Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Pollution! in the Bay

 

Pollution in the Bay giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Pollution! in the Bay

A

Pouring water into the sea sounds harmless enough. But in Florida Bay, a large and shallow section of the Gulf of Mexico that lies between the southern end of the Everglades and the Florida Keys, it is proving highly controversial. That is because researchers are divided over whether it will help or hinder the plants and animals that live in the bay.

Đổ nước ra biển nghe có vẻ vô hại. Nhưng ở Vịnh Florida, một khu vực rộng lớn và nông của Vịnh Mexico nằm giữa điểm cuối phía nam của Everglades và Florida Keys, nó đang gây ra nhiều tranh cãi. Đó là bởi vì các nhà nghiên cứu vẫn chưa thống nhất về việc nó sẽ giúp ích hay cản trở các loài thực vật và động vật sống trong vịnh.

 

B

What is at risk is the future of the bay’s extensive beds of seagrasses. These grow on the bay’s muddy floor and act as nurseries for the larvae of shrimps, lobsters and fish – many of the important sport and commercial-fishing species. Also in danger is an impressive range of coral reefs that run the length of the Florida Keys and form the third-largest barrier reef in the world. Since the 1980s, coral cover has dropped by 40%, and a third of the coral species have gone. This has had a damaging effect on the animals that depend on the reef, such as crabs, turtles and nearly 600 species of fish.

Điều có nguy cơ xảy ra là tương lai của thảm cỏ biển rộng lớn trong vịnh. Chúng phát triển trên nền bùn của vịnh và đóng vai trò là vườn ươm ấu trùng của tôm, tôm hùm và cá - nhiều loài trong đó là đánh bắt cá thương mại và thể thao quan trọng. Cũng gặp nguy hiểm là một dải rạn san hô chạy dọc theo chiều dài của Florida Keys và tạo thành rạn san hô chắn bờ lớn thứ ba trên thế giới. Kể từ những năm 1980, độ diện tích san hô đã giảm 40% và một phần ba số loài san hô đã biến mất. Điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến các loài động vật sống phụ thuộc vào rạn san hô, chẳng hạn như cua, rùa và gần 600 loài cá

 

C

What is causing such ecological change is a matter of much debate. And the answer is of no small consequence. This is because the American government is planning to devote $8 billion over the next 30 years to revitalise the Everglades. Seasonal freshwater flows into the Everglades are to be restored in order to improve the region’s health. But they will then run off into the bay.

Điều gì gây ra sự thay đổi sinh thái như vậy là một vấn đề gây nhiều tranh luận. Và câu trả lời là hậu quả không hề nhỏ. Điều này là do chính phủ Mỹ đang có kế hoạch dành 8 tỷ đô la trong 30 năm tới để hồi sinh Everglades. Dòng nước ngọt theo mùa chảy vào Everglades sẽ được khôi phục để cải thiện tình trạng của khu vực. Nhưng sau đó chúng sẽ chạy vào vịnh.

 

D

Joseph Zieman, a marine ecologist at the University of Virginia, thinks this is a good idea. He believes that a lack of fresh water in the bay is its main problem. The blame, he says, lies with a century of drainage in the Everglades aimed at turning the marshes into farmland and areas for development. This has caused the flow of fresh water into Florida Bay to dwindle, making the water in the bay, overall, more saline. This, he argues, kills the seagrasses, and as these rot, nutrients are released that feed the microscopic plants and animals that live in the water. This, he says, is why the bay’s once crystal-clear waters often resemble pea soup. And in a vicious circle, these turbid blooms block out sunlight, causing more seagrasses to die and yet more turbidity.

Joseph Zieman, nhà sinh thái học biển tại Đại học Virginia, cho rằng đây là một ý tưởng hay. Ông tin rằng việc thiếu nước ngọt trong vịnh là vấn đề chính của nó. Ông nói, nguyên nhân nằm ở hệ thống thoát nước kéo dài hàng thế kỷ ở Everglades nhằm mục đích biến đầm lầy thành đất nông nghiệp và các khu vực phát triển. Điều này đã làm cho dòng chảy của nước ngọt vào Vịnh Florida bị thu hẹp lại, làm cho nước trong vịnh nói chung trở nên mặn hơn. Ông lập luận rằng điều này giết chết cỏ biển, và khi những thứ này thối rữa, các chất dinh dưỡng được giải phóng để nuôi sống các loài thực vật và động vật cực nhỏ sống trong nước. Ông nói, đây là lý do tại sao vùng nước từng trong vắt như pha lê của vịnh thường giống như súp đậu. Và trong một vòng luẩn quẩn, những bông hoa đục này ngăn chặn ánh sáng mặt trời, khiến nhiều cỏ biển chết và càng đục hơn.

