Chat hỗ trợ
Chat ngay

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Flawed Beauty: the problem with toughened glass

Flawed Beauty: the problem with toughened glass

On 2nd August 199.9, a particularly hot day in the town of Cirencester in the UK, a large pane of toughened glass in the roof of a shopping centre at Bishops Walk shattered without warning and fell from its frame

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Flawed Beauty: the problem with toughened glass

 

On 2nd August 1999, a particularly hot day in the town of Cirencester in the UK, a large pane of toughened glass in the roof of a shopping centre at Bishops Walk shattered without warning and fell from its frame. When fragments were analysed by experts at the giant glass manufacturer Pilkington, which had made the pane, they found that minute crystals of nickel sulphide trapped inside the glass had almost certainly caused the failure. ĐOẠN 1

Vào ngày 2 tháng 8 năm 1999, một ngày đặc biệt nóng nực ở thị trấn Cirencester ở Vương quốc Anh, một tấm kính cường lực lớn trên mái của một trung tâm mua sắm tại Bishops Walk đã vỡ mà không báo trước và rơi khỏi khung của nó. Khi các chuyên gia tại nhà sản xuất thủy tinh khổng lồ Pilkington, công ty sản xuất ô kính, phân tích các mảnh vỡ, họ phát hiện ra rằng các tinh thể niken sunfua nhỏ li ti bị mắc kẹt bên trong kính gần như chắc chắn đã gây ra hỏng hóc.

'The glass industry is aware of the issue,' says Brian Waldron, chairman of the standards committee at the Glass and Glazing Federation, a British trade association, and standards development officer at Pilkington. But he insists that cases are few and far between. 'It's a very rare phenomenon,' he says. ĐOẠN 2

Brian Waldron, chủ tịch ủy ban tiêu chuẩn tại Liên đoàn Kính và Kính, một hiệp hội thương mại của Anh, đồng thời là quan chức phát triển tiêu chuẩn tại Pilkington, cho biết: “Ngành công nghiệp thủy tinh nhận thức được vấn đề này. Nhưng ông khẳng định rằng các trường hợp hiếm khi được thấy. "Đó là một hiện tượng rất hiếm," ông nói.

few and far between: hiếm khi, thất thường

Others disagree. 'On average I see about one or two buildings a month suffering from nickel sulphide related failures,' says Barrie Josie, a consultant engineer involved in the Bishops Walk investigation. Other experts tell of similar experiences. Tony Wilmott of London-based consulting engineers Sandberg, and Simon Armstrong at CIadTech Associates in Hampshire both say they know of hundreds of cases. 'What you hear is only the tip of the iceberg,' says Trevor Ford, a glass expert at Resolve Engineering in Brisbane, Queensland. He believes the reason is simple: 'No-one wants bad press.' ĐOẠN 3

Những người khác không đồng ý. Barrie Josie, một kỹ sư tư vấn tham gia cuộc điều tra Bishops Walk cho biết: “Trung bình mỗi tháng tôi thấy khoảng một hoặc hai tòa nhà bị ảnh hưởng từ những hư hại liên quan đến niken sunfua. Các chuyên gia khác kể về những trải nghiệm tương tự. Tony Wilmott của kỹ sư tư vấn Sandberg có trụ sở tại London và Simon Armstrong tại CIadTech Associates ở Hampshire đều nói rằng họ biết hàng trăm trường hợp. Trevor Ford, một chuyên gia về kính tại Resolve Engineering ở Brisbane, Queensland, cho biết: “Những gì bạn nghe được chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Anh ấy tin rằng lý do rất đơn giản: 'Không ai muốn báo chí nói xấu'.

Toughened glass is found everywhere, from cars and bus shelters to the windows, walls and roofs of thousands of buildings around the world. It's easy to see why. This glass has five times the strength of standard glass, and when it does break it shatters into tiny cubes rather than large, razor-sharp shards. Architects love it because large panels can be bolted together to make transparent walls, and turning it into ceilings and floors is almost as easy. ĐOẠN 4Kính cường lực được tìm thấy ở khắp mọi nơi, từ ô tô và nhà chờ xe buýt đến cửa sổ, tường và mái của hàng ngàn tòa nhà trên khắp thế giới. Thật dễ dàng để biết lý do tại sao nó phổ biến như vậy. Loại kính này có độ bền gấp 5 lần so với kính bình thường và khi bị vỡ, nó sẽ vỡ thành những khối nhỏ chứ không phải là những mảnh lớn, sắc như dao cạo. Các kiến trúc sư yêu thích nó vì các tấm lớn có thể được bắt vít với nhau để tạo thành những bức tường trong suốt, và biến nó thành trần nhà và sàn nhà gần như dễ dàng.

