DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Grimm’s Fairy Tales

 

Grimm’s Fairy Tales giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

 

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Grimm’s Fairy Tales

 

The Brothers Grimm, Jacob and Wilhelm, named their story collection Children’s and Household Tales and published the first of its seven editions in Germany in 1812. The table of contents reads like an A-list of fairy-tale celebrities: Cinderella, Sleeping Beauty, Snow White, Little Red Riding Hood, Rapunzel, Rumpelstiltskin, Hansel and Gretel, the Frog King. Drawn mostly from oral narratives, the 210 stories in the Grimm’s collection represent an anthology of fairy tales, animal fables, rustic farces, and religious allegories that remain unrivalled to this day. ĐOẠN 1

Anh em nhà Grimm, Jacob và Wilhelm, đặt tên cho tuyển tập truyện của họ là Chuyện kể về Trẻ em và Gia đình và xuất bản lần đầu tiên trong số bảy lần xuất bản ở Đức vào năm 1812. Mục lục giống như một danh sách hạng A về những nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ tích: Cô bé Lọ Lem, Người đẹp ngủ trong rừng, Bạch Tuyết, Cô bé quàng khăn đỏ, Rapunzel, Rumpelkheokin, Hansel và Gretel, Vua Ếch. Được rút ra chủ yếu từ những câu chuyện truyền miệng, 210 câu chuyện trong bộ sưu tập của Grimm có một tuyển tập truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn về động vật, trò hề dân dã và ngụ ngôn tôn giáo vẫn còn vô song cho đến ngày nay.

 

Such lasting fame would have shocked the humble Grimms. During their lifetimes the collection sold modestly in Germany, at first only a few hundred copies a year. The early editions were not even aimed at children. The brothers initially refused to consider illustrations, and scholarly footnotes took up almost as much space as the tales themselves. Jacob and Wilhelm viewed themselves as patriotic folklorists, not as entertainers of children. They began their work at a time when Germany had been overrun by the French under Napoleon, who was intent on suppressing local culture. As young, workaholic scholars, single and sharing a cramped flat, the Brothers Grimm undertook the fairy-tale collection with the goal of serving the endangered oral tradition of Germany. ĐOẠN 2

Danh tiếng lâu dài như vậy sẽ gây sốc cho anh em nhà Grimm khiêm tốn. Trong suốt cuộc đời của họ, bộ sưu tập được bán rất khiêm tốn ở Đức, lúc đầu chỉ vài trăm bản mỗi năm. Các phiên bản đầu tiên thậm chí không dành cho trẻ em. Ban đầu, hai anh em từ chối xem xét các hình ảnh minh họa, và các chú thích học thuật ở cuối trang chiếm gần như nhiều không gian như chính các câu chuyện. Jacob và Wilhelm tự coi mình là những nhà văn học dân gian yêu nước, không phải là người mang đến niềm vui cho trẻ em. Họ bắt đầu công việc của mình vào thời điểm nước Đức bị tàn phá bởi quân Pháp dưới thời Napoléon người đang có ý định đàn áp văn hóa địa phương. Những học giả nghiện công việc,trẻ tuổi, độc thân và ở chung một căn hộ chật chội, Anh em nhà Grimm đã đảm nhận việc sưu tập truyện cổ tích với mục tiêu phục vụ truyền thống truyền miệng đang bị đe dọa của nước Đức.

