Chat hỗ trợ
Chat ngay

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING To catch a king

To catch a king, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 1 đề reading cam 17

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING:

To catch a king

 

Anna Keay reviews Charles Spencer’s book about the hunt for King Charles II during the English Civil War of the seventeenth century.

Anna Keay đánh giá cuốn sách của Charles Spencer về cuộc săn lùng vua Charles II trong suốt nội chiến Anh quốc của thế kỷ 17.

Charles Spencer’s latest book, To Catch a King, tells us the story of the hunt for King Charles II in the six weeks after his resounding defeat at the Battle of Worcester in September 1651. And what a story it is. After his father was executed by the Parliamentarians in 1649, the young Charles II sacrificed one of the very principles his father had died for and did a deal with Scots, thereby accepting Presbyterianism* as the national religion in return for being crowned King of Scots. His arrival in Edinburgh prompted the English Parliamentary army to invade Scotland in a pre-emptive strike. This was followed by a Scottish invasion of England. The two sides finally faced one another at Worcester in the west of England in 1651. After being comprehensively defeated on the meadows outside the city by the Parliamentarian army, the 21-year-old king found himself the subject of a national manhunt, with a huge sum offered for his capture, through a series of heart-poundingly close escapes, to evade the Parliamentarians before seeking refuge in France. For the next nine years, the penniless and defeated Charles wandered around Europe with only a small group of loyal supporters. ĐOẠN 1

Cuốn sách mới nhất của Charles Spencer, To Catch a King, cho chúng ta biết câu chuyện về cuộc săn lùng vị vua Charles II trong sáu tuần sau thất bại vang dội tại trận chiến Worcester vào tháng 9 năm 1651. Và câu chuyện là gì. Sau khi cha của ông ta bị hành xử bởi nghị viện Anh vào năm 1649, Charles II trẻ tuổi đã hi sinh một trong những nguyên tắc mà cha của ông ta chết vì nó và đã thực hiện một thỏa thuận với người Scotland, qua đó chấp nhận giáo điều giáo hội Scotland ( một nhánh của đạo tin lành cải cách) là quốc giáo để đổi lại vương miện Vua của Sotland. Sự xuất hiện của ông ở Edinburgh thúc đẩy quân đội nghị viện Anh xâm chiếm Scotland trong cuộc tấn công phủ đầu. Tiếp theo sau đó là cuộc xâm chiếm nước Anh của người Scotland. Hai bên cuối cùng đối mặt với nhau tại Worcester ở phía tây nước Anh vào năm 1651. Sau khi bị đánh bại hoàn toàn trên bãi cỏ bên ngoài thành phố bởi quân đội Nghị viện Anh vị vua 21 tuổi tự thấy bản thân là đối tượng của cuộc săn lùng quốc gia, với số tiền khổng lồ được ban tặng cho việc bắt ông ta, qua một loạt cuộc chạy trốn thót tim  để thoát khỏi Nghị viện trước khi tìm kiếm nơi ẩn náu ở Pháp. Trong chín năm, Charles thua cuộc và không một xu đã lang thang vòng quanh châu Âu với chỉ một nhóm nhỏ những người ủng hộ trung thành.

 

Years later, after his restoration as king, the 50-year-old Charles II requested a meeting with the writer and diarist Samuel Pepys. His intention when asking Pepys to commit his story to paper was to ensure that this most extraordinary episode was never forgotten. Over two three-hour sittings, the king related to him in great detail his personal recollections of the six weeks he had spent as a fugitive. As the king and secretary settled down (a scene that is surely a gift for a future scriptwriter), Charles commenced his story: ‘After the battle was so absolutely lost as to be beyond hope of recovery, I began to think of the best way of saving myself.’ ĐOẠN 2

