Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: When the Tulip Bubble Burst

 

 

When the Tulip Bubble Burst giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

When the Tulip Bubble Burst

 

Tulips are spring-blooming perennials that grow from bulbs. Depending on the species, tulip plants can grow as short as 4 inches (10 cm) or as high as 28 inches (71 cm). The tulip’s large flowers usually bloom on scapes or sub-scapose stems that lack bracts. Most tulips produce only one flower per stem, but a few species bear multiple flowers on their scapes (e.g. Tulipa turkestanica). The showy, generally cup or star-shaped tulip flower has three petals and three sepals, which are often termed tepals because they are nearly identical. These six tepals are often marked on the interior surface near the bases with darker colorings. Tulip flowers come in a wide variety of colors, except pure blue (several tulips with “blue” in the name have a faint violet hue)

Hoa tulip là cây lâu năm nở hoa vào mùa xuân phát triển từ củ. Tùy thuộc vào loài, cây hoa tulip có thể phát triển ngắn tới 4 inch (10 cm) hoặc cao tới 28 inch (71 cm). Những bông hoa lớn của hoa tulip thường nở trên thân hoa hoặc thân phụ không có lá bắc. Hầu hết các loài hoa tulip chỉ tạo ra một bông hoa trên mỗi thân, nhưng một số loài có nhiều hoa trên thân của chúng (ví dụ: Tulipa turkestanica). Hoa tulip sặc sỡ, thường có hình chiếc cốc hoặc hình ngôi sao có ba cánh hoa và ba đài hoa, thường được gọi là đài hoa vì chúng gần giống nhau. Sáu cánh hoa này thường dễ thấy do màu sẫm hơn trên bề mặt bên trong gần các đế. Hoa tulip có nhiều màu sắc khác nhau, ngoại trừ màu xanh thuần túy  (một số hoa tulip có tên "xanh dương" có màu tím nhạt)

Lá bắc: một cụm hoa có thể bao gồm các phần thân chuyên biệt và các lá biến đổi gọi là lá bắc

A

Long before anyone ever heard of Qualcomm, CMGI, Cisco Systems, or the other high-tech stocks that have soared during the current bull market, there was Semper Augustus. Both more prosaic and more sublime than any stock or bond, it was a tulip of extraordinary beauty, its midnight-blue petals topped by a band of pure white and accented with crimson flares. To denizens of 17th century Holland, little was as desirable.

Rất lâu trước khi bất kỳ ai từng nghe nói về Qualcomm, CMGI, Cisco Systems hoặc các cổ phiếu công nghệ cao khác đã tăng vọt trong thị trường tăng hiện tại, thì Semper Augustus đã có ở đó. Vừa tầm thường vừa dữ dội hơn bất kỳ cổ phiếu hay trái phiếu nào, đó là một bông hoa tulip có vẻ đẹp phi thường, những cánh hoa màu xanh lam bóng đêm của nó được bao phủ bởi một dải màu trắng tinh khiết và được nhấn nhá bằng những đốm đỏ rực. Đối với cư dân của Hà Lan thế kỷ 17, ít được như mong muốn.

Thị trường tăng là trạng thái của một thị trường tài chính trong đó giá đang tăng hoặc kỳ vọng giá sẽ tăng. Thuật ngữ “bull market” hầu hết thường được sử dụng để ám chỉ thị trường chứng khoán nhưng có thể áp dụng cho bất kỳ những gì có thể giao dịch như trái phiếu, bất động sản, tiền điện tử và hàng hóa.

Bull (v): Tìm cách nâng giá (hối phiếu ở thị trường chứng khoán)

leaves little to be desired: you can use it when describing something that is very satisfactory, implying that it is as good as it could possibly be.

B

Around 1624, the Amsterdam man who owned the only dozen specimens was offered 3,000 guilders for one bulb. While there’s no accurate way to render that in today’s greenbacks, the sum was roughly equal to the annual income of a wealthy merchant. (A few years later, Rembrandt received about half that amount for painting The Night Watch.) Yet the bulb’s owner, whose name is now lost to history, nixed the offer.

Khoảng năm 1624, người đàn ông Amsterdam sở hữu chục mẫu tulip độc nhất đã được đề nghị giá 3.000 guilders cho một củ. Mặc dù không có cách chính xác nào để biểu thị số tiền đó bằng đồng USD ngày nay, nhưng số tiền này gần bằng thu nhập hàng năm của một thương gia giàu có. (Vài năm sau, Rembrandt nhận được khoảng một nửa số tiền đó để vẽ The Night Watch.) Tuy nhiên, chủ sở hữu của củ tulyp, giờ đã bị mất tên theo lịch sử, đã từ chối lời đề nghị.

render (v): biểu hiện, diễn tả

Greenback (n): Đồng bạc xanh tiếng Anh là Greenback. Đồng bạc xanh là một thuật ngữ tiếng lóng mô tả tiền USD giấy của Mỹ. Sở dĩ nó được gọi là Đồng bạc xanh là vì tờ tiền USD giấy có màu xanh.

