ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Dressed to Dazzle

Dressed to Dazzle

As high-tech materials invade high-street fashion, prepare for clothes that are cooler than silk and warmer than wool, keep insects at arm's length, and emit many pinpricks of coloured light.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Dressed to Dazzle

 

As high-tech materials invade high-street fashion, prepare for clothes that are cooler than silk and warmer than wool, keep insects at arm's length, and emit many pinpricks of coloured light. ĐOẠN 1

Khi các nguyên vật liệu công nghệ cao xâm nhập thời trang đường phố cao cấp, hãy chuẩn bị quần áo mát hơn lụa và ấm hơn len, có thể tránh côn trùng và phát ra nhiều tia sáng màu.

to keep someone at arm's length: tránh không làm thân với ai

The convergence of fashion and high technology is leading to new kinds of fibres, fabrics and coatings that are imbuing clothing with equally wondrous powers. Corpe Nove, an Italian fashion company, has made a prototype shirt that shortens its sleeves when room temperature rises and can be ironed with a hairdryer. And at Nexia Biotechnologies, a Canadian firm, scientists have caused a stir by manufacturing spider silk from the milk of genetically engineered goats. Not surprisingly, some industry analysts think high-tech materials may soon influence fashion more profoundly than any individual designer. ĐOẠN 2

Sự hội tụ của thời trang và công nghệ cao đang dẫn đến các loại sợi, vải và lớp áo choàng mới mang đến cho quần áo những sức mạnh kỳ diệu không kém. Corpe Nove, một công ty thời trang của Ý, đã tạo ra một chiếc áo sơ mi nguyên mẫu có thể rút ngắn tay áo khi nhiệt độ phòng tăng lên và có thể ủi bằng máy sấy tóc. Và tại Nexia Biotechnologists, một công ty của Canada, các nhà khoa học đã gây xôn xao bằng cách sản xuất tơ nhện từ sữa dê biến đổi gen. Không có gì ngạc nhiên khi một số nhà phân tích trong ngành cho rằng vật liệu công nghệ cao có thể sớm ảnh hưởng đến thời trang sâu sắc hơn bất kỳ nhà thiết kế cá nhân nào.

A big impact is already being made at the molecular level. Nano-Tex, a subsidiary of American textiles maker Burlington, markets a portfolio of nanotechnologies that can make fabrics more durable, comfortable, wrinkle-free and stain-resistant. The notion of this technology posing a threat to the future of the clothing industry clearly does not worry popular fashion outlets such as Gap, Levi Strauss and Lands' End, all of which employ Nano-Tex's products. Meanwhile, Schoeller Textil in Germany, whose clients include famous designers Donna Karan and Polo Ralph Lauren, uses nanotechnology to create fabrics that can store or release heat. ĐOẠN 3

Một tác động lớn ở cấp độ phân tử đã được tạo ra. Nano-Tex, một công ty con của nhà sản xuất dệt may Mỹ Burlington, tiếp thị danh mục các công nghệ nano có thể làm cho vải bền hơn, thoải mái hơn, không nhăn và chống ố. Khái niệm công nghệ này đặt ra mối đe dọa cho tương lai của ngành công nghiệp quần áo rõ ràng không làm các cửa hàng thời trang nổi tiếng như Gap, Levi Strauss và Lands' End lo lắng, tất cả các cửa hàng này đều sử dụng các sản phẩm của Nano-Tex. Trong khi đó, Schoeller Textil ở Đức, có khách hàng bao gồm các nhà thiết kế nổi tiếng Donna Karan và Polo Ralph Lauren, sử dụng công nghệ nano để tạo ra các loại vải có thể trữ hoặc giải phóng nhiệt.

Sensory Perception Technologies - SPT embodies an entirely different application of nanotechnology. Created in 2003 by Quest International, a flavour and fragrance company, and Woolmark, a wool textile organisation, SPT is a new technique of embedding chemicals into fabric. Though not the first of this type, SPT's durability (evidently the microcapsule containing the chemicals can survive up to 30 washes) suggests an interesting future. Designers could incorporate signature scents into their collections. Sportswear could be impregnated with anti-perspirant. Hayfever sufferers might find relief by pulling on a T-shirt, and so on. ĐOẠN 4