Nhiều năm sau đó, sau khi khôi phục ngôi vị Vua, Charles II 50 tuổi đã yêu cầu một cuộc họp với nhà văn và người viết nhật ký Samuel Pepys. Ý định của ông ta khi yêu cầu Pepys viết câu chuyện của ông ta xuống giấy để đảm bảo rằng tình tiết đặc biệt nhất không bị bỏ quên. Qua hai buổi họp ba giờ, vị vua đã thuật lại với Pepys rất chi tiết những hồi tưởng cá nhân về sáu tuần mà ông ấy đã trải qua như một kẻ lánh nạn. Khi vị vua và thư ký đã ổn định chỗ ngồi( một cảnh chắc chắn là món quà cho một nhà viết kịch bản tương lai), Charles bắt đầu câu chuyện của mình: " Sau trận chiến bị thua hoàn toàn đến mức không có hy vọng phục hồi, tôi bắt đầu nghĩ đến cách tốt nhất để cứu bản thân mình"

 

>>>>>Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

One of the joys of Spencer’s book, a result not least of its use of Charles II’s own narrative as well as those of his supporters, is just how close the reader gets to the action. The day-by-day retelling of the fugitives’ doings provides delicious details: the cutting of the king’s long hair with agricultural shears, the use of walnut leaves to dye his pale skin, and the day Charles spent lying on a branch of the great oak tree in Boscobel Wood as the Parliamentary soldiers scoured the forest floor below. Spencer draws out both the humour – such as the preposterous refusal of Charles’s friend Henry Wilmot to adopt disguise on the grounds that it was beneath his dignity – and the emotional tension when the secret of the king’s presence was cautiously revealed to his supporters. ĐOẠN 3

Một trong những điều thích thú về cuốn sách của Spencer là cách người đọc bám sát với diễn tiến câu chuyện như thế nào - đặc biệt là do cách sử dụng câu chuyện của chính Charless II cũng như là những câu chuyện của những người ủng hộ ông. Việc kể lại những việc làm ngày qua ngày của những người lánh nạn cung cấp những chi tiết hay ho: như việc cắt mái tóc dài của vị vua bằng kéo nông nghiệp, việc dùng lá óc chó để nhuộm màu da tái nhợt của ông và cái ngày mà Charles nằm dài trên nhánh cây của cây sồi lớn ở rừng Boscobel khi quân đội của Nghị viện Anh lùng sục sàn rừng bên dưới. Spencer khai thác cả sự hài hước - như Charles một người bạn của Henry từ chối dùng sự cải trang vì lý do ngược đời là nó không xứng với phẩm giá của anh ta và cả những căng thẳng cảm xúc khi thận trọng tiết lộ bí mật về sự hiện diện của nhà vua với những người ủng hộ ông ta.

not least: nhất là, đặc biệt là

on the grounds that: for the reason that, because

 

Charles’s adventures after losing the Battle of Worcester hide the uncomfortable truth that whilst almost everyone in England had been appalled by the execution of his father, they had not welcomed the arrival of his son with the Scots army, but had instead firmly bolted their doors. This was partly because he rode at the head of what looked like a foreign invasion force and partly because, after almost a decade of civil war, people were desperate to avoid it beginning again. This makes it all the more interesting that Charles II himself loved the story so much ever after. As well as retelling it to anyone who would listen, causing eye-rolling among courtiers, he set in train a series of initiatives to memorialise it. There was to be a new order of chivalry, the Knights of the Royal Oak. A series of enormous oil paintings depicting the episode were produced, including a two-metre-wide canvas of Boscobel Wood and a set of six similarly enormous paintings of the king on the run. In 1660, Charles II commissioned the artist John Michael Wright to paint a flying squadron of cherubs* carrying an oak tree to the heavens on the ceiling of his bedchamber. It is hard to imagine many other kings marking the lowest point in their life so enthusiastically, or indeed pulling off such an escape in the first place. ĐOẠN 4

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>> >>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