It is made by heating a sheet of ordinary glass to about 620°C to soften it slightly, allowing its structure to expand, and then cooling it rapidly with jets of cold air. This causes the outer layer of the pane to contract and solidify before the interior. When the interior finally solidifies and shrinks, it exerts a pull on the outer layer that leaves it in permanent compression and produces a tensile force inside the glass. As cracks propagate best in materials under tension, the compressive force on the surface must be overcome before the pane will break, making it more resistant to cracking. ĐOẠN 5

 

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 

 


 

 

The problem starts when glass contains nickel sulphide impurities. Trace amounts of nickel and sulphur are usually present in the raw materials used to make glass, and nickel can also be introduced by fragments of nickel alloys falling into the molten glass. As the glass is heated, these atoms react to form tiny crystals of nickel sulphide. Just a tenth of a gram of nickel in the furnace can create up to 50,000 crystals. ĐOẠN 6

 

These crystals can exist in two forms: a dense form called the alpha phase, which is stable at high temperatures, and a less dense form called the beta phase, which is stable at room temperatures. The high temperatures used in the toughening process convert all the crystals to the dense, compact alpha form. But the subsequent cooling is so rapid that the crystals don't have time to change back to the beta phase. This leaves unstable alpha crystals in the glass, primed like a coiled spring, ready to revert to the beta phase without warning. ĐOẠN 7

When this happens, the crystals expand by up to 4%. And if they are within the central, tensile region of the pane, the stresses this unleashes can shatter the whole sheet. The time that elapses before failure occurs is unpredictable. It could happen just months after manufacture, or decades later, although if the glass is heated - by sunlight, for example - the process is speeded up. Ironically, says Graham Dodd, of consulting engineers Arup in London, the oldest pane of toughened glass known to have failed due to nickel sulphide inclusions was in Pilkington's glass research building in Lathom, Lancashire. The pane was 27 years old. ĐOẠN 8

Data showing the scale of the nickel sulphide problem is almost impossible to find. The picture is made more complicated by the fact that these crystals occur in batches. So even if on average, there is only one inclusion in 7 tonnes of glass, if you experience one nickel sulphide failure in your building, that probably means you've got a problem in more than one pane. Josie says that in the last decade, he has worked on over 15 buildings with the number of failures into double figures. ĐOẠN 9

One of the worst examples of this is Waterfront Place, which was completed in 1990. Over the following decade the 40 storey Brisbane block suffered a rash of failures. Eighty panes of its toughened glass shattered due to inclusions before experts were finally called in. John Barry, an expert in nickel sulphide contamination at the University of Queensland, analysed every glass pane in the building. Using a studio camera, a photographer went up in a cradle to take photos of every pane. 
These were scanned under a modified microfiche reader for signs of niclrel sulphide crystals. 'We discovered at least another 120 panes with potentially dangerous inclusions which were then replaced,' says Barry. 'It was a very expensive and time-consuming process that took around six months to complete.' Though the project cost A$1.6 million (nearly £700,000), the alternative - re-cladding the entire building - would have cost ten times as much. ĐOẠN 10

 

 

>>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

 

Questions 14-17
Look at the following people and the list of statements below.
Match each person with the correct statement.
Write the correct letter A-H in boxes 14-17 on your answer sheet.

14     Brian Waldron     
15     Trevor Ford     
16     Graham Dodd     
17     John Barry

List of Statements

A     suggests that publicity about nickel sulphide failure has been suppressed
B     regularly sees cases of nickel sulphide failure
C     closely examined all the glass in one building
D     was involved with the construction of Bishops Walk
E     recommended the rebuilding of Waterfront Place
F     thinks the benefits of toughened glass are exaggerated
G     claims that nickel sulphide failure is very unusual
H     refers to the most extreme case of delayed failure

Questions 18-23
Complete the summary with the list of words A-P below.
Write your answers in boxes 18-23 on your answer sheet.