Công nghệ cảm nhận giác quan - SPT là hiện thân của một ứng dụng hoàn toàn khác của công nghệ nano. Được tạo ra vào năm 2003 bởi Quest International, một công ty sản xuất hương liệu, và Woolmark, một tổ chức dệt len, SPT là một kỹ thuật mới nhúng hóa chất vào vải. Mặc dù không phải là công nghệ đầu tiên kiểu này, độ bền của SPT (rõ ràng là viên nang siêu nhỏ chứa hóa chất có thể tồn tại tới 30 lần giặt) cho thấy một tương lai thú vị. Các nhà thiết kế có thể kết hợp các mùi hương đặc trưng vào bộ sưu tập của họ. Quần áo thể thao có thể được tẩm chất chống mồ hôi. Những người dị ứng phấn hoa có thể cảm thấy nhẹ nhõm bằng cách mặc áo phông, v.v.

The loudest buzz now surrounds polylactic acid (PLA) fibres - and, in particular, one brand-named Ingeo. Developed by Cargill Dow, it is the first man-made fibre derived from a 100% annually renewable resource. This is currently maize (corn), though in theory any fermentable plant material, even potato peelings, can be used. In performance terms, the attraction for the 30-plus clothes makers signed up to use Ingeo lies in its superiority over polyester (which it was designed to replace). ĐOẠN 5

Tiếng vang lớn nhất hiện nay xoay quanh sợi axit polylactic (PLA) - và đặc biệt là sợi có tên thương hiệu là Ingeo. Được phát triển bởi Cargill Dow, đây là loại sợi nhân tạo đầu tiên có nguồn gốc từ nguồn tài nguyên tái tạo 100% hàng năm. Nguồn nguyên liệu tái tạo hiện tại  là ngô (bắp), mặc dù về lý thuyết, bất kỳ nguyên liệu thực vật có thể lên men nào, thậm chí cả vỏ khoai tây, đều có thể được sử dụng. Về mặt hiệu suất, sức hấp dẫn đối với hơn 30 nhà sản xuất quần áo đã đăng ký sử dụng Ingeo nằm ở tính ưu việt của nó so với polyester (loại sợi sẽ bị Ingeo thay thế).

As Philippa Watkins, a textiles specialist, notes, Ingeo is not a visual trend. Unlike nanotechnology, which promises to 'transform what clothes can do, Ingeo's impact on fashion will derive instead from its emphasis on using natural sustainable resources. Could wearing synthetic fabrics made from polluting and non-renewable fossil fuels become as uncool as slipping on a coat made from animal fur? Consumers should expect a much wider choice of 'green' fabrics. Alongside PLA fibres, firms are investigating plants such as bamboo, seaweed, nettles and banana stalks as raw materials for textiles. Soya bean fibre is also gaining ground. Harvested in China and spun in Europe, the fabric is a better absorber and ventilator than silk, and retains heat better than wool. ĐOẠN 6

Như Philippa Watkins, một chuyên gia dệt may, lưu ý, Ingeo không phải là một xu hướng mang tính thị giác. Không giống như công nghệ nano, hứa hẹn sẽ chuyển đổi những gì quần áo có thể làm, thay vào đó, tác động của Ingeo đối với thời trang sẽ bắt nguồn từ việc chú trọng vào việc sử dụng các nguồn tài nguyên bền vững tự nhiên. Liệu việc mặc các loại vải tổng hợp làm từ nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm và không thể tái tạo có trở nên thô kệch như mặc một chiếc áo khoác làm từ lông thú không? Người tiêu dùng nên mong đợi nhiều sự lựa chọn về vải 'xanh' hơn. Bên cạnh sợi PLA, các công ty đang nghiên cứu các loại thực vật như tre, rong biển, cây tầm ma và thân cây chuối để làm nguyên liệu cho hàng dệt may. Sợi đậu nành cũng đang được ưa chuộng. Được thu hoạch ở Trung Quốc và kéo thành sợi ở châu Âu, loại vải này có khả năng thấm hút và thông gió tốt hơn lụa, đồng thời giữ nhiệt tốt hơn len.

Elsewhere, fashion houses - among them Ermenegildo Zegna, Paul Smith and DKNY - are combining fashion with electronics. Clunky earlier attempts involved attaching electronic components to the fabrics after the normal weaving process. But companies such as SOFTswitch have developed electro-conductive fabrics that behave in similar ways to conventional textiles. ĐOẠN 7

Ở những nơi khác, các hãng thời trang - trong đó có Ermenegildo Zegna, Paul Smith và DKNY - đang kết hợp thời trang với đồ điện tử. Những nỗ lực vụng về trước đó liên quan đến việc gắn các linh kiện điện tử vào vải sau quy trình dệt thông thường. Nhưng các công ty như SOFTswitch đã phát triển các loại vải dẫn điện hoạt động theo cách tương tự như vải dệt thông thường.