 

For much of the 19th century teachers, parents, and religious figures, particularly in the United States, deplored the Grimms’ collection for its raw, uncivilized content. Offended adults objected to the gruesome punishments inflicted on the stories’ villains. In the original “Snow White” the evil stepmother is forced to dance in red-hot iron shoes until she falls down dead. Even today some protective parents shy from the Grimms’ tales because of their reputation for violence. ĐOẠN 3

Đối với phần lớn các giáo viên, phụ huynh và nhân vật tôn giáo ở thế kỷ 19, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, đã chỉ trích bộ sưu tập của Grimms vì nội dung thô thiển, thiếu văn minh của nó. Những người lớn khó chịu phản đối những hình phạt khủng khiếp dành cho những kẻ phản diện trong truyện. Trong bản gốc “Bạch Tuyết”, người mẹ kế độc ác bị buộc phải khiêu vũ trong đôi giày sắt nung đỏ cho đến khi bà ngã xuống chết. Thậm chí ngày nay, một số bậc cha mẹ bảo vệ con cái vẫn e ngại những câu chuyện của Grimms vì tiếng tăm bạo lực của chúng.

 

Despite its sometimes rocky reception, Children’s and Household Tales gradually took root with the public. The brothers had not foreseen that the appearance of their work would coincide with a great flowering of children’s literature in Europe. English publishers led the way, issuing high-quality picture books such as Jack and the Beanstalk and handsome folktale collections, all to satisfy a newly literate audience seeking virtuous material for the nursery. Once the Brothers Grimm sighted this new public, they set about refining and softening their tales, which had originated centuries earlier as earthy peasant fare. In the Grimms’ hands, cruel mothers became nasty stepmothers, unmarried lovers were made chaste, and the incestuous father was recast as the devil. ĐOẠN 4

Bất chấp sự đón nhận đôi khi cứng rắn, Truyện kể về Trẻ em và Gia đình dần dần bén rễ với công chúng. Hai anh em đã không lường trước được rằng sự xuất hiện của tác phẩm của họ sẽ trùng hợp với sự nở rộ của văn học thiếu nhi ở châu Âu. Các nhà xuất bản tiếng Anh đã dẫn đầu, phát hành những cuốn sách tranh chất lượng cao như Jack and the Beanstalk và tuyển tập truyện dân gian đẹp mắt, tất cả đều nhằm đáp ứng độc giả mới biết chữ đang tìm kiếm tài liệu đạo đức cho nhà trẻ. Sau khi anh em nhà Grimm nhìn thấy công chúng mới này, họ bắt đầu tinh chỉnh và làm dịu đi những câu chuyện của mình, vốn đã bắt nguồn từ nhiều thế kỷ trước như là món ăn của nông dân phàm trần. Dưới bàn tay của Grimms, những bà mẹ độc ác trở thành những bà mẹ kế xấu xa, những người tình chưa cưới được làm thành các cặp đôi trong trắng, và người cha loạn luân bị biến thành ác quỷ.

 

In the 20th century the Grimms’ fairy tales have come to rule the bookshelves of children’s bedrooms. The stories read like dreams come true: handsome lads and beautiful damsels, armed with magic, triumph over giants and witches and wild beasts. They outwit mean, selfish adults. Inevitably the boy and girl fall in love and live happily ever after. And parents keep reading because they approve of the finger-wagging lessons inserted into the stories: keep your promises, don’t talk to strangers, work hard, obey your parents. According to the Grimms, the collection served as “a manual of manners”. ĐOẠN 5

Vào thế kỷ 20, những câu chuyện cổ tích của Grimms đã thống trị giá sách trong phòng ngủ của trẻ em. Những câu chuyện đọc như những giấc mơ trở thành hiện thực: những chàng trai đẹp trai và những cô nàng xinh đẹp, được trang bị phép thuật, chiến thắng những người khổng lồ, phù thủy và quái vật. Họ lừa những người lớn xấu tính, ích kỷ. Chắc chắn chàng trai và cô gái yêu nhau và sống hạnh phúc mãi mãi. Và cha mẹ tiếp tục đọc vì họ tán thành những bài học cảnh báo được chèn vào trong truyện: giữ lời hứa, không nói chuyện với người lạ, làm việc chăm chỉ, vâng lời cha mẹ. Theo Grimms, bộ sưu tập được coi là "sổ tay về cách cư xử"

finger-wagging: the action of reprimanding or warning someone.