 

C

Who was crazier, the tulip lover who refused to sell for a small fortune or the one who was willing to splurge. That’s a question that springs to mind after reading Tulipmania: The Story of the World’s Most Coveted Flower and the Extraordinary Passions It Aroused by British journalist Mike Dash. In recent years, as investors have intentionally forgotten everything they learned in 'Investing 101' in order to load up on unproven, unprofitable dot-com issues, tulip mania has been invoked frequently. In this concise, artfully written account, Dash tells the real history behind the buzzword and in doing so, offers a cautionary late for our times.

Ai điên hơn, người yêu hoa tulip đã từ chối bán với một gia tài nhỏ, hay người sẵn sàng vung tiền. Đó là câu hỏi nảy ra trong đầu sau khi đọc Tulipmania: The Story of the World's Most Coveted Flower and the Extraordinary Passions It Aroused của nhà báo người Anh Mike Dash. Trong những năm gần đây, khi các nhà đầu tư cố tình quên đi mọi thứ họ đã học được trong Đầu tư 101 để tập trung vào các vấn đề dot-com chưa được chứng minh và không sinh lãi, cơn cuồng hoa tulip đã thường xuyên được nhắc đến. Trong lời kể ngắn gọn, được viết một cách khéo léo này, Dash kể về lịch sử thực sự đằng sau từ thông dụng và khi làm như vậy, đưa ra một lời cảnh báo muộn cho thời đại của chúng ta.

Investing 101: Investing Basics. Investing involves putting your money to work through the buying and holding of investment products with the expectation of growing your money. It could boost your returns or provide the required amount of income to help achieve your financial goals.

load up (v): nhồi nhét, gánh, vác, chất, chở

D

The Dutch were not the first to go gaga over the tulip. Long before the first tulip bloomed in Europe – in Bavaria, it turns out, in 1559 – the flower had enchanted the Persians and bewitched the rulers of the Ottoman Empire. It was in Holland, however, that the passion for tulips found its most fertile ground, for reasons that had little to do with horticulture.

Người Hà Lan không phải là những người đầu tiên cuồng hoa tulip. Rất lâu trước khi bông hoa tulip đầu tiên nở rộ ở châu Âu - hóa ra là ở Bavaria, vào năm 1559 - loài hoa này đã mê hoặc người Ba Tư và mê hoặc những người cai trị của Đế chế Ottoman. Tuy nhiên, chính ở Hà Lan, niềm đam mê hoa tulip đã tìm thấy mảnh đất màu mỡ nhất của nó, vì những lý do ít phải chăm sóc, làm vườn.

go gaga over ( phrasal verb): (informal) To receive positively or react to with enthusiasm, especially to an excessive degree. He always goes gaga over his favourite band's newest album.

E

Holland in the early 17th century was embarking on its Golden Age. Resources that had just a few years earlier gone toward fighting for independence from Spain now flowed into commerce. Amsterdam merchants were at the center of the lucrative East Indies trade, where a single voyage could yield profits of 400%. They displayed their success by erecting grand estates surrounded by flower gardens. The Dutch population seemed torn by two contradictory impulses: a horror of living beyond one’s means and the love of a long shot.

Hà Lan vào đầu thế kỷ 17 đang bắt đầu Thời kỳ Hoàng kim. Các nguồn tài nguyên mà chỉ vài năm trước đó được sử dụng để đấu tranh giành độc lập từ Tây Ban Nha giờ đã chảy vào thương mại. Các thương nhân ở Amsterdam là trung tâm của thương mại Đông Ấn béo bở, nơi một chuyến đi duy nhất có thể mang lại lợi nhuận 400%. Họ thể hiện sự thành công của mình bằng cách xây dựng những điền trang lớn bao quanh bởi những vườn hoa. Người dân Hà Lan dường như bị giằng xé bởi hai xung lực trái ngược nhau: nỗi sợ khi phải sống chật vật và thích sự mạo hiểm.

long shot (noun): a venture or guess that has only the slightest chance of succeeding or being accurate. Cú đánh tầm xa, cú bắn tầm xa. Nghĩa rộng: Ý đồ làm việc gì đó mà xác suất thành công là rất thấp 
"it's a long shot, but well worth trying"

live beyond one’s means ( phrase): If someone is living beyond their means, they are spending more money than they can afford. If someone is living within their means, they are not spending more money than they can afford.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

F

Enter the tulip. “It is impossible to comprehend the tulip mania without understanding just how different tulips were from every other flower known to horticulturists in the 17th century,” says Dash. “The colors they exhibited were more intense and more concentrated than those of ordinary plants.” Despite the outlandish prices commanded by rare bulbs, ordinary tulips were sold by the pound. Around 1630, however, a new type of tulip fancier appeared, lured by tales of fat profits. These “florists,” or professional tulip traders, sought out flower lovers and speculators alike. But if the supply of tulip buyers grew quickly, the supply of bulbs did not. The tulip was a conspirator in the supply squeeze: It takes seven years to grow one from seed. And while bulbs can produce two or three clones, or “offsets,” annually, the mother bulb only lasts a few years.