Charles Spencer is the perfect person to pass the story on to a new generation. His pacey, readable prose steers deftly clear of modern idioms and elegantly brings to life the details of the great tale. He has even-handed sympathy for both the fugitive king and the fierce republican regime that hunted him, and he succeeds in his desire to explore far more of the background of the story than previous books on the subject have done. Indeed, the opening third of the book is about how Charles II found himself at Worcester in the first place, which for some will be reason alone to read To Catch a KingĐOẠN 5

The tantalizing question left, in the end, is that of what it all meant. Would Charles II have been a different king had these six weeks never happened? The days and nights spent in hiding must have affected him in some way. Did the need to assume disguises, to survive on wit and charm alone, to use trickery and subterfuge to escape from tight corners help form him? This is the one area where the book doesn’t quite hit the mark. Instead its depiction of Charles II in his final years as an ineffective, pleasure-loving monarch doesn’t do justice to the man (neither is it accurate), or to the complexity of his character. But this one niggle aside, To Catch a King is an excellent read, and those who come to it knowing little of the famous tale will find they have a treat in store. ĐOẠN 6

 

 

 

Questions 27-31

Complete the summary using the list of phrases, A-J, below.

Write the correct letter, A-J, in boxes 27-31 on your answer sheet.

 

The story behind the hunt for Charles II

 

Charles II’s father was executed by the Parliamentarian forces in 1649. Charles II then formed a 27 ………………… with the Scots, and in order to become King of Scots, he abandoned an important 28 ………………… that was held by his father and had contributed to his father’s death. The opposing sides then met outside Worcester in 1651. The battle led to a 29 ………………… for the Parliamentarians and Charles had to flee for his life. A 30 ………………… was offered for Charles’s capture, but after six weeks spent in hiding, he eventually managed to reach the 31 ………………… of continental Europe.

  military innovation             B   large reward

  widespread conspiracy      D   relative safety

E   new government                 F   decisive victory

  political debate                   H   strategic alliance

I    popular solution                  J    religious conviction

 

 

Questions 32-35

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 32-35 on your answer sheet, write

YES                  if the statement agrees with the claims of the writer

NO                   if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

32   Charles chose Pepys for the task because he considered him to be trustworthy.

33   Charles’s personal recollection of the escape lacked sufficient detail.

34   Charles indicated to Pepys that he had planned his escape before the battle.

35   The inclusion of Charles’s account is a positive aspect of the book.

 

 

Questions 36-40

Choose the correct letter, ABC, or D.

Write the correct letter in boxes 36-40 on your answer sheet.

 

36   What is the reviewer’s main purpose in the first paragraph?

  to describe what happened during the Battle of Worcester

  to give an account of the circumstances leading to Charles II’s escape

  to provide details of the Parliamentarians’ political views

  to compare Charles II’s beliefs with those of his father

 

37   Why does the reviewer include examples of the fugitives’ behaviour in the third paragraph?

  to explain how close Charles II came to losing his life

  to suggest that Charles II’s supporters were badly prepared

  to illustrate how the events of the six weeks are brought to life

  to argue that certain aspects are not as well known as they should be

 

38   What point does the reviewer make about Charles II in the fourth paragraph?

  He chose to celebrate what was essentially a defeat.

  He misunderstood the motives of his opponents.

  He aimed to restore people’s faith in the monarchy.

  He was driven by a desire to be popular.

 

39   What does the reviewer say about Charles Spencer in the fifth paragraph?

  His decision to write the book comes as a surprise.

  He takes an unbiased approach to the subject matter.

  His descriptions of events would be better if they included more detail.

  He chooses language that is suitable for a twenty-first-century audience.

 

40   When the reviewer says the book ‘doesn’t quite hit the mark’, she is making the point that

  it overlooks the impact of events on ordinary people.

  it lacks an analysis of prevalent views on monarchy.

  it omits any references to the deceit practised by Charles II during his time in hiding.

  it fails to address whether Charles II’s experiences had a lasting influence on him.