Could electronic garments one day change colour or pattern? A hint of what could be achieved is offered by Luminex, a joint venture between Stabio Textile and Caen. Made of woven optical fibres and powered by a small battery, Luminex fabric emits thousands of pinpricks of light, the colour of which can be varied. Costumes made of the fabric wowed audiences at a production of the opera Aida in Washington, DC, last year. ĐOẠN 8

Một ngày nào đó quần áo điện tử có thể thay đổi màu sắc hoặc hoa văn không? Một gợi ý về những gì có thể đạt được do Luminex cung cấp, một liên doanh giữa Stabio Dệt may và Caen. Được làm bằng sợi quang học dệt và chạy bằng pin nhỏ, vải Luminex phát ra hàng nghìn tia sáng, màu sắc của chúng có thể thay đổi. Trang phục làm bằng vải Luminex đã gây ấn tượng mạnh với khán giả tại vở opera Aida ở Washington, DC, năm ngoái.

Yet this ultimate of ambitions has remained elusive in daily fashion, largely because electronic textiles capable of such wizardry are still too fragile to wear. Margaret Orth, whose firm International Fashion Machines makes a colour-changing fabric, believes the capability is a decade or two away. Accessories with this chameleon-like capacity - for instance, a handbag that alters its colour - are more likely to appear first. ĐOẠN 9

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của tham vọng này vẫn khó nắm bắt trong thời trang hàng ngày, phần lớn là do hàng dệt điện tử có khả năng kỳ diệu như vậy vẫn còn quá mỏng manh để mặc. Margaret Orth, người sở hữu công ty International Fashion Machines sản xuất vải đổi màu, tin rằng khả năng này sẽ còn một hoặc hai thập kỷ nữa. Các phụ kiện có khả năng giống tắc kè hoa này - chẳng hạn như một chiếc túi xách có thể thay đổi màu sắc - có nhiều khả năng sẽ xuất hiện đầu tiên.

Questions 1-6
Look at the following list of companies (1-6) and the list of new materials below. Match each company with the correct material.

Write the correct letter A-H next to the companies 1-6.
NB You may use any answer more than once.

1 Corpe Nove
3 Nano-Tex
4 Schoeller Textil
5 Quest International and Wool mark
6 Cargill Dow

New materials

A material that can make you warmer or cooler
B clothing with perfume or medication added

C material that rarely needs washing

D clothes that can change according to external heat levels E material made from banana stalks

F material that is environmentally-friendly

G fibres similar to those found in nature
H clothes that can light up in the dark

 

Questions 7-14
Complete the summary below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS from the Reading Passage for each answer.

 

Major changes in fabrics

 

Using plants
Nanotechnology will bring changes we can see, while the brand called 7 _____________ will help the environment.  Fibre made from the 8 ___________ plant has better qualities than silk and wool.

Electronics
In first attempts to use electronics, companies started with a material made by a standard 9 ____________ method and then they fixed 10  ______________ to the material.

Luminex fabric

•  needs a 11 ___________ to make it work.

•  has already been used to make stage 12. _________________________ is not suitable for everyday wear because it is too 13  ______________________.

The first products that can change colour are likely to be 14. _____________________

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Dressed to Dazzle

 

Questions 1-6
Look at the following list of companies (1-6) and the list of new materials below. Match each company with the correct material.

Write the correct letter A-H next to the companies 1-6.
NB You may use any answer more than once.

1.D Corpe Nove

Giải thích: đoạn 2

Corpe Nove, an Italian fashion company, has made a prototype shirt that shortens its sleeves when room temperature rises and can be ironed with a hairdryer. 


2.G Nexia Biotechnologies

Giải thích: đoạn 2

And at Nexia Biotechnologies, a Canadian firm, scientists have caused a stir by manufacturing spider silk from the milk of genetically engineered goats. 


3.C Nano-Tex

Giải thích: đoạn 3, wrinkle-free and stain-resistant ( = material that rarely needs washing)

A big impact is already being made at the molecular level. Nano-Tex, a subsidiary of American textiles maker Burlington, markets a portfolio of nanotechnologies that can make fabrics more durable, comfortable, wrinkle-free and stain-resistant.