Altogether some 40 persons delivered tales to the Grimms. Many of the storytellers came to the Grimms’ house in Kassel. The brothers particularly welcomed the visits of Dorothea Viehmann, a widow who walked to town to sell produce from her garden. An innkeeper daughter, Viehmann had grown up listening to stories from travellers on the road to Frankfurt. Among her treasure was “Aschenputtel” -Cinderella. Marie Hassenpflug was a 20-year-old friend of their sister, Charlotte, from a well-bred, French-speaking family. Marie’s wonderful stories blended motifs from the oral tradition and from Perrault’s influential 1697 book, Tales of My Mother Goose, which contained elaborate versions of “Little Red Riding Hood”, “Snow White”, and “Sleeping Beauty”, among others. Many of these had been adapted from earlier Italian tales. ĐOẠN 6

Tổng cộng có khoảng 40 người đã mang những câu chuyện đến cho Grimms. Nhiều người kể chuyện đã đến nhà Grimms ở Kassel. Các anh đặc biệt hoan nghênh những lần ghé thăm của Dorothea Viehmann, một góa phụ đến thị trấn để bán nông sản trong vườn. Con gái của một chủ quán trọ, Viehmann, đã lớn lên khi nghe những câu chuyện từ những du khách trên đường đến Frankfurt. Trong số nhân vật yêu thích của cô ấy có “Cinderella” -Cinderella. Marie Hassenpflug là bạn 20 tuổi của chị gái cô, Charlotte, xuất thân từ một gia đình nói tiếng Pháp có nề nếp. Những câu chuyện tuyệt vời của Marie pha trộn các mô típ từ truyền miệng và từ cuốn sách có ảnh hưởng năm 1697 của Perrault, Tales of My Mother Goose, trong đó có các phiên bản công phu của "Cô bé quàng khăn đỏ", "Bạch Tuyết" và "Người đẹp ngủ trong rừng", cùng những cuốn khác. Trong số này có nhiều câu chuyện đã được chuyển thể từ những câu chuyện Ý trước đó.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

Given that the origins of many of the Grimm fairy tales reach throughout Europe and into the Middle East and Orient, the question must be asked: How German are the Grimm tales? Very, says scholar Heinz Rolleke. Love of the underdog, rustic simplicity, creative energy—these are Teutonic traits. The coarse texture of life during medieval times in Germany, when many of the tales entered the oral tradition, also coloured the narratives. Throughout Europe, children were often neglected and abandoned, like Hansel and Gretel. Accused witches were burned at the stake, like the evil mother-in-law in “The Six Swans”. “The cruelty in the stories was not the Grimm’s fantasy”, Rolleke points out” It reflected the law-and-order system of the old times”. ĐOẠN 7

Do nguồn gốc của nhiều truyện cổ tích Grimm lan rộng khắp châu Âu, Trung Đông và Phương Đông, câu hỏi phải được đặt ra: người Đức  là những câu cruyện cổ tích Grimm như thế nào? Rất, học giả Heinz Rolleke nói. Tình yêu dành cho kẻ yếu, sự đơn giản mộc mạc, năng lượng sáng tạo — đây là những đặc điểm của dân tộc Giéc-manh. Khi nhiều câu chuyện đi vào truyền miệng, tính chất thô sơ trong đời sống thời trung cổ ở Đức cũng tô điểm cho những câu chuyện kể. Khắp châu Âu, trẻ em thường bị bỏ rơi như Hansel và Gretel. Những phù thủy bị buộc tội đã bị thiêu sống lúc lâm nguy, giống như bà mẹ chồng độc ác trong “Sáu con thiên nga”. Rolleke chỉ ra: "Sự tàn ác trong các câu chuyện không phải là tưởng tượng của Grimm", "Nó phản ánh hệ thống luật lệ và trật tự của thời xưa".

to be at stake: thua, đang lâm nguy, đang bị đe doạ

 

