Luyện Ielts Speaking: Những cụm từ hữu ích trong giao tiếp tiếng Anh với chủ đề “Invitations and Suggestions”

Những cụm từ hữu ích trong giao tiếp tiếng Anh với chủ đề “Invitations and Suggestions”.

 

Trong giao tiếp tiếng Anh, có rất nhiều tình huống hội thoại mà người học bắt buộc phải đưa ra những lời mời, lời đề nghị. Do đó, người học cần biết những mẫu câu thích hợp chuyên dùng cho những tình huống cụ thể như thế này. Sau đây là mẫu câu hữu ích trong chủ đề “Invitations and suggestions” mà bạn nên tham khảo.

1. Invitations

Học cách đưa ra lời mời trong tiếng Anh

 

1). Asking about social plans

Are you doing anything tonight?                                                                        

Have you made any plans/arrangements for tonight?

What are you doing tonight?                                                                              

Have you got anything fixed up for tomorrow?

Have you got anything on tomorrow?                                                                

I was wondering if you were doing anything tonight.

I was wondering if you had made any plans for tonight.                                    

Are you free this evening?

 

2). Stating definite plans/no definite plans

Well, as a matter of fact, I’m (doing) …                                                              

Yes, actually, I’ve arranged to (do) …, I’m afraid.

Well, actually, I’m (doing) …, I’m afraid.                                                             

Yes, I’m (doing) …

Nothing as far as I know, Why?                                                                          

Not as yet, no. Why?

Nothing special/ in particular, no. Why?

 

3). Stating changeable plans

Well, actually, I was thinking of (doing) …                                                        

Well, I was going to (do) …

Well, actually I had intented to (do) …                                                                

Well, I had planned to (do) …

 

4). Extending invitations

I was wondering if you would like to (do) …                                                       

Would you like to (do) …?

Would you be interested in (doing) …?                                                              

Do you fancy (doing) …?

Would you (do) …?                                                                                             

What/How about (doing) …?

I’d like to invite you to (do) …

 

5). Accepting and declining invitations

That’s a good idea.                                                                                            

Good idea.

That’s very kind of you. Thank you.                                                                    

Lovely, I’d love to come.

Yes, that would be nice. Thank you.                                                                

That sounds very nice. Thank you.

Yes, great/fantastic!                                                                                            

Yes, that would be lovely/marvellous. Thanks.

I will if I can.

 

I can’t, I’m afraid. You see … (reason)                                                               

Thank you for the invitation, but I don’t really thnk I can

I’d love/like to, but … (reason)                                                                            

ot really, thanks all the same. You see … (reason).

It’s very kind of you to invite me, but I’m not sure if I can.

 

>>Xem thêm: https://nativespeaker.vn/luyen-ielts-speaking-nhung-mau-cau-thong-dung-dung-trong-cac-cuoc-thao-luan.html

 

2. Suggestions

Học cách đưa ra lời đề nghị trong tiếng Anh

 

1). Asking for suggestions

What would you like to (do) …? (When/How/How many …)                            

What do you suggest we (do) …? (Where/When …)

What shall we do? (direct)                                                                                  

What do you fancy doing? (informal)

Is there anything in particular you would like to (do) …?

 

2). Making suggestions

Let’s (do) …                                                                                                        

How/What about (doing) …?

How/What about (noun) …?                                                                               

Shall we (do) …?

Why don’t we/you/they (do) …? (informal)                                                         

How does the idea of (doing) … appeal to you?

If I might make a suggestion, you/we could (do) …                                          

I suggest you/we (do) … (polite)

 

3). Agreeing to a suggestion

Yes, great/fine!

That sounds like a good idea.

That’s a(n) good/excellent/fantastic idea.

That’s certainly a possibility/ not a bad idea.

 

4). Disagreeing with a suggestion

I don’t think it’s possible.

I must say. I’d rather not.

That’s a good idea but I’d rather not.

 

Trên đây là những mẫu câu tiếng Anh thông dụng dùng cho các lời mời, đề nghị trong giao tiếp tiếng Anh thường ngày. Nếu bạn muốn hoàn thiện khả năng giao tiếp thì có thể đăng ký học thử một buổi học tiếng Anh giao tiếp tại trung tâm Native Speaker ngay tại đây!

 

Các khóa học giao tiếp

Khóa học tiếng anh giao tiếp cơ bản

Khóa học tiếng anh giao tiếp cơ bản

- Dành cho các bạn level beginer - high beginer ( tham khảo bảng cấp độ tại đây). 

Khoá Học Tiếng Anh Giao Tiếp Nâng Cao

Khoá Học Tiếng Anh Giao Tiếp Nâng Cao

Bạn có thể nghe hiểu, giao tiếp trong những tình huống quen thuộc, nhưng gặp khó khăn trong những tình huống mới, không diễn đạt ý sâu sắc và chi tiết.

Khoá Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Mất Gốc

Khoá Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Mất Gốc

Các bạn đã từng học tiếng Anh trong nhiều năm nhưng bị gián đoạn một thời gian dài không đụng đến tiếng Anh. Kiến thức lại trở về gần như là số 0.

Khóa Học Giao Tiếp Online Cho Trẻ Em

Khóa Học Giao Tiếp Online Cho Trẻ Em

Khóa học tiếng Anh giao tiếp online qua Skype dành cho trẻ em, hình thức học 1 kèm 1 với 100% giáo viên nước ngoài giúp cải thiện khả năng nghe nói

Khoá Học Giao Tiếp Kinh Doanh

Khoá Học Giao Tiếp Kinh Doanh

- Giám đốc, quản lý, nhân viên muốn giao tiếp tiếng Anh để thương lượng, đàm phán, họp hành.

Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng

Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng

Nhân viên văn phòng, sinh viên mới ra trường đi phỏng vấn, quản lý, giám đốc, chủ doanh nghiệp muốn cải thiện TA để giao tiếp trong môi trường quốc tế

Khoá Học Giao Tiếp Công Tác Cấp Tốc

Khoá Học Giao Tiếp Công Tác Cấp Tốc

Khóa học cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh cấp tốc, học 1 kèm 1 online với GV nước ngoài, dành cho người sắp đi công tác nước ngoài.

Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Phỏng Vấn

Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Phỏng Vấn

Sinh viên mới ra trường sắp đi xin việc. Nhân viên văn phòng muốn chuyển đổi công việc, có mong muốn làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Khoá Học Tiếng Anh Giao Tiếp Du Lịch Cấp Tốc

Khoá Học Tiếng Anh Giao Tiếp Du Lịch Cấp Tốc

Bạn sắp đi du lịch nước ngoài, nhưng khả năng giao tiếp chưa tốt, muốn có môi trường thực hành tiếng Anh, biết cách giải quyết các tình huống, xử lý thực tế.

Khóa Tiếng Anh Cho Người Định Cư Nước Ngoài

Khóa Tiếng Anh Cho Người Định Cư Nước Ngoài

Cải thiện giao tiếp, biết cách sử dụng tiếng Anh để làm giấy tờ, thủ tục khi qua hải quan, đến sân bay nước ngoài, ở nhà hàng, khách sạn.

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status