Chat hỗ trợ
Chat ngay

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Little Ice Age

The Little Ice Age

A This book will provide a detailed examination of the Little Ice Age and other climatic shifts, but, before I embark on that, let me provide a historical context. We tend to think of climate - as opposed to weather - as something unchanging, yet humanity has been at the mercy of climate change for its entire existence

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Little Ice Age

 

A This book will provide a detailed examination of the Little Ice Age and other climatic shifts, but, before I embark on that, let me provide a historical context. We tend to think of climate - as opposed to weather - as something unchanging, yet humanity has been at the mercy of climate change for its entire existence, with at least eight glacial episodes in the past 730,000 years. Our ancestors adapted to the universal but irregular global warming since the end of the last great Ice Age, around 10,000 years ago, with dazzling opportunism. They developed strategies for surviving harsh drought cycles, decades of heavy rainfall or unaccustomed cold; adopted agriculture and stock-raising, which revolutionised human life; and founded the world's first pre-industrial civilisations in Egypt, Mesopotamia and the Americas. But the price of sudden climate change, in famine, disease and suffering, was often high.

Cuốn sách này sẽ cung cấp một cuộc kiểm tra chi tiết về Kỷ băng hà nhỏ và những thay đổi khí hậu khác, nhưng, trước khi tôi bắt tay vào việc đó, hãy để tôi cung cấp một bối cảnh lịch sử. Chúng ta có xu hướng nghĩ về khí hậu - trái ngược với thời tiết - như một thứ gì đó không thay đổi, nhưng nhân loại đã phải phó mặc cho sự thay đổi khí hậu định đoạt sự tồn tại của mình, với ít nhất tám đợt băng hà trong 730.000 năm qua. Với chủ nghĩa cơ hội chói lọi, tổ tiên của chúng ta đã thích nghi với hiện tượng nóng lên toàn cầu lan rộng nhưng không đều đặn kể từ cuối Kỷ băng hà lớn cuối cùng, khoảng 10.000 năm trước. Họ đã phát triển các chiến lược để sống sót qua các chu kỳ hạn hán khắc nghiệt, hàng thập kỷ có lượng mưa lớn hoặc cái lạnh không quen thuộc; áp dụng nông nghiệp và chăn nuôi, đã cách mạng hóa cuộc sống con người; và tạo nên các nền văn minh tiền công nghiệp đầu tiên trên thế giới ở Ai Cập, Lưỡng Hà và Châu Mỹ. Nhưng cái giá phải trả của sự thay đổi khí hậu đột ngột nằm ở nạn đói, bệnh tật và đau khổ, thường rất cao.

at the mercy of: phụ thuộc, phó mặc cho ai/cái gì định đoạt

B The Little Ice Age lasted from roughly 1300 until the middle of the nineteenth century. Only two centuries ago, Europe experienced a cycle of bitterly cold winters; mountain glaciers in the Swiss Alps were the lowest in recorded memory, and pack ice surrounded Iceland for much of the year. The climatic events of the Little Ice Age did more than help shape the modern world. They are the deeply important context for the current unprecedented global warming. The Little Ice Age was far from a deep freeze, however; rather an irregular seesaw of rapid climatic shifts, few lasting more than a quarter-century, driven by complex and still little-understood interactions between the atmosphere and the ocean. The seesaw brought cycles of intensely cold winters and easterly winds, then switched abruptly to years of heavy spring and early summer rains, mild winters, and frequent Atlantic storms, or to periods of droughts, light northeasterly winds, and summer heat waves.

Kỷ băng hà nhỏ kéo dài từ khoảng năm 1300 cho đến giữa thế kỷ 19. Chỉ hai thế kỷ trước, châu Âu đã trải qua một chu kỳ mùa đông lạnh giá; sông băng trên núi ở dãy núi Alps của Thụy Sĩ là sông băng thấp nhất trong dữ liệu ghi chép và băng bao quanh Iceland trong phần lớn thời gian của năm. Các sự kiện khí hậu của Kỷ băng hà nhỏ không chỉ giúp định hình thế giới hiện đại. Chúng là nền tảng vô cùng quan trọng cho sự nóng lên toàn cầu chưa từng có hiện nay. Tuy nhiên, Kỷ băng hà nhỏ lúc đó còn lâu nữa mới bị đóng băng sâu; thay vào đó là sự thay đổi thất thường, nhanh chóng của khí hậu do các tương tác phức tạp và vẫn còn ít được hiểu rõ giữa khí quyển và đại dương thúc đẩy, vài sự biến đổi khí hậu này kéo dài hơn một phần tư thế kỷ. Sự thay đổi thất thường này mang đến chu kỳ mùa đông và gió đông cực lạnh, sau đó đột ngột chuyển sang những năm có mưa lớn vào mùa xuân và đầu mùa hè, mùa đông ôn hòa và bão Đại Tây Dương thường xuyên, hoặc sang thời kỳ hạn hán, gió đông bắc nhẹ nhàng và những đợt nắng nóng mùa hè.