 

 

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: 

To catch a king

 

 

Questions 27-31

Complete the summary using the list of phrases, A-J, below.

Write the correct letter, A-J, in boxes 27-31 on your answer sheet.

The story behind the hunt for Charles II

 

Charles II’s father was executed by the Parliamentarian forces in 1649. Charles II then formed a 27 …H   strategic alliance……… with the Scots, and in order to become King of Scots, he abandoned an important 28 …J    religious conviction……… that was held by his father and had contributed to his father’s death.

Cha của Charles II bị hành xử bởi lực lượng Nghị viện vào năm 1649. Charles II sau đó đã hình thành một liên minh chiến lược với người Scotland và để trở thành vua của người Scotland, ông ta đã từ bỏ niềm tin tôn giáo của cha ông ta và đã góp phần vào cái chết của cha ông ta

 

Giải thích: đoạn 1, sau khi cha của Charles II bị xử tử thì ông phải chấp nhận Presbyterianism làm quốc giáo của Scotland. Cha ông bị hành xử một phần vị tội phản đạo Tin lành của nước Anh và Scotland  để cưới người theo đạo Công giáo = abandoned an important religious conviction để đổi lấy ông được làm vua của Scotland sau đó ông mang quân Scotland đi đánh chiếm nước Anh, đây gọi là một liên minh có chiến lược strategic alliance. 

After his father was executed by the Parliamentarians in 1649, the young Charles II sacrificed one of the very principles his father had died for and did a deal with Scots, thereby accepting Presbyterianism* as the national religion in return for being crowned King of Scots.

 

 

 

Questions 32-35

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 32-35 on your answer sheet, write

YES              if the statement agrees with the claims of the writer

NO               if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

32.NG   Charles chose Pepys for the task because he considered him to be trustworthy.

Charles chọn Pepys cho nhiệm vụ này bởi vì ông ta xem Pepys là đáng tin cậy.

Giải thích: đoạn 2 có thông tin về việc vua Charles II yêu cầu Pepys viết lại câu chuyện của ông ta chứ không đề cập đến lý do vì sao ông chọn Pepys

 

33.F   Charles’s personal recollection of the escape lacked sufficient detail.

Hồi ức cá nhân của Charles về việc chạy trốn thiếu chi tiết đầy đủ

Giải thích: đoạn 2, ông kể rất chi tiết về hồi ức sáu tuần của mình

Over two three-hour sittings, the king related to him in great detail his personal recollections of the six weeks he had spent as a fugitive.

 

 

Questions 36-40

Choose the correct letter, A, B, C, or D.

Write the correct letter in boxes 36-40 on your answer sheet.

 

36   What is the reviewer’s main purpose in the first paragraph?

Mục đích chính của người đánh giá trong đoạn đầu tiên là gì?

A   to describe what happened during the Battle of Worcester

Mô tả chuyện xảy ra trong trận chiến Worcester

 

B   to give an account of the circumstances leading to Charles II’s escape

Để giải thích về hoàn cảnh dẫn đến việc chạy trốn của Charles II

Giải thích: đoạn 1, dẫn chuyện bằng việc giới thiệu về câu chuyện 6 tuần chạy trốn của vua Charles II. và câu “ And what a story it is” có nghĩa là “ và câu chuyện đó là gì”. Sau câu này là sự giải thích những sự kiện dẫn đến việc Charles II phải bỏ trốn.

 

C   to provide details of the Parliamentarians’ political views

Để cung cấp các chi tiết về quan điểm chính trị của nghị Viện Anh

D   to compare Charles II’s beliefs with those of his father

Để so sánh niềm tin của Charles II với niềm tin của cha ông ta

 

 

 

 

Đáp án:

27   H

28   J

29   F

30   B

31   D

32   NOT GIVEN

33   NO

34   NO

35   YES

36   B

37   C

38   A

39   B

40   D

 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>> >>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status