ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Activities for Children

Activities for Children

 Twenty-five years ago, children in London walked to school and played in parks and playing fields after school and at the weekend. Today they are usually driven to school by parents anxious about safety and spend hours glued to television screens or computer games.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Activities for Children

 

 Twenty-five years ago, children in London walked to school and played in parks and playing fields after school and at the weekend. Today they are usually driven to school by parents anxious about safety and spend hours glued to television screens or computer games. Meanwhile, community playing fields are being sold off to property developers at an alarming rate. ‘This change in lifestyle has, sadly, meant greater restrictions on children,’ says Neil Armstrong, Professor of Health and Exercise Sciences at the University of Exeter. ‘If children continue to be this inactive, they’ll be storing up big problems for the future.’

Hai mươi lăm năm trước, trẻ em ở Luân Đôn đi bộ đến trường và chơi trong công viên và sân chơi sau giờ học và vào cuối tuần. Ngày nay, chúng thường được cha mẹ chở đến trường vì lo lắng về sự an toàn và dành hàng giờ dán mắt vào màn hình tivi hoặc trò chơi máy tính. Trong khi đó, các sân chơi cộng đồng đang bị bán tháo cho các nhà phát triển bất động sản ở mức báo động. Neil Armstrong, Giáo sư Khoa học Sức khỏe và Thể dục tại Đại học Exeter cho biết: “Thật đáng buồn, sự thay đổi trong lối sống này đồng nghĩa với việc có nhiều hạn chế hơn đối với trẻ em. ‘Nếu trẻ em tiếp tục không hoạt động như vậy, chúng sẽ tích trữ những vấn đề lớn cho tương lai.’

B  In 1985, Professor Armstrong headed a five-year research project into children’s fitness. The results, published in 1990, were alarming. The survey, which monitored 700 11-16-year-olds, found that 48 per cent of girls and 41 per cent of boys already exceeded safe cholesterol levels set for children by the American Heart Foundation. Armstrong adds, “heart is a muscle and need exercise, or it loses its strength.” It also found that 13 per cent of boys and 10 per cent of girls were overweight. More disturbingly, the survey found that over a four-day period, half the girls and one-third of the boys did less exercise than the equivalent of a brisk 10-minute walk. High levels of cholesterol, excess body fat and inactivity are believed to increase the risk of coronary heart disease.

Năm 1985, Giáo sư Armstrong đứng đầu một dự án nghiên cứu kéo dài 5 năm về thể lực của trẻ em. Kết quả được công bố vào năm 1990 thật đáng báo động. Cuộc khảo sát theo dõi 700 trẻ em từ 11-16 tuổi cho thấy 48% bé gái và 41% bé trai đã vượt quá mức cholesterol an toàn đặt ra cho trẻ em của Quỹ Tim mạch Hoa Kỳ. Armstrong cho biết thêm, “trái tim là một cơ bắp và cần được tập luyện, nếu không nó sẽ mất đi sức mạnh.” Khảo sát này cũng cho thấy 13% bé trai và 10% bé gái bị thừa cân. Đáng lo ngại hơn, cuộc khảo sát cho thấy trong khoảng thời gian bốn ngày, một nửa số em gái và một phần ba số em trai tập thể dục ít hơn tương đương với 10 phút đi bộ nhanh. Nồng độ cholesterol cao, mỡ thừa trong cơ thể và lười vận động được cho là làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

C  Physical education is under pressure in the UK – most schools devote little more than 100 minutes a week to it in curriculum time, which is less than many other European countries. Three European countries are giving children a head start in PE, France, Austria and Switzerland – offer at least two hours in primary and secondary schools. These findings, from the European Union of Physical Education Associations, prompted specialists in children’s physiology to call on European governments to give youngsters a daily PE programme. The survey shows that the UK ranks 13th out of the 25 countries, with Ireland bottom, averaging under an hour a week for PE. From age six to 18, British children received, on average, 106 minutes of PE a week. Professor Armstrong, who presented the findings at the meeting, noted that since the introduction of the national curriculum there had been a marked fall in the time devoted to PE in UK schools, with only a minority of pupils getting two hours a week.