Reconstructing the climate changes of the past is extremely difficult, because systematic weather observations began only a few centuries ago, in Europe and North America. Records from India and tropical Africa are even more recent. For the time before records began, we have only 'proxy records' reconstructed largely from tree rings and ice cores, supplemented by a few incomplete written accounts. We now have hundreds of tree-ring records from throughout the northern hemisphere, and many from south of the equator, too, amplified with a growing body of temperature data from ice cores drilled in Antarctica, Greenland, the Peruvian Andes, and other locations. We are close to a knowledge of annual summer and winter temperature variations over much of the northern hemisphere going back 600 years.

Tái tạo lại những thay đổi khí hậu trong quá khứ là vô cùng khó khăn, bởi vì các quan sát thời tiết có hệ thống chỉ mới bắt đầu cách đây vài thế kỷ ở Châu Âu và Bắc Mỹ. Hồ sơ từ Ấn Độ và châu Phi nhiệt đới thậm chí còn gần đây hơn. Đối với khoảng thời gian trước khi sự ghi chép bắt đầu, chúng tôi chỉ có 'hồ sơ đại diện' được xây dựng lại phần lớn từ các vòng cây và lõi băng, được bổ sung bởi một số tài liệu bằng văn bản chưa hoàn chỉnh. Hiện chúng tôi có hàng trăm hồ sơ ghi chép vòng cây từ khắp bán cầu bắc và nhiều hồ sơ ghi chép từ phía nam đường xích đạo, được mở rộng với khối dữ liệu nhiệt độ ngày càng tăng từ các lõi băng được khoan ở Nam Cực, Greenland, Andes của Peru và các địa điểm khác. Chúng ta gần đạt được kiến thức về sự thay đổi nhiệt độ hàng năm vào mùa hè và mùa đông trên phần lớn bán cầu bắc từ 600 năm trước.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

D This book is a narrative history of climatic shifts during the past ten centuries, and some of the ways in which people in Europe adapted to them. Part One describes the Medieval Warm Period, roughly 900 to 1200. During these three centuries, Norse voyagers from Northern Europe explored northern seas, settled Greenland, and visited North America. It was not a time of uniform warmth, for then, as always since the Great Ice Age, there were constant shifts in rainfall and temperature. Mean European temperatures were about the same as today, perhaps slightly cooler.

E It is known that the Little Ice Age cooling began in Greenland and the Arctic in about 1200. As the Arctic ice pack spread southward, Norse voyages to the west were rerouted into the open Atlantic, then ended altogether. Storminess increased in the North Atlantic and the North Sea. Colder, much wetter weather descended on Europe between 1315 and 1319, when thousands perished in a continent-wide famine. By 1400, the weather had become decidedly more unpredictable and stormier, with sudden shifts and lower temperatures that culminated in the cold decades of the late sixteenth century. Fish were a vital commodity in growing towns and cities, where food supplies were a constant concern. Dried cod and herring were already the staples of the European fish trade, but changes in water temperatures forced fishing fleets to work further offshore. The Basques, Dutch, and English developed the first offshore fishing boats adapted to a colder and stormier Atlantic. A gradual agricultural revolution in northern Europe stemmed from concerns over food supplies at a time of rising populations. The revolution involved intensive commercial farming and the growing of animal fodder on land not previously used for crops. The increased productivity from farmland made some countries self-sufficient in grain and livestock and offered effective protection against famine.

F Global temperatures began to rise slowly after 1850, with the beginning of the Modern Warm Period. There was a vast migration from Europe by land-hungry farmers and others, to which the famine caused by the Irish potato blight contributed, to North America, Australia, New Zealand, and southern Africa. Millions of hectares of forest and woodland fell before the newcomers' axes between 1850 and 1890, as intensive European farming methods expanded across the world. The unprecedented land clearance released vast quantities of carbon dioxide into the atmosphere, triggering for the first time humanly caused global warming. Temperatures climbed more rapidly in the twentieth century as the use of fossil fuels proliferated and greenhouse gas levels continued to soar. The rise has been even steeper since the early 1980s. The Little Ice Age has given way to a new climatic regime, marked by prolonged and steady warming. At the same time, extreme weather events like Category 5 hurricanes are becoming more frequent.

 

 

 

>>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

 

Questions 14-17

Reading Passage 2 has six paragraphs, A-F.

Choose the correct heading for paragraphs B and D-F from the list of headings below.

Write the correct number, i-ix, in boxes 1-4 on your answer sheet.

