DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:  Robert Louis Stevenson

 

Robert Louis Stevenson giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

Robert Louis Stevenson

 

A Scottish novelist, poet, essayist, and travel writer, Robert Louis Stevenson was born at 8 Howard Place, Edinburgh, Scotland, on 13 November 1850. It has been more than 100 years since his death. Stevenson was a writer who caused conflicting opinions about his works. On one hand, he was often highly praised for his expert prose and style by many English-language critics. On the other hand, others criticised the religious themes in his works, often misunderstanding Stevenson’s own religious beliefs. Since his death a century before, critics and biographers have disagreed on the legacy of Stevenson’s writing. Two biographers, KF and CP , wrote a biography about Stevenson with a clear focus. They chose not to criticise aspects of Stevenson’s personal life. Instead, they focused on his writing, and gave high praise to his writing style and skill. ĐOẠN 1

Là một tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhà tiểu luận và nhà văn du lịch người Scotland, Robert Louis Stevenson sinh tại số 8 Howard Place, Edinburgh, Scotland, vào ngày 13 tháng 11 năm 1850. Đã hơn 100 năm kể từ khi ông qua đời. Stevenson là một nhà văn gây ra nhiều ý kiến trái chiều về tác phẩm của mình. Một mặt, ông thường được nhiều nhà phê bình tiếng Anh đánh giá cao về văn xuôi và phong cách chuyên nghiệp. Mặt khác, những người khác lại chỉ trích chủ đề tôn giáo trong tác phẩm của ông, thường hiểu sai về niềm tin tôn giáo của chính Stevenson. Kể từ khi ông qua đời một thế kỷ trước, các nhà phê bình và người viết tiểu sử đã bất đồng về di sản văn chương của Stevenson. Hai người viết tiểu sử, KF và CP, đã viết tiểu sử về Stevenson với trọng tâm rõ ràng. Họ quyết định không chỉ trích các khía cạnh trong cuộc sống cá nhân của Stevenson. Thay vào đó, họ tập trung vào bài viết của anh ấy và đánh giá cao phong cách và kỹ năng viết của anh ấy.

The literary pendulum has swung these days. Different critics have different opinions towards Robert Louis Stevenson’s works. Though today, Stevenson is one of the most translated authors in the world, his works have sustained a wide variety of negative criticism throughout his life. It was like a complete reversal of polarity—from highly positive to slightly less positive to clearly negative; after being highly praised as a great writer, he became an example of an author with corrupt ethics and lack of moral. Many literary critics passed his works off as children’s stories or horror stories, and thought to have little social value in an educational setting. Stevenson’s works were often excluded from literature curriculum because of its controversial nature. These debates remain, and many critics still assert that despite his skill, his literary works still lack moral value. ĐOẠN 2

Con lắc văn chương ngày nay đã lắc lư. Các nhà phê bình khác nhau có quan điểm khác nhau về tác phẩm của Robert Louis Stevenson. Mặc dù ngày nay, Stevenson là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất trên thế giới, nhưng các tác phẩm của ông vẫn phải chịu nhiều lời chỉ trích tiêu cực trong suốt cuộc đời. Nó giống như một sự đảo ngược hoàn toàn các cực - từ rất tích cực đến ít tích cực hơn một chút rồi đến tiêu cực rõ ràng; sau khi được khen ngợi là nhà văn lớn, ông lại trở thành tấm gương của một tác giả có đạo đức thối nát, thiếu đạo đức. Nhiều nhà phê bình văn học không xem rằng các tác phẩm của ông là truyện dành cho trẻ em hoặc truyện kinh dị và được cho là có ít giá trị xã hội trong môi trường giáo dục. Các tác phẩm của Stevenson thường bị loại khỏi chương trình giảng dạy văn học vì tính chất gây tranh cãi của nó. Những cuộc tranh luận này vẫn còn, và nhiều nhà phê bình vẫn khẳng định rằng dù có tài năng nhưng các tác phẩm văn học của ông vẫn thiếu giá trị đạo đức.

pass off (v): evade or lightly dismiss an awkward remark.

 

One of the main reasons why Stevenson’s literary works attracted so much criticism was due to the genre of his writing. Stevenson mainly wrote adventure stories, which was part of a popular and entertaining writing fad at the time. Many of us believe adventure stories are exciting, offer engaging characters, action, and mystery but ultimately can’t teach moral principles. The plot points are one-dimensional and rarely offer a deeper moral meaning, instead focusing on exciting and shocking plot twists and thrilling events. His works were even criticised by fellow authors. Though Stevenson’s works have deeply influenced Oscar Wilde, Wilde often joked that Stevenson would have written better works if he wasn’t born in Scotland. Other authors came to Stevenson’s defence, including Galsworthy who claimed that Stevenson was a greater writer than Thomas Hardy. ĐOẠN 3

