh được chia nhỏ và vì vậy trạng thái gia đình đó đã bị giải tán và nó đã không được phục hồi." Trong một vài năm hỗn loạn, các cửa hàng đã được kiểm soát, đầu tiên bởi một tập đoàn gồm các ngân hàng Úc và sau đó là Deka, Tập đoàn Phát triển Maori và Foodland Associated Ltd. Năm 2003, nó trở lại quyền sở hữu của "gia đình", với việc mua lại Tập đoàn James Pascoe, thuộc sở hữu của David và Anne Norman, Anne Norman là cháu gái của James Pascoe, người có sở thích kinh doanh đầu tiên là đồ trang sức.

Pull through: to succeed in dealing with a difficult period, or to help someone do this
He'd never have managed on his own, but his colleagues have pulled him through.
It was a crisis year for the company, but we have pulled through.

 

I. “Sheer power of the brand,” says McDermott, “pulled Farmers through and now we’re becoming the brand it used to be again.” Farmers was the company that, during World War II, topped up the wages of any staff member disadvantaged by overseas service. Robert Laidlaw a committed Christian who came to his faith at a 1902 evangelistic service in Dunedin concluded his original mission statement with the words, “All at it, always at it, wins success”. Next week, 58 Farmers stores across the country will announce the local charities they will raise funds for in their centenary celebration, everything from guide dog services to hospices to volunteer fire brigades will benefit. Every dollar raised by the community will be matched by the company. “It’s like the rebirth of an icon,” says McDermott.

"Sức mạnh tuyệt đối của thương hiệu," McDermott nói, "đã vực Farmers đứng dậy và bây giờ chúng tôi đang trở lại với thương hiệu như trước đây." Nông dân là công ty, trong Thế chiến thứ II, đã trả lương cao nhất cho bất kỳ nhân viên nào bị thiệt thòi khi phục vụ ở nước ngoài. Robert Laidlaw, một Cơ đốc nhân tận tụy đã đến với đức tin của mình tại một buổi truyền giáo năm 1902 ở Dunedin, đã kết thúc tuyên bố sứ mệnh ban đầu của mình bằng câu: “Tất cả vì nó, luôn luôn vì nó, sẽ giành được thành công”. Tuần tới, 58 cửa hàng Nông dân trên toàn quốc sẽ công bố các tổ chức từ thiện địa phương mà họ sẽ gây quỹ cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập, mọi thứ từ dịch vụ chó dẫn đường đến nhà tế bần cho đến đội cứu hỏa tình nguyện đều sẽ được hưởng lợi. Mỗi đô la được huy động bởi cộng đồng sẽ được công ty đối ứng ( tức là cộng đồng quyên góp được bao nhiêu thì công ty sẽ quyên góp tương đương). McDermott nói: “Nó giống như sự tái sinh của một biểu tượng".

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 14-18

The reading Passage has seven paragraphs A-I

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-I, in boxes 15-18 on your answer sheet.

 

14    Generosity offered in an occasion.

15    Innovation of offer made by the head of company.

16    Fashion was not its strong point.

17    A romantic event on the roof of farmers.

18    Farmers were sold to a private owned company.

 

 

Questions 19-23

Complete the sentence below.

Complete the following summary of the paragraphs of Reading Passage

Using NO MORE THAN TWO WORDS from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes 19-23 on your answer sheet.

 

19    Farmers was first founded as a……………………… in Auckland by Mr Laidlaw.

20    Farmers developed fast and bought one……………………… then.

21    During oversea expansion, Farmers set up……………………… in cities such as London.

22    Farmers held a……………………… once a year for the well-known parrot.

23    In the opinion of Lincoln Laidlaw, Farmers is like a ______for employees, not just for themselves but for the whole country.

Questions 24-26

Use the information in the passage to match the people (listed A-C) with opinions or deeds below.

Write the appropriate letters A-C in boxes 24-26 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

A    Lincoln Laidlaw

B    Rod McDermott

C    Ian Hunter

24      Product became worse as wrong aspect focused.

25      An unprecedented statement made by Farmers in New Zealand.

26      Character of the company was changed.

 

 

 

 

ĐÁP ÁN

14. E

15. B

16. G

17. D

18. H

19. mail-order company

20. chain store

21. buying offices

22. celebration (sale)

23. big family

24. B

25. C

26. A

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status