Bàn về hoa tulip. Dash cho biết: “Không thể hiểu được cơn sốt hoa tulip mà không hiểu hoa tulip khác với mọi loài hoa khác mà những người làm vườn ở thế kỷ 17 biết đến như thế nào. “Màu sắc mà chúng thể hiện nổi bật và đậm hơn so với màu của những cây thông thường.” Bất chấp mức giá cao ngất ngưởng của các loại củ hiếm, hoa tulip thông thường được bán theo bảng Anh. Tuy nhiên, vào khoảng năm 1630, một loại người chơi hoa tulip mới xuất hiện, bị thu hút bởi những câu chuyện về lợi nhuận béo bở. Những “người bán hoa” hay những người buôn bán hoa tulip chuyên nghiệp này đã tìm kiếm những người yêu hoa cũng như những nhà đầu cơ. Nhưng khi nguồn cung của người mua hoa tulip tăng lên nhanh chóng thì nguồn cung củ tulip lại không như vậy. Hoa tulip là một kẻ chủ mưu trong việc siết chặt nguồn cung: Phải mất bảy năm để trồng một bông hoa từ hạt giống. Và trong khi các củ tulip có thể tạo ra hai hoặc ba dòng vô tính, hay còn gọi là “mầm” hàng năm, thì củ mẹ chỉ tồn tại được vài năm.

to enter on (upon): bắt đầu (một quá trình gì...); bắt đầu bàn về (một vấn đề...)

fancier (n): người sành; người thích chơi

 

G

Bulb prices rose steadily throughout the 1630s, as ever more speculators wedged into the market. Weavers and farmers mortgaged whatever they could to raise cash to begin trading. In 1633, a farmhouse in Hoorn changed hands for three rare bulbs. By 1636 any tulip-even bulbs recently considered garbage – could be sold off, often for hundreds of guilders. A futures market for bulbs existed, and tulip traders could be found conducting their business in hundreds of Dutch taverns. Tulipmania reached its peak during the winter of 1636-37 when some bulbs were changing hands ten times in a day. The zenith came early that winter, at an auction to benefit seven orphans whose only asset was 70 fine tulips left by their father. One, a rare Violetten Admirael van Enkhuizen bulb that was about to split in two, sold for 5,200 guilders, the all-time record. All told, the flowers brought in nearly 53,000 guilders.

Giá củ tăng đều đặn trong suốt những năm 1630, khi ngày càng có nhiều nhà đầu cơ chen chân vào thị trường. Những người thợ dệt và nông dân đã thế chấp bất cứ thứ gì họ có thể để huy động tiền mặt để bắt đầu giao dịch. Năm 1633, ba củ tulip quý hiếm ở một trang trại ở Hoorn đã qua nhiều đời chủ . Đến năm 1636, bất kỳ củ hoa tulip nào gần đây được coi là rác - đều có thể được bán giảm giá, thường là vài trăm đồng guilder. Một thị trường tương lai cho củ tulip đã tồn tại và người ta có thể thấy những người buôn bán hoa tulip đang tiến hành công việc kinh doanh của họ tại hàng trăm quán rượu ở Hà Lan. Cơn cuồng tulip đạt đến đỉnh điểm vào mùa đông năm 1636-1637 khi một số củ tulip được sang tay mười lần trong một ngày. Đỉnh cao đến vào đầu mùa đông năm đó, tại một cuộc đấu giá để mang lại lợi ích cho bảy đứa trẻ mồ côi có tài sản duy nhất là 70 bông hoa tulip đẹp đẽ do cha chúng để lại. Một củ Violette Admirael van Enkhuizen quý hiếm sắp tách làm đôi, được bán với giá 5.200 đồng, kỷ lục mọi thời đại. Tổng cộng những bông hoa đã mang về gần 53.000 guilder.

all told: "they tried a dozen times all told"

H

Soon after, the tulip market crashed utterly, spectacularly. It began in Haarlem, at a routine bulb auction when, for the first time, the greater fool refused to show up and pay. Within days, the panic had spread across the country. Despite the efforts of traders to prop up demand, the market for tulips evaporated. Flowers that had commanded 5,000 guilders a few weeks before now fetched one-hundredth that amount. Tulipmania is not without flaws. Dash dwells too long on the tulip’s migration from Asia to Holland. But he does a service with this illuminating, accessible account of incredible financial folly.