Một trong những lý do chính khiến các tác phẩm văn học của Stevenson thu hút nhiều lời chỉ trích là do thể loại sáng tác của ông. Stevenson chủ yếu viết truyện phiêu lưu, một phần của mốt viết lách phổ biến và giải trí vào thời điểm đó. Nhiều người trong chúng ta tin rằng những câu chuyện phiêu lưu rất thú vị, có những nhân vật hấp dẫn, hành động và bí ẩn nhưng cuối cùng không thể dạy những nguyên tắc đạo đức. Các điểm cốt truyện mang tính một chiều và hiếm khi mang ý nghĩa đạo đức sâu sắc hơn, thay vào đó tập trung vào những tình tiết thú vị và gây sốc cũng như các sự kiện ly kỳ. Các tác phẩm của ông thậm chí còn bị các tác giả đồng nghiệp chỉ trích. Mặc dù các tác phẩm của Stevenson có ảnh hưởng sâu sắc đến Oscar Wilde, Wilde thường nói đùa rằng Stevenson sẽ viết những tác phẩm hay hơn nếu ông không sinh ra ở Scotland. Các tác giả khác đứng ra bảo vệ Stevenson, trong đó có Galsworthy, người cho rằng Stevenson là một nhà văn vĩ đại hơn Thomas Hardy.

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

 

 

Despite Wilde’s criticism, Stevenson’s Scottish identity was an integral part of his written works. Although Stevenson’s works were not popular in Scotland when he was alive, many modern Scottish literary critics claim that Sir Walter Scott and Robert Louis Stevenson are the most influential writers in the history of Scotland. While many critics exalt Sir Walter Scott as a literary genius because of his technical ability, others argue that Stevenson deserves the same recognition for his natural ability to capture stories and characters in words. Many of Scott’s works were taken more seriously as literature for their depth due to their tragic themes, but fans of Stevenson praise his unique style of story-telling and capture of human nature. Stevenson’s works, unlike other British authors, captured the unique day to day life of average Scottish people. Many literary critics point to this as a flaw of his works. According to the critics, truly important literature should transcend local culture and stories. However, many critics praise the local taste of his literature. To this day, Stevenson’s works provide valuable insight to life in Scotland during the 19th century. ĐOẠN 4

Bất chấp những lời chỉ trích của Wilde, bản sắc Scotland của Stevenson là một phần không thể thiếu trong các tác phẩm viết của ông. Mặc dù các tác phẩm của Stevenson không phổ biến ở Scotland khi ông còn sống, nhưng nhiều nhà phê bình văn học Scotland hiện đại cho rằng Ngài Walter Scott và Robert Louis Stevenson là những nhà văn có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Scotland. Trong khi nhiều nhà phê bình ca ngợi Ngài Walter Scott là một thiên tài văn học vì khả năng kỹ thuật của ông, thì những người khác lại cho rằng Stevenson xứng đáng được công nhận vì khả năng bẩm sinh trong việc nắm bắt câu chuyện và nhân vật bằng lời nói. Nhiều tác phẩm của Scott được coi trọng hơn với tư cách là văn học vì chiều sâu do chủ đề bi thảm của chúng, nhưng những người hâm mộ Stevenson ca ngợi phong cách kể chuyện độc đáo và nắm bắt bản chất con người của ông. Các tác phẩm của Stevenson, không giống như các tác giả người Anh khác, ghi lại cuộc sống hàng ngày độc đáo của những người dân Scotland bình thường. Nhiều nhà phê bình văn học coi đây là một thiếu sót trong tác phẩm của ông. Theo các nhà phê bình, văn học thực sự quan trọng phải vượt qua văn hóa và câu chuyện địa phương. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình ca ngợi hương vị địa phương trong văn học của ông. Cho đến ngày nay, các tác phẩm của Stevenson cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về cuộc sống ở Scotland trong thế kỷ 19.

Despite much debate of Stevenson’s writing topics, his writing was not the only source of attention for critics. Stevenson’s personal life often attracted a lot of attention from his fans and critics alike. Some even argue that his personal life eventually outshone his writing. Stevenson had been plagued with health problems his whole life, and often had to live in much warmer climates than the cold, dreary weather of Scotland in order to recover. So he took his family to a south pacific island Samoa, which was a controversial decision at that time. However, Stevenson did not regret the decision. The sea air and thrill of adventure complimented the themes of his writing, and for a time restored his health. From there, Stevenson gained a love of travelling, and for nearly three years he wandered the eastern and central Pacific. Much of his works reflected this love of travel and adventure that Stevenson experienced in the Pacific islands. It was as a result of this biographical attention that the feeling grew that interest in Stevenson’s life had taken the place of interest in his works. Whether critics focus on his writing subjects, his religious beliefs, or his eccentric lifestyle of travel and adventure, people from the past and present have different opinions about Stevenson as an author. Today, he remains a controversial yet widely popular figure in Western literature. ĐOẠN 5