4.A Schoeller Textil

Giải thích: đoạn 3

Meanwhile, Schoeller Textil in Germany, whose clients include famous designers Donna Karan and Polo Ralph Lauren, uses nanotechnology to create fabrics that can store or release heat.


5.B Quest International and Wool mark

Giải thích: đoạn 4

Sensory Perception Technologies - SPT embodies an entirely different application of nanotechnology. Created in 2003 by Quest International, a flavour and fragrance company, and Woolmark, a wool textile organisation, SPT is a new technique of embedding chemicals into fabric.


6.F Cargill Dow

Giải thích: đoạn 5

The loudest buzz now surrounds polylactic acid (PLA) fibres - and, in particular, one brand-named Ingeo. Developed by Cargill Dow, it is the first man-made fibre derived from a 100% annually renewable resource

 

New materials

A material that can make you warmer or cooler
Chất liệu có thể làm cho bạn ấm hơn hoặc mát hơn
B clothing with perfume or medication added
Quần áo có thêm nước hoa hoặc thuốc
C material that rarely needs washing
Nguyên vật liệu hiếm khi cần giặt
D clothes that can change according to external heat levels 
Quần áo có thể thay đổi theo mức nhiệt bên ngoài
E material made from banana stalks
Chất liệu làm từ thân cây chuối
F material that is environmentally-friendly
Chất liệu thân thiện với môi trường
G fibres similar to those found in nature
Sợi tương tự với sợi được tìm thấy trong thiên nhiên
H clothes that can light up in the dark
Quần áo có thể sáng trong bóng tối

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 7-14
Complete the summary below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS from the Reading Passage for each answer.

Major changes in fabrics

Using plants
Nanotechnology will bring changes we can see, while the brand called 7 ___
Ingeo__________ will help the environment.  Fibre made from the 8 _____soya bean______ plant has better qualities than silk and wool.

Công nghệ nano sẽ mang lại những thay đổi mà chúng ta có thể thấy, trong khi thương hiệu có tên Ingeo sẽ giúp ích cho môi trường. Sợi làm từ cây đậu nành có chất lượng tốt hơn lụa và len.

Giải thích: đoạn 6

Unlike nanotechnology, which promises to 'transform what clothes can do, Ingeo's impact on fashion will derive instead from its emphasis on using natural sustainable resources.

Soya bean fibre is also gaining ground. Harvested in China and spun in Europe, the fabric is a better absorber and ventilator than silk, and retains heat better than wool. 

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ______

 

Electronics
In first attempts to use electronics, companies started with a material made by a standard 9 ____weaving________ method and then they fixed 10  ___electronic components 
___________ to the material.

Trong những nỗ lực đầu tiên để sử dụng thiết bị điện tử, các công ty bắt đầu với một chất liệu được tạo ra bằng phương pháp dệt tiêu chuẩn, sau đó họ gắn các thành phần điện tử vào chất liệu.

Elsewhere, fashion houses - among them Ermenegildo Zegna, Paul Smith and DKNY - are combining fashion with electronics. Clunky earlier attempts involved attaching electronic components to the fabrics after the normal weaving process.

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ______

 

Luminex fabric

•  needs a 11 __ small battery_________ to make it work.

cần một pin nhỏ để làm cho nó hoạt động.

Giải thích: đoạn 8

Made of woven optical fibres and powered by a small battery, Luminex fabric emits thousands of pinpricks of light, the colour of which can be varied. 

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ______

 

•  has already been used to make stage 12. _____customes____________________ is not suitable for everyday wear because it is too 13  ______fragile__.

đã được sử dụng để làm trang phục sân khấu không phù hợp để mặc hàng ngày vì nó quá mỏng manh.

Giải thích: đoạn 8 &9

Costumes made of the fabric wowed audiences at a production of the opera Aida in Washington, DC, last year.

Yet this ultimate of ambitions has remained elusive in daily fashion, largely because electronic textiles capable of such wizardry are still too fragile to wear

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ______

 

The first products that can change colour are likely to be 14. _____handbags________________

Những sản phẩm đầu tiên có thể thay đổi màu sắc có thể là túi xách.

Giải thích: đoạn 9

Accessories with this chameleon-like capacity - for instance, a handbag that alters its colour - are more likely to appear first. 

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
1. D    2. G    3. C    4. A    5. B    6. F    7.   Ingeo   8. soya bean   9. weaving  10. electronic components   11. battery  12. costumes   13. fragile   14. accessories/ handbags

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status