Giáo dục thể chất đang chịu áp lực ở Vương quốc Anh – hầu hết các trường học chỉ dành hơn 100 phút mỗi tuần cho môn này trong thời lượng giảng dạy, ít hơn nhiều quốc gia châu Âu khác. Ba quốc gia châu Âu đang cho trẻ em khởi đầu sớm trong môn Thể dục, Pháp, Áo và Thụy Sĩ – cung cấp ít nhất hai giờ ở các trường tiểu học và trung học. Những phát hiện này, từ Liên minh các Hiệp hội Giáo dục Thể chất Châu Âu, đã khiến các chuyên gia về sinh lý học của trẻ em kêu gọi các chính phủ Châu Âu cung cấp cho các em một chương trình thể dục hàng ngày. Cuộc khảo sát cho thấy Vương quốc Anh đứng thứ 13 trong số 25 quốc gia, với Ireland xếp cuối bảng, trung bình dưới một giờ một tuần cho môn thể dục. Từ 6 đến 18 tuổi, Trẻ em Anh học trung bình 106 phút thể dục mỗi tuần. Giáo sư Armstrong, người đã trình bày những phát hiện tại cuộc họp, lưu ý rằng kể từ khi giới thiệu chương trình giảng dạy quốc gia, thời gian dành cho Thể dục ở các trường học ở Vương quốc Anh đã giảm đáng kể, chỉ có một số ít học sinh học hai giờ một tuần.

D  As a former junior football international, Professor Armstrong is a passionate advocate for sport. Although the Government has poured millions into beefing up sport in the community, there is less commitment to it as part of the crammed school curriculum. This means that many children never acquire the necessary skills to thrive in team games. If they are no good at them, they lose interest and establish an inactive pattern of behaviour. When this is coupled with a poor diet, it will lead inevitably to weight gain. Seventy per cent of British children give up all sport when they leave school, compared with only 20 per cent of French teenagers. Professor Armstrong believes that there is far too great an emphasis on team games at school. “We need to look at the time devoted to PE and balance it between individual and pair activities, such as aerobics and badminton, as well as team sports. “He added that children need to have the opportunity to take part in a wide variety of individual, partner and team sports.

Là một cựu cầu thủ bóng đá trẻ quốc tế, Giáo sư Armstrong là một người ủng hộ nhiệt thành cho thể thao. Mặc dù Chính phủ đã đổ hàng triệu đô la vào việc tăng cường thể thao trong cộng đồng, nhưng có ít cam kết coi nó như một phần của chương trình giảng dạy nhồi nhét ở trường học. Điều này có nghĩa là nhiều trẻ em không bao giờ có được những kỹ năng cần thiết để phát triển trong các trò chơi tập thể. Nếu chúng không giỏi ở những kỹ năng này, chúng sẽ mất hứng thú và tạo nên một kiểu hành vi lười hoạt động. Khi hành vi này được kết hợp với một chế độ ăn uống kém khoa học chắc chắn sẽ dẫn đến tăng cân. 70% trẻ em Anh từ bỏ tất cả các môn thể thao khi rời ghế nhà trường, so với chỉ 20% thanh thiếu niên Pháp. Giáo sư Armstrong tin rằng trường học tập trung quá nhiều vào các trò chơi đồng đội. “Chúng ta cần xem xét thời gian dành cho Thể dục và cân bằng thời gian giữa các hoạt động cá nhân và hoạt động theo cặp, chẳng hạn như thể dục nhịp điệu và cầu lông, cũng như các môn thể thao đồng đội. “Ông nói thêm rằng trẻ em cần có cơ hội tham gia nhiều môn thể thao cá nhân, cặp và đồng đội.

E  The good news, however, is that a few small companies and children’s activity groups have reacted positively and creatively to the problem. Take That, shouts Gloria Thomas, striking a disco pose astride her mini-spacehopper. Take That, echo a flock of toddlers, adopting outrageous postures astride their space hoppers. ‘Michael Jackson, she shouts, and they all do a spoof fan-crazed shriek. During the wild and chaotic hopper race across the studio floor, commands like this are issued and responded to with untrammelled glee. The sight of 15 bouncing seven-year-olds who seem about to launch into orbit at every bounce brings tears to the eyes. Uncoordinated, loud, excited and emotional, children provide raw comedy.

Tuy nhiên, tin tốt là một số công ty nhỏ và các nhóm hoạt động dành cho trẻ em đã phản ứng tích cực và sáng tạo với vấn đề này. Take That, Gloria Thomas hét lên, gây ấn tượng bằng điệu nhảy disco dạng chân trên quả bóng nhảy của cô ấy. Take That, lặp lại một đàn trẻ chập chững, áp dụng những tư thế kỳ quặc dạng chân ra trên quả bóng nhảy của chúng. 'Michael Jackson, cô ấy hét lên, và tất cả họ đều giả vờ hét lên như một người hâm mộ cuồng nhiệt. Trong cuộc đua bóng nhảy điên cuồng và hỗn loạn trên sàn, những mệnh lệnh như thế này được đưa ra và được đáp lại với niềm hân hoan vô bờ bến. Cảnh tượng 15 đứa trẻ bảy tuổi nảy lên dường như sắp phóng vào quỹ đạo sau mỗi lần nảy khiến chúng tôi rơm rớm nước mắt. Không phối hợp, ồn ào, phấn khích và dễ xúc động, trẻ em mang đến một bộ phim hài non nớt.

strike a pose: hold one's body in a particular position to create an impression.