Bất chấp nhiều tranh luận về chủ đề sáng tác của Stevenson, bài viết của ông không phải là nguồn thu hút sự chú ý duy nhất của các nhà phê bình. Cuộc sống cá nhân của Stevenson thường thu hút rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ cũng như giới phê bình. Một số người thậm chí còn cho rằng cuộc sống cá nhân của ông cuối cùng đã vượt trội hơn việc viết lách của ông. Stevenson đã phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe trong suốt cuộc đời và thường phải sống ở những vùng có khí hậu ấm hơn nhiều so với thời tiết lạnh lẽo, ảm đạm của Scotland để hồi phục. Vì vậy, anh đã đưa gia đình đến hòn đảo Samoa ở phía nam Thái Bình Dương, đây là một quyết định gây tranh cãi vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Stevenson không hối hận về quyết định này. Không khí biển và cảm giác hồi hộp của cuộc phiêu lưu đã tôn lên chủ đề bài viết của ông và trong một thời gian, sức khỏe của ông đã được phục hồi. Từ đó, Stevenson có niềm yêu thích du lịch và trong gần ba năm, ông lang thang khắp miền đông và miền trung Thái Bình Dương. Phần lớn tác phẩm của ông phản ánh tình yêu du lịch và phiêu lưu mà Stevenson đã trải qua ở các hòn đảo ở Thái Bình Dương. Chính nhờ sự chú ý về tiểu sử này mà mối quan tâm đến cuộc đời của Stevenson ngày càng tăng lên và thay thế cho sự quan tâm đến các tác phẩm của ông. Cho dù các nhà phê bình tập trung vào chủ đề sáng tác, niềm tin tôn giáo hay lối sống du lịch và phiêu lưu lập dị của ông, mọi người trong quá khứ và hiện tại đều có những quan điểm khác nhau về Stevenson với tư cách là một tác giả. Ngày nay, ông vẫn là một nhân vật gây tranh cãi nhưng lại được yêu thích rộng rãi trong văn học phương Tây.

 

 

Questions 27-31

Choose the correct letter, ABC or D.
Write the correct letter in boxes 27-31 on your answer sheet.

27   Stevenson’s biographers KF and CP

A  underestimated the role of family played in Stevenson’s life.

B  overestimated the writer’s works in the literature history.

C  exaggerated Stevenson’s religious belief in his works.

D  elevated Stevenson’s role as a writer.

 

28   The main point of the second paragraph is

A  the public give a more fair criticism to Stevenson’s works.

B  recent criticism has been justified.

C  the style of Stevenson’s works overweigh his faults in his life.

D  Stevenson’s works’ drawback is lack of ethical nature.

 

29   According to the author, adventure stories

A  do not provide plot twists well.

B  cannot be used by writers to show moral values.

C  are more fashionable art form.

D  can be found in other’s works but not in Stevenson’s.

 

30   What does the author say about Stevenson’s works?

A  They describe the life of people in Scotland.

B  They are commonly regarded as real literature.

C  They were popular during Stevenson’s life.

D  They transcend the local culture and stories.

 

31   The lifestyle of Stevenson

A  made his family envy him so much.

B  should be responsible for his death.

C  gained more attention from the public than his works.

D  didn’t well prepare his life in Samoa.

 

Questions 32-35

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?
In boxes 32-35 on you answer sheet, write

TRUE                 if the statement is true

FALSE                if the statement is false

NOT GIVEN      if the information is not given in the passage

 

32   Although Oscar Wilde admired Robert Louis Stevenson very much, he believed Stevenson could have written greater works.

33   Robert Louis Stevenson encouraged Oscar Wilde to start writing at first.

34   Galsworthy thought Hardy is greater writer than Stevenson is.

35   Critics only paid attention to Robert Louis Stevenson’s writing topics.

 

Questions 36-40

Complete the notes using the list of words, A-I, below.
Write the correct letter, A-I, in boxes 36-40 on your answer sheet.

Sir Walter Scott and Robert Louis Stevenson

A lot of people believe that Sir Walter Scott and Robert Louis Stevenson are the most influential writer in the history of Scotland, but Sir Walter Scott is more proficient in 36………………………., while Stevenson has better 37……………………….. Scott’s books illustrate 38………………………. especially in terms of tragedy, but a lot of readers prefer Stevenson’s 39………………………. What’s more, Stevenson’s understanding of 40………………………. made his works have the most unique expression of Scottish people.

A          natural ability
B          romance
C          colorful language
D          critical acclaim
E          humor
F          technical control
G         storytelling
H         depth
I           human nature

 

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

 

ĐÁP ÁN

 

27. D

28. D

29. B

30. A

31. C

32. TRUE

33. NOT GIVEN

34. FALSE

35. FALSE

36. F

37. A

38. H

39. G

40. I

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status