 

E

Brian Lapointe, a marine scientist at the Harbour Branch Oceanographic Institution at Fort Pierce in Florida, disagrees. He thinks seagrasses can tolerate much higher levels of salinity than the bay actually displays. Furthermore, he notes that when freshwater flows through the Everglades were increased experimentally in the 1990s, it led to massive plankton blooms. Freshwater running off from well-fertilised farmlands, he says, caused a fivefold rise in nitrogen levels in the bay. This was like pouring fuel on a fire. The result was mass mortality of seagrasses because of increased turbidity from the plankton. Dr Lapointe adds that, because corals thrive only in waters where nutrient levels are low, restoring freshwater rich in nitrogen will do more damage to the reef.

Brian Lapointe, một nhà khoa học biển tại Viện Hải dương học Harbor Branch tại Fort Pierce ở Florida, không đồng ý. Ông cho rằng cỏ biển có thể chịu được độ mặn cao hơn nhiều so với độ mặn thực tế của vịnh. Hơn nữa, ông lưu ý rằng khi lượng nước ngọt chảy qua Everglades được tăng lên một cách thử nghiệm vào những năm 1990, nó đã dẫn đến sự nở hoa ồ ạt của sinh vật phù du. Ông nói, nước ngọt chảy ra từ các vùng đất nông nghiệp được bón phân đã gây ra sự gia tăng gấp 5 lần nồng độ nitơ trong vịnh. Điều này giống như đổ dầu vào lửa. Kết quả là cỏ biển chết hàng loạt do độ đục tăng lên từ các sinh vật phù du. Tiến sĩ Lapointe cho biết thêm, vì san hô chỉ phát triển mạnh ở vùng nước có mức độ dinh dưỡng thấp nên việc khôi phục nước ngọt giàu nitơ sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn cho rạn san hô.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

F

It is a plausible theory. The water flowing off crops that are grown on the the750,000 acres of heavily fertilised farmland on the northern edge of the Everglades is rich in nitrogen, half of which ends up in the bay. But Bill Kruczynski, of America’s Environmental Protection Agency, is convinced that nitrogen from farmlands is not the chief problem. Some coral reefs well away from any nitrogen pollution are dying and, curiously, a few are thriving. Dr Kruczynski thinks that increased nutrients arriving from local sewage discharges from the thousands of cesspits along the Florida Keys are part of the problem.

Đó là một lý thuyết hợp lý. Nước chảy ra từ các loại cây trồng được trồng trên 750.000 mẫu đất nông nghiệp được bón phân kỹ lưỡng ở rìa phía bắc của Everglades rất giàu nitơ, một nửa trong số đó đổ ra vịnh. Nhưng Bill Kruczynski, thuộc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, tin chắc rằng nitơ từ đất canh tác không phải là vấn đề chính. Một số rạn san hô cách xa mọi ô nhiễm nitơ đang chết dần và thật kỳ lạ, một số rạn san hô đang phát triển mạnh. Tiến sĩ Kruczynski cho rằng chất dinh dưỡng tăng lên từ việc xả nước thải địa phương từ hàng ngàn hố ga dọc theo Florida Keys là một phần của vấn đề.

 

Such claims and counterclaims make the impact of the restoration plan difficult to predict. If increased salinity is the main problem, the bay’s ecology will benefit from the Everglades restoration project. If, however, nitrogen is the problem, increasing the flow of freshwater could make matters much worse.

Những tuyên bố và yêu cầu phản tố như vậy làm cho tác động của kế hoạch khôi phục trở nên khó dự đoán. Nếu độ mặn gia tăng là vấn đề chính thì hệ sinh thái của vịnh sẽ được hưởng lợi từ dự án khôi phục Everglades. Tuy nhiên, nếu nitơ là vấn đề, thì việc tăng lưu lượng nước ngọt có thể làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn nhiều.

 

H

If this second hypothesis proves correct, the cure is to remove nitrogen from farmland or sewage discharges, or perhaps both. Neither will be easy. Man-made wetlands, at present, being built to reduce phosphate runoff into the bay—also from fertilisers—would need an algal culture (a sort of contained algal bloom) added to them to deal with discharges from farmlands. That would be costly. So too would be the replacement of cesspits with proper sewerage—one estimate puts the cost at $650m. Either way, it is clear that when, on December 1st, 3,000 square miles of sea around the reef are designated as a “protective zone” by the deputy secretary of commerce, Sam Bodman, this will do nothing to protect the reef from pollution.