F  Any cardiovascular exercise is a good option, and it doesn’t necessarily have to be high intensity. It can be anything that gets your heart rate up: such as walking the dog, swimming, miming, skipping, hiking. “Even walking through the grocery store can be exercise,” Samis-Smith said. What they don’t know is that they’re at a Fit Kids class, and that the fun is a disguise for the serious exercise plan they’re covertly being taken through. Fit Kids trains parents to run fitness classes for children. ‘Ninety per cent of children don’t like team sports,’ says company director, Gillian Gale.

Bất kỳ bài tập tim mạch nào cũng là một lựa chọn tốt và không nhất thiết phải có cường độ cao. Đó có thể là bất cứ điều gì khiến nhịp tim của bạn tăng lên: chẳng hạn như dắt chó đi dạo, bơi lội, diễn kịch, nhảy dây, đi bộ đường dài. Samis-Smith nói: “Ngay cả việc đi bộ qua cửa hàng tạp hóa cũng có thể là một bài tập thể dục. Điều họ không biết là họ đang tham gia lớp Fit Kids và niềm vui đó chỉ là sự ngụy trang cho kế hoạch tập thể dục nghiêm túc mà họ đang được bí mật hướng dẫn. Fit Kids huấn luyện phụ huynh tổ chức các lớp thể dục cho trẻ em. Gillian Gale, giám đốc công ty cho biết: “90% trẻ em không thích các môn thể thao đồng đội.

 A Prevention survey found that children whose parents keep in shape are much more likely to have healthy body weights themselves. “There’s nothing worse than telling a child what he needs to do and not doing it yourself,” says Elizabeth Ward, R.D., a Boston nutritional consultant and author of Healthy Foods, Healthy Kids. “Set a good example and get your nutritional house in order first.” In the 1930s and ’40s, kids expended 800 calories a day just walking, carrying water, and doing other chores, notes Fima Lifshitz, M.D., a pediatric endocrinologist in Santa Barbara. “Now, kids in obese families are expending only 200 calories a day in physical activity,” says Lifshitz, “incorporate more movement in your family’s lifepark farther away from the stores at the mall, take stairs instead of the elevator, and walk to nearby friends’ houses instead of driving.”


Một cuộc khảo sát về Phòng ngừa cho thấy những đứa trẻ có cha mẹ giữ dáng thường có nhiều khả năng có trọng lượng cơ thể khỏe mạnh. Elizabeth Ward, R.D., một chuyên gia tư vấn dinh dưỡng ở Boston và là tác giả của Thực phẩm lành mạnh, Trẻ em khỏe mạnh cho biết: “Không có gì tệ hơn là bảo một đứa trẻ phải làm những gì mà bản thân bạn không tự làm. “Hãy làm gương tốt và đưa dinh dưỡng gia đình của bạn đi vào trật tự trước.” Vào những năm 1930 và 40, trẻ em tiêu tốn 800 calo mỗi ngày chỉ để đi bộ, xách nước và làm các công việc khác, Fima Lifshitz, M.D., bác sĩ nội tiết nhi khoa ở Santa Barbara, lưu ý. Lifshitz nói: “Bây giờ, trẻ em trong các gia đình béo phì chỉ tiêu tốn 200 calo mỗi ngày cho hoạt động thể chất, kết hợp vận động nhiều hơn trong khu vực sinh hoạt của gia đình cách xa các cửa hàng ở trung tâm mua sắm, đi cầu thang bộ thay vì thang máy và đi bộ đến nhà bạn bè gần đó thay vì lái xe.”

 

 

Questions 14-17

The reading Passage has seven paragraphs A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-G, in boxes 14-17 on your answer sheet.

 

14. Health and living condition of children

15. Health organization monitored physical activity

16. Comparison of exercise time between the UK and other countries

17. Wrong approach for school activity
 

 

Questions 18-21

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 242?