Toughened Glass
Toughened glass is favoured by architects because it is much stronger than ordinary glass, and the fragments are not as 18 .................... when it breaks. However, it has one disadvantage: it can shatter 19 ........................ This fault is a result of the manufacturing process. Ordinary glass is first heated, then cooled very 20 ....................... .
The outer layer 21 ....................... before the inner layer and the tension between the two layers which is created because of this makes the glass stronger. However, if the glass contains nickel sulphide impurities, crystals of nickel sulphide are formed. These are unstable, and can expand suddenly, particularly if the weather is 22 ........................ If this happens, the pane of glass may break. The frequency with which such problems occur is 23 ....................... by glass experts. Furthermore, the crystals cannot be detected without sophisticated equipment.

A  numerous        B  detected        C  quickly          D  agreed
E warm                F  sharp            G  expands       H   slowly
unexpectedly    J  removed        K  contracts      L  disputed
M  cold                 N  moved           O  small             P  calculated

Questions 24-26
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 83?

In boxes 24-26 on your answer sheet, write -

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this

24 Little doubt was expressed about the reason for the Bishops Walk accident.  
25 Toughened glass has the same appearance as ordinary glass.  
26 There is plenty of documented evidence available about the incidence of nickel sulphide failure. 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Flawed Beauty: the problem with toughened glass 

 

Questions 14-17
Look at the following people and the list of statements below.
Match each person with the correct statement.
Write the correct letter A-H in boxes 14-17 on your answer sheet.

 

14.G     Brian Waldron

Giải thích: đoạn 1

'The glass industry is aware of the issue,' says Brian Waldron, chairman of the standards committee at the Glass and Glazing Federation, a British trade association, and standards development officer at Pilkington. But he insists that cases are few and far between. 'It's a very rare phenomenon,' he says. 

    
15.A    Trevor Ford     

Giải thích: đoạn 3

'What you hear is only the tip of the iceberg,' says Trevor Ford, a glass expert at Resolve Engineering in Brisbane, Queensland. He believes the reason is simple: 'No-one wants bad press.' 


16.H     Graham Dodd   

Giải thích: đoạn 8

Ironically, says Graham Dodd, of consulting engineers Arup in London, the oldest pane of toughened glass known to have failed due to nickel sulphide inclusions was in Pilkington's glass research building in Lathom, Lancashire. The pane was 27 years old

 

Questions 18-23
Complete the summary with the list of words A-P below.
Write your answers in boxes 18-23 on your answer sheet.

 

Toughened Glass


Toughened glass is favoured by architects because it is much stronger than ordinary glass, and the fragments are not as 18 ......   F  sharp  .............. when it breaks.

Giải thích: đoạn 4

This glass has five times the strength of standard glass, and when it does break it shatters into tiny cubes rather than large, razor-sharp shards. Architects love it because large panels can be bolted together to make transparent walls, and turning it into ceilings and floors is almost as easy

.............................................................................................................................................................................................

 

However, it has one disadvantage: it can shatter 19 ....I unexpectedly....................

Giải thích: đoạn 7,8

These crystals can exist in two forms: a dense form called the alpha phase, which is stable at high temperatures, and a less dense form called the beta phase, which is stable at room temperatures. The high temperatures used in the toughening process convert all the crystals to the dense, compact alpha form. But the subsequent cooling is so rapid that the crystals don't have time to change back to the beta phase. This leaves unstable alpha crystals in the glass, primed like a coiled spring, ready to revert to the beta phase without warning.

When this happens, the crystals expand by up to 4%. And if they are within the central, tensile region of the pane, the stresses this unleashes can shatter the whole sheet. The time that elapses before failure occurs is unpredictable.

 

Questions 24-26
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 83?

In boxes 24-26 on your answer sheet, write -

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this


24.T Little doubt was expressed about the reason for the Bishops Walk accident.  
Người ta bày tỏ một chút nghi ngờ về lý do xảy ra tai nạn Bishops Walk.

Giải thích: đoạn 1, khi vấn đề vỡ kính xảy ra các chuyên gia phân tích và xác định nguyên nhân chắc chắn là do tinh thể nickel sulphide bị kẹt bên trong.

When fragments were analysed by experts at the giant glass manufacturer Pilkington, which had made the pane, they found that minute crystals of nickel sulphide trapped inside the glass had almost certainly caused the failure.


  

 

Answer:
14. G   15. A    16. H   17. C   18. F sharp   19. I unexpectedly  C 20. quickly   21. K contracts  22. E warm  23. L disputed   24. TRUE  25. NOT GIVEN  26. FALSE

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status