 

Example answer
Paragraph A    viii
Paragraph C    v

14. Paragraph B 

15. Paragraph D 

16. Paragraph E 

17. Paragraph F 

 

List of Headings

i    Predicting climatic changes

ii    The relevance of the Little Ice Age today

iii    How cities contribute to climate change

iv    Human impact on the climate

v    How past climatic conditions can be determined

vi    A growing need for weather records

vii    A study covering a thousand years

viii    People have always responded to climate change

ix    Enough food at last

Questions 18-22
Complete the summary using the list of words, A—1, below.
Write the correct letter, A—I, in boxes 18-22 on your answer sheet.

Weather during the Little Ice Age
Documentation of past weather condition is limited: our main sources of knowledge of conditions in the distant past are 18................... and 19..................... . We can deduce that the Little Ice Age was a time of 20............... , rather than of consistent freezing. Within it there were some periods of very cold winters, others of 21............. and heavy rain, and yet others that saw 22............. with no rain at all.

A climatic shifts                 B ice cores                      C tree rings
D glaciers                          E interactions                  F weather observations
G heat waves                    H storms                           I written accounts

Questions 23-26
Classify the following events as occurring during the

     A Medieval Warm Period
     B Little Ice Age
     C Modem Warm Period

Write the correct letter, A, B or C, in boxes 23-26 on your answer sheet.

23 Many Europeans started farming abroad.
24 The cutting down of trees began to affect the climate.
25 Europeans discovered other lands.
26 Changes took place in fishing patterns.

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Little Ice Age

 

Questions 14-17

Reading Passage 2 has six paragraphs, A-F.

Choose the correct heading for paragraphs B and D-F from the list of headings below.

Write the correct number, i-ix, in boxes 1-4 on your answer sheet.

 

Example answer
Paragraph A    viii
Paragraph C    v

14. Paragraph B/ ii    The relevance of the Little Ice Age today 

Giải thích:

The climatic events of the Little Ice Age did more than help shape the modern world. They are the deeply important context for the current unprecedented global warming.

 

15. Paragraph D/ vii    A study covering a thousand years 

Giải thích:

This book is a narrative history of climatic shifts during the past ten centuries, and some of the ways in which people in Europe adapted to them.

 

Questions 18-22
Complete the summary using the list of words, A—1, below.
Write the correct letter, A—I, in boxes 18-22 on your answer sheet.

 

Weather during the Little Ice Age


Documentation of past weather condition is limited: our main sources of knowledge of conditions in the distant past are 18.....C tree rings.............. and 19.......B ice cores.............. .

Tài liệu về điều kiện thời tiết trong quá khứ còn hạn chế: nguồn kiến thức chính của chúng ta về các điều kiện trong quá khứ xa xôi là các vòng cây và lõi băng.

Giải thích: đoạn C

For the time before records began, we have only 'proxy records' reconstructed largely from tree rings and ice cores, supplemented by a few incomplete written accounts

..............................................................................................................................................................................

We can deduce that the Little Ice Age was a time of 20.....A climatic shifts.......... , rather than of consistent freezing.

Chúng ta có thể suy luận rằng Kỷ băng hà nhỏ là thời điểm diễn ra sự thay đổi khí hậu chứ không phải thời kỳ đóng băng liên tục.

Giải thích: đoạn B

The Little Ice Age was far from a deep freeze, however; rather an irregular seesaw of rapid climatic shifts, few lasting more than a quarter-century, driven by complex and still little understood interactions between the atmosphere and the ocean.

Questions 23-26
Classify the following events as occurring during the

     A Medieval Warm Period
     B Little Ice Age
     C Modem Warm Period

Write the correct letter, A, B or C, in boxes 23-26 on your answer sheet.


 

23.C Many Europeans started farming abroad.
Nhiều người châu Âu bắt đầu làm nông nghiệp khắp nơi.

abroad (adv): Khắp nơi, đang truyền đi khắp nơi

Giải thích: Đoạn F

 Global temperatures began to rise slowly after 1850, with the beginning of the Modern Warm Period. There was a vast migration from Europe by land-hungry farmers and others, to which the famine caused by the Irish potato blight contributed, to North America, Australia, New Zealand, and southern Africa. Millions of hectares of forest and woodland fell before the newcomers' axes between 1850 and 1890, as intensive European farming methods expanded across the world. 


24.C The cutting down of trees began to affect the climate.
Việc chặt cây bắt đầu ảnh hưởng đến khí hậu.

Giải thích: Đoạn F

Millions of hectares of forest and woodland fell before the newcomers' axes between 1850 and 1890, as intensive European farming methods expanded across the world. The unprecedented land clearance released vast quantities of carbon dioxide into the atmosphere, triggering for the first time humanly caused global warming. Temperatures climbed more rapidly in the twentieth century as the use of fossil fuels proliferated and greenhouse gas levels continued to soar. The rise has been even steeper since the early 1980s. 

 

 

 Answer:

14 ii
15 vii
16 ix
17 iv
18 & 19 C, B  (IN EITHER ORDER)
20 A
21 H
22 G
23 C
24 C
25 A
26 B

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status