Ngay sau đó, thị trường hoa tulip sụp đổ hoàn toàn một cách ngoạn mục. Nó bắt đầu ở Haarlem, tại một buổi đấu giá củ tulip thông thường, lần đầu tiên kẻ ngốc hơn đã từ chối xuất hiện và trả tiền. Trong vòng vài ngày, sự hoảng loạn đã lan rộng khắp đất nước. Bất chấp những nỗ lực của các thương nhân để hỗ trợ nhu cầu, thị trường hoa tulip đã bốc hơi. Những bông hoa từng đáng giá 5.000 guilder vài tuần trước giờ bán được một phần trăm số đó. Câu chuyện về Tulipmania không phải là không có thiếu sót. Dash chăm chú quá lâu trong cuộc di cư của hoa tulip từ châu Á sang Hà Lan. Nhưng anh ấy đã giúp có một câu chuyện làm sáng tỏ và dễ tiếp cận này về cơn điên rồ tài chính đáng kinh ngạc.

Greater Fool ( kẻ ngốc hơn) là một lý thuyết trong đầu tư tài sản, đặc biệt là trong thị trường chứng khoán và bất động sản. Theo đó, người mua sẽ đặt niềm tin rằng trong tương lai, họ sẽ bán được tài sản với giá cao hơn so với giá đã mua.

Prop up là: Ủng hộ thứ gì đó, cả vật chất lẫn tinh thần.

command (v): đủ tư cách để, đáng được; bắt phải, khiến phải

fetch (v): bán được

do someone a service: to do something to help someone:
You've done me a great service - thank you.

 

I

Tulipmania differed in one crucial aspect from the dot-com craze that grips our attention today: even at its height, the Amsterdam Stock Exchange, well-established in 1630, wouldn’t touch tulips. “The speculation in tulip bulbs always existed at the margins of Dutch economic life,” Dash writes. After the market crashed, a compromise was brokered that let most traders settle their debts for a fraction of their liability. The overall fallout on the Dutch economy was negligible. Will we say the same when Wall Street’s current obsession finally runs its course?

Cơn cuồng tulip khác ở một khía cạnh quan trọng so với cơn sốt dot-com đang thu hút sự chú ý của chúng ta ngày nay: ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao, Sàn giao dịch chứng khoán Amsterdam, được thành lập từ năm 1630, cũng không động đến hoa tulip. Dash viết: “Việc đầu cơ củ hoa tulip luôn tồn tại bên lề đời sống kinh tế Hà Lan". Sau khi thị trường sụp đổ, một thỏa hiệp được thỏa thuận cho phép hầu hết các thương nhân giải quyết các khoản nợ của họ đối với một phần trách nhiệm pháp lý của họ. Tác động chung đối với nền kinh tế Hà Lan là không đáng kể. Liệu chúng ta sẽ nói như vậy khi nỗi ám ảnh hiện tại của Phố Wall diễn ra?

   grip (one's) attention: To hold one's attention.

fallout (n): Tác dụng phụ, không mong muốn

broker (verb): to arrange something such as a deal, agreement, etc. between two or more groups or countries

The diplomats have failed in their attempts to broker a ceasefire.

run its course: to develop and finish naturally

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 14-18

The Reading Passage has nine paragraphs A-I.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-I, in boxes 14-18 on your answer sheet.

 

14   Difference between bubble burst impacts by tulip and by high-tech shares.

15   Spread of tulip before 17th century

16   Indication of money offered for the rare bulb in the 17th century

17   Tulip was treated as money in Holland

18   The comparison made between a tulip and other plants

 

 

Questions 19-23

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2?

In boxes 19-23 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement is true

FALSE              if the statement is false

NOT GIVEN     if the information is not given in the passage

 

19   In 1624, all the tulip collection belonged to a man in Amsterdam.

20   Tulip was first planted in Holland according to this passage.

21   The popularity of Tulip in Holland was much higher than any other countries in the 17th century.

22   Holland was the most wealthy country in the world in the 17th century.

23   From 1630, Amsterdam Stock Exchange started to regulate Tulips exchange market.

Questions 24-27

Complete the following summary of the paragraphs of Reading Passage.

Using NO MORE THAN TWO WORDS from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes 24-27 on your answer sheet.

 

Dutch concentrated on gaining independence by 24…………………………. against Spain in the early 17th century; consequently, spare resources entered the area of 25………………………

Prosperous traders demonstrated their status by building great 26………………………. and with gardens in surroundings. Attracted by the success of profit on tulip, traders kept looking for 27…………………….. and speculator for sale.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 

ĐÁP ÁN

14. I

15. D

16. B

17. G

18. F

19. TRUE

20. FALSE

21. TRUE

22. NOT GIVEN

23. FALSE

24. Fighting

25. commerce

26. estates

27. flower lovers

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status