The editorial fingerprints left by the Grimms betray the specific values of 19th-century Christian, bourgeois German society. But that has not stopped the tales from being embraced by almost every culture and nationality in the world. What accounts for this widespread, enduring popularity? Bernhard Lauer points to the “universal style” of the writing, you have no concrete descriptions of the land, or the clothes, or the forest, or the castles. It makes the stories timeless and placeless,” The tales allow us to express ‘our utopian longings’,” says Jack Zipes of the University of Minnesota, whose 1987 translation of the complete fairy tales captures the rustic vigour of the original text. They show a striving for happiness that none of us knows but that we sense is possible. We can identify with the heroes of the tales and become in our mind the masters and mistresses of our own destinies.” ĐOẠN 8

Dấu ấn xuất bản do Grimms để lại phản bội những giá trị cụ thể của xã hội Đức tư sản, Cơ đốc giáo thế kỷ 19. Nhưng điều đó đã không ngăn được những câu chuyện được chấp nhận bởi hầu hết mọi nền văn hóa và quốc tịch trên thế giới. Điều gì giải thích cho sự phổ biến rộng rãi và lâu dài này? Bernhard Lauer chỉ ra "phong cách phổ quát" trong cách viết, bạn không có mô tả cụ thể nào về đất đai, quần áo, khu rừng hay lâu đài. Nó làm cho những câu chuyện không có thời gian và không gian. Jack Zipes của Đại học Minnesota, người có bản dịch toàn bộ truyện cổ tích năm 1987 đã nắm bắt được sức sống mộc mạc của văn bản gốc, cho biết: "Những câu chuyện cho phép chúng ta thể hiện 'những khao khát không tưởng của mình'," của Đại học Minnesota, người có bản dịch năm 1987 về những câu chuyện cổ tích hoàn chỉnh. Chúng thể hiện sự phấn đấu để đạt được hạnh phúc mà không ai trong chúng ta biết được nhưng chúng ta cảm thấy có thể có hạnh phúc. Chúng ta có thể đồng cảm với những anh hùng trong truyện cổ tích và trong tâm trí chúng ta trở thành những người chủ và bà chủ cho số phận của chính mình."

 

Fairy tales provide a workout for the unconscious, psychoanalysts maintain. Bruno Bettelheim famously promoted the therapeutic of the Grimms’ stories, calling fairy tales the “great comforters". By confronting fears and phobias, symbolized by witches, heartless stepmothers, and hungry wolves, children find they can master their anxieties. Bettelheim’s theory continues to be hotly debated. But most young readers aren’t interested in exercising their unconsciousness. The Grimm tales, in fact, please in an infinite number of ways, something about them seems to mirror whatever moods or interests we bring to our reading of them. The flexibility of interpretation suits them for almost any time and any culture. ĐOẠN 9

Các nhà phân tâm học cho rằng những câu chuyện cổ tích cung cấp một bài tập luyện cho tiềm thức. Bruno Bettelheim đã nổi tiếng đề cao tính trị liệu của những câu chuyện của Grimms, gọi những câu chuyện cổ tích là "những lời an ủi tuyệt vời". Bằng cách đối mặt với nỗi sợ hãi và ám ảnh, được tượng trưng bởi phù thủy, người mẹ kế nhẫn tâm và những con sói đói, trẻ em thấy mình có thể làm chủ được sự lo lắng của mình. Lý thuyết của Bettelheim tiếp tục được tranh luận sôi nổi. Nhưng hầu hết các độc giả trẻ tuổi không quan tâm đến việc sử dụng tiềm thức của chúng. Trên thực tế, những câu chuyện Grimm làm hài lòng theo vô số cách, có điều gì đó về chúng dường như phản ánh bất kỳ tâm trạng hoặc sở thích nào mà chúng ta đang có khi đọc chúng. Sự linh hoạt trong diễn giải phù hợp với chúng trong hầu hết mọi thời điểm và mọi nền văn hóa.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 27-32

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 27-32 on your answer sheet, write