In boxes 18-21 on your answer sheet, write

TRUE          if the statement agrees with the information
FALSE        if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

 

18. According to American Heart Foundation, cholesterol levels of boys are higher than girls’.

19. British children generally do less exercise than some other European countries.

20. Skipping becomes more and more popular in schools of UK.

21. According to Healthy Kids, the first task is for parents to encourage their children to keep the same healthy body weight.
 

 

Questions 22-26

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write your answers in boxes 22-26 on your answer sheet.

22. According to paragraph A, what does Professor Neil Armstrong concern about?

    A.  Spending more time on TV affect academic level
    B.  Parents have less time stay with their children
    C.  Future health of British children
    D.  Increasing speed of property’s development

23. What does Armstrong indicate in Paragraph B?

    A.  We need to take a 10 minute walk everyday
    B.  We should do more activity to exercise heart
    C.  Girls’ situation is better than boys
    D.  Exercise can cure many disease

24.  What isaim of Fit Kids’ trainning?

    A.  Make profit by running several sessions
    B.  Only concentrate on one activity for each child
    C.  To guide parents how to organize activities for children
    D.  Spread the idea that team sport is better

25. What did Lifshitz suggest in the end of this passage?

    A. Create opportunities to exercise your body
    B.  Taking elevator saves your time
    C.  Kids should spend more than 200 calories each day
    D.  We should never drive but walk

26. What is the main idea of this passage?

    A.  health of the children who are overweight is at risk in the future
    B.  Children in the UK need proper exercises
    C.  Government mistaken approach for children
    D.  Parents play the most important role in children’s activity

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Activities for Children

 

Questions 14-17

The reading Passage has seven paragraphs A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-G, in boxes 14-17 on your answer sheet.

 

14.A Health and living condition of children
Sức khỏe và điều kiện sống của trẻ em

Giải thích:

Twenty-five years ago, children in London walked to school and played in parks and playing fields after school and at the weekend. Today they are usually driven to school by parents anxious about safety and spend hours glued to television screens or computer games.

‘If children continue to be this inactive, they’ll be storing up big problems for the future.’

 

15.B Health organization monitored physical activity
Tổ chức y tế giám sát hoạt động thể chất

Giải thích:

In 1985, Professor Armstrong headed a five-year research project into children’s fitness. The results, published in 1990, were alarming. The survey, which monitored 700 11-16-year-olds, found that 48 per cent of girls and 41 per cent of boys already exceeded safe cholesterol levels set for children by the American Heart Foundation.

 

16.C Comparison of exercise time between the UK and other countries
So sánh thời gian tập thể dục giữa Vương quốc Anh và các quốc gia khác

Giải thích:

Physical education is under pressure in the UK – most schools devote little more than 100 minutes a week to it in curriculum time, which is less than many other European countries.

 

17.D Wrong approach for school activity
Cách tiếp cận sai đối với hoạt động của trường

Giải thích:

Although the Government has poured millions into beefing up sport in the community, there is less commitment to it as part of the crammed school curriculum. This means that many children never acquire the necessary skills to thrive in team games. If they are no good at them, they lose interest and establish an inactive pattern of behaviour. When this is coupled with a poor diet, it will lead inevitably to weight gain.

 

 

Questions 18-21

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 242?

In boxes 18-21 on your answer sheet, write

TRUE          if the statement agrees with the information
FALSE        if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

 

18.NG According to American Heart Foundation, cholesterol levels of boys are higher than girls’.
Theo Tổ chức Tim mạch Hoa Kỳ, mức cholesterol của bé trai cao hơn bé gái.

Giải thích: đoạn B là theo khảo sát được công bố năm 1990 chứ không phải của Quỹ tim mạch Hoa Kỳ

The results, published in 1990, were alarming. The survey, which monitored 700 11-16-year-olds, found that 48 per cent of girls and 41 per cent of boys already exceeded safe cholesterol levels set for children by the American Heart Foundation. 

19.T British children generally do less exercise than some other European countries.
Trẻ em Anh thường ít tập thể dục hơn một số nước châu Âu khác.

Giải thích:

Physical education is under pressure in the UK – most schools devote little more than 100 minutes a week to it in curriculum time, which is less than many other European countries.

The survey shows that the UK ranks 13th out of the 25 countries, with Ireland bottom, averaging under an hour a week for PE. From age six to 18,British children received, on average, 106 minutes of PE a week. Professor Armstrong, who presented the findings at the meeting, noted that since the introduction of the national curriculum there had been a marked fall in the time devoted to PE in UK schools, with only a minority of pupils getting two hours a week.

20.NG Skipping becomes more and more popular in schools of UK.
Bỏ học ngày càng trở nên phổ biến ở các trường học ở Vương quốc Anh.

