Nghĩa của từ điều dưỡng trong tiếng Anh và các từ vựng tiếng Anh liên quan đến công viêc điều dưỡng

Các bạn còn có thể ra nước ngoài làm việc với vai trò là y tá, điều dưỡng do vậy biết được một số từ vựng liên quan đền điều dưỡng giúp bạn học tập hoặc trao đổi tốt hơn trong nghề nghiệp của mình

Thumbnail

Nghĩa của từ điều dưỡng trong tiếng Anh và các từ vựng tiếng Anh liên quan đến công viêc điều dưỡng         

       

 Điều dưỡng là một trong những nghề mới nổi lên tầm 10 năm trở lại đây như thêm cơ hội nghề nghiệp cho các lớp trẻ. Các bạn còn có thể ra nước ngoài làm việc với vai trò là y tá, điều dưỡng do vậy biết được một số từ vựng liên quan đền điều dưỡng giúp bạn học tập hoặc trao đổi tốt hơn trong nghề nghiệp của mình

 

1. Điều đưỡng tiếng Anh là gì?

- Trong tiếng Anh điều dưỡng hay y tá đều có nghĩa là " Nurse".

 

2. Các từ vựng liên quan điến công việc điều dưỡng

 

- Taking care of paperwork: lo thủ tục giấy tờ ( thủ tục nhập viên, xuất viện, phẩu thuật)

- Diagnose patients: Chẩn đoán bệnh nhân

- Provide advice : đưa ra lời khuyên, tư vấn

- Follow-up care: theo dõi, chăm sóc

- Head nurse: điều dưỡng, y tá trưởng

- Nursing home: nhà dưỡng lão

- Sanatorium: viện điều dưỡng

- Dedication : sự cống hiến

- A highly specialized profession: công việc chuyên môn cao

- Public health: sức khỏe công đồng

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status