Nếu giả thuyết thứ hai này được chứng minh là đúng, thì cách xử lý là loại bỏ nitơ từ đất nông nghiệp hoặc nước thải, hoặc có lẽ là cả hai. Sẽ không dễ dàng. Hiện tại, các vùng đất ngập nước nhân tạo đang được xây dựng để giảm lượng phốt phát chảy vào vịnh—cũng từ phân bón—sẽ cần thêm tảo nuôi (một loại tảo nở hoa có chứa) để xử lý chất thải từ đất nông nghiệp. Điều đó sẽ rất tốn kém. Việc thay thế các hố ga bằng hệ thống thoát nước hợp lý cũng vậy—một ước tính đưa ra chi phí là 650 triệu đô la. Dù bằng cách nào, rõ ràng là vào ngày 1 tháng 12, 3.000 dặm vuông biển xung quanh rạn san hô được chỉ định là “khu vực bảo vệ” bởi phó bộ trưởng thương mại Sam Bodman, điều này sẽ không giúp gì để bảo vệ rạn san hô khỏi ô nhiễm.

 

I

Some argue, though, that there is a more fundamental flaw in the plans for the bay: the very idea of returning it to a utopian ideal before man wrought his damage. Nobody knows what Florida Bay was like before the 1950s when engineers cut the largest canals in the Everglades and took most of the water away. Dr Kruczynski suspects it was more like an estuary. The bay that many people wish to re-create could have been nothing more than a changing phase in the bay’s history.

Tuy nhiên, một số ý kiến ​​​​cho rằng có một lỗ hổng cơ bản hơn trong các kế hoạch cho vịnh: chính ý tưởng đưa nó trở lại lý tưởng không tưởng trước khi con người gây ra thiệt hại. Không ai biết Vịnh Florida trông như thế nào trước những năm 1950 khi các kỹ sư cắt những con kênh lớn nhất ở Everglades và lấy đi phần lớn nước. Tiến sĩ Kruczynski nghi ngờ nó giống một cửa sông hơn. Vịnh mà nhiều người mong muốn tái tạo có thể chẳng là gì khác hơn là một giai đoạn thay đổi trong lịch sử của vịnh.

 

J

These arguments do not merely threaten to create ecological problems but economic ones as well. The economy of the Florida Keys depends on tourism—the local tourist industry has an annual turnover of $2.5 billion. People come for fishing-boat trips, for manatee watching, or for scuba diving and snorkeling to view the exotically coloured corals. If the plan to restore the Everglades makes problems in the bay and the reef worse, it could prove a very expensive mistake.

Những lập luận này không chỉ đe dọa tạo ra các vấn đề sinh thái mà cả các vấn đề kinh tế. Nền kinh tế của Florida Keys phụ thuộc vào du lịch—ngành du lịch địa phương có doanh thu hàng năm là 2,5 tỷ đô la. Mọi người đến để đi thuyền đánh cá, để xem lợn biển, hoặc lặn biển và lặn với ống thở để xem san hô có màu sắc kỳ lạ. Nếu kế hoạch khôi phục Everglades khiến các vấn đề trong vịnh và rạn san hô trở nên tồi tệ hơn, thì đó có thể là một sai lầm rất đắt giá.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-4

The reading Passage has seven paragraphs A-J.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-J, in boxes 1-4 on your answer sheet.

1   See grass turned to be more resistant to the saline water level in the Bay.

2   Significance of finding a specific reason in controversy

3   Expensive proposals raised to solve the nitrogen dilemma

4   A statistic of ecological changes in both the coral area and species

Questions 5-8

Use the information in the passage to match the people (listed A-C) with opinions or deeds below.

Write the appropriate letters A-C in boxes 5-8 on your answer sheet.

A     Bill Kruczynski

B     Brian Lapointe

C     Joseph Zieman

5   Drainage system in everglades actually results in high salty water in the bay.

6   Restoring water high in nitrogen level will make more ecological side effect

7   High nitrogen levels may be caused by the nearby farmland.

8   Released sewage rather than nutrients from agricultural area increase the level of Nitrogen.

Questions 9-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2

In boxes 9-13 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement is true

FALSE              if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

9   Everyone agrees with “pouring water into the sea is harmless enough” even in the Florida Bay area.

10   Nitrogen was poured in from different types of crops as water flows through.

11   Everglade restoration project can be effective regardless of the cause of the pollution.

12   Human has changed Florida Bay where old image before 1950s is unrecalled.

13   Tourism contributes fundamentally to the Florida Bay area.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

1. E

2. C

3. H

4. B

5. C

6. B

7. B

8. A

9. FALSE

10. NOT GIVEN

11. FALSE

12. TRUE

13. TRUE

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status