Giải thích: không có thông tin


21.F According to Healthy Kids, the first task is for parents to encourage their children to keep the same healthy body weight.
Theo Healthy Kids, nhiệm vụ đầu tiên của cha mẹ là khuyến khích con mình giữ trọng lượng cơ thể khỏe mạnh ổn định.

Giải thích: đoạn G, làm gương và ưu tiên chế độ dinh dưỡng trước

 “Set a good example and get your nutritional house in order first.”

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 22-26

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write your answers in boxes 22-26 on your answer sheet.

 

22. According to paragraph A, what does Professor Neil Armstrong concern about?
Theo đoạn A, giáo sư Neil Armstrong quan tâm đến điều gì?

    A.  Spending more time on TV affect academic level
Dành nhiều thời gian hơn cho TV ảnh hưởng đến trình độ học vấn
    B.  Parents have less time stay with their children
Cha mẹ có ít thời gian ở bên con hơn


    C.  Future health of British children
Sức khỏe tương lai của trẻ em Anh

Giải thích: đoạn A

 ‘This change in lifestyle has, sadly, meant greater restrictions on children,’ says Neil Armstrong, Professor of Health and Exercise Sciences at the University of Exeter. ‘If children continue to be this inactive, they’ll be storing up big problems for the future.’


    D.  Increasing speed of property’s development
Tăng tốc độ phát triển tài sản


 

23. What does Armstrong indicate in Paragraph B?
Armstrong chỉ ra điều gì trong Đoạn B?

    A.  We need to take a 10 minute walk everyday
Chúng ta cần đi bộ 10 phút mỗi ngày


    B.  We should do more activity to exercise heart
Chúng ta nên hoạt động nhiều hơn để rèn luyện tim mạch

Giải thích: đoạn B

 Armstrong adds, “heart is a muscle and need exercise, or it loses its strength.”


    C.  Girls’ situation is better than boys
Tình trạng của con gái tốt hơn con trai
    D.  Exercise can cure many disease
Tập thể dục có thể chữa được nhiều bệnh


 

24.  What isaim of Fit Kids’ trainning?
Mục đích đào tạo của Fit Kids là gì?

    A.  Make profit by running several sessions
Kiếm lợi nhuận bằng cách vận hành một số buổi làm việc
    B.  Only concentrate on one activity for each child
Chỉ tập trung vào một hoạt động cho mỗi đứa trẻ


    C.  To guide parents how to organize activities for children
Hướng dẫn phụ huynh cách tổ chức các hoạt động cho trẻ

Giải thích: đoạn F

What they don’t know is that they’re at a Fit Kids class, and that the fun is a disguise for the serious exercise plan they’re covertly being taken through. Fit Kids trains parents to run fitness classes for children. ‘Ninety per cent of children don’t like team sports,’ says company director, Gillian Gale.


    D.  Spread the idea that team sport is better
Truyền bá ý tưởng rằng thể thao đồng đội tốt hơn


 

25. What did Lifshitz suggest in the end of this passage?
Lifshitz đã gợi ý điều gì ở cuối đoạn văn này?

    A. Create opportunities to exercise your body
Tạo cơ hội để rèn luyện thân thể

Giải thích: đoạn G

 says Lifshitz, “incorporate more movement in your family’s lifepark farther away from the stores at the mall, take stairs instead of the elevator, and walk to nearby friends’ houses instead of driving.”


    B.  Taking elevator saves your time
Đi thang máy tiết kiệm thời gian của bạn
    C.  Kids should spend more than 200 calories each day
Trẻ em nên tiêu thụ hơn 200 calo mỗi ngày
    D.  We should never drive but walk
Chúng ta không bao giờ nên lái xe mà hãy đi bộ


 

26. What is the main idea of this passage?
Ý chính của đoạn văn này là gì?

    A.  health of the children who are overweight is at risk in the future
sức khỏe của trẻ thừa cân sẽ gặp rủi ro trong tương lai


    B.  Children in the UK need proper exercises
Trẻ em ở Vương quốc Anh cần tập thể dục phù hợp


    C.  Government mistaken approach for children
Cách tiếp cận sai lầm của chính phủ đối với trẻ em
    D.  Parents play the most important role in children’s activity
Cha mẹ đóng vai trò quan trọng nhất trong hoạt động của trẻ

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. A
15. B
16. C
17. D
18. NOT GIVEN
19. TRUE
20. NOT GIVEN
21. FALSE
22. C
23. B
24. C
25. A
26. B


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status