YES                   if the statement is true

NO                    if the statement is false

NOT GIVEN     if the information is not given in the passage

 

27   The Grimm brothers believed they would achieve international fame.

28   The Grimm brothers were forced to work in secret.

29   Some parents today still think Grimm fairy tales are not suitable for children.

30   The first edition of Grimm’s fairy tales sold more widely in England than in Germany.

31   Adults like reading Grimm’s fairy tales for reasons different from those of children.

32   The Grimm brothers based the story “Cinderella” on the life of Dorothea Viehmann

 

 

Questions 33-35

Choose the correct letter, ABC or D.

Write your answers in boxes 33-35 on your answer sheet.

33   In paragraph 4, what changes happened at that time in Europe?

A   Literacy levels of the population increased.

B   The development of printing technology made it easier to publish.

C   Schools were open to children.

D   People were fond of collecting superb picture books.

 

34   What changes did the Grimm Brothers make in later editions?

A   They made the stories shorter.

B   They used more oral language.

C   The content of the tales became less violent.

D   They found other origins of the tales.

 

35   What did Marie Hassenpflug contribute to the Grimm’s Fairy tales?

A   She wrote stories.

B   She discussed the stories with them.

C   She translated a popular book for the brothers using her talent for languages.

D   She told the oral stories that were based on traditional Italian stories.

 

 

Questions 36-40

Write your answers in boxes 36-40 on your answer sheet.

 

36   Heinz Rolleke said the Grimm’s tales are “German” because the tales

37   Heinz Rolleke said the abandoned children in tales

38   Bernhard Lauer said the writing style of the Grimm brothers is universal because they

39   Jack Zipes said the pursuit of happiness in the tales means they

40   Bruno Bettelheim said the therapeutic value of the tales means that the fairy tales 

A     reflect what life was like at that time

    help children deal with their problems

C     demonstrate the outdated system

D     tell of the simplicity of life in the German countryside

E     encourage people to believe that they can do anything

F     recognize the heroes in the real life

    contribute to the belief in nature power

H     avoid details about characters’ social settings.

 

 

Questions 33-35

Choose the correct letter, ABC or D.

Write your answers in boxes 33-35 on your answer sheet.

33   In paragraph 4, what changes happened at that time in Europe?

A   Literacy levels of the population increased.

B   The development of printing technology made it easier to publish.

C   Schools were open to children.

D   People were fond of collecting superb picture books.

 

34   What changes did the Grimm Brothers make in later editions?

A   They made the stories shorter.

B   They used more oral language.

C   The content of the tales became less violent.

D   They found other origins of the tales.

 

35   What did Marie Hassenpflug contribute to the Grimm’s Fairy tales?

A   She wrote stories.

B   She discussed the stories with them.

C   She translated a popular book for the brothers using her talent for languages.

D   She told the oral stories that were based on traditional Italian stories.

 

 

Questions 36-40

Complete the following summary of the paragraphs of Reading Passage

Using NO MORE THAN TWO WORDS from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes 36-40 on your answer sheet.

 

36   Heinz Rolleke said the Grimm’s tales are “German” because the tales

37   Heinz Rolleke said the abandoned children in tales

38   Bernhard Lauer said the writing style of the Grimm brothers is universal because they

39   Jack Zipes said the pursuit of happiness in the tales means they

40   Bruno Bettelheim said the therapeutic value of the tales means that the fairy tales 

A     reflect what life was like at that time

    help children deal with their problems

C     demonstrate the outdated system

D     tell of the simplicity of life in the German countryside

E     encourage people to believe that they can do anything

F     recognize the heroes in the real life

    contribute to the belief in nature power

H     avoid details about characters’ social settings.

 

 

ĐÁP ÁN

27. NO

28. NOT GIVEN

29. YES

30. NOT GIVEN

31. YES

32. NO

33. A

34. C

35. D

36. D

37. A

38. H

39. E

40. B

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status