Học tiếng anh qua những Idioms chủ đề ‘Fruits’

Học tiếng anh qua những Idoms chủ đề ‘Fruits’  sau đây, sẽ giúp bạn nâng cao được khả năng giao tiếp tiếng anh mỗi ngày.

Idiom là những câu/cụm từ được người bản xứ sử dụng thường xuyên khi giao tiếp hằng ngày. Nếu bạn đang có ý định thi Ielts hoặc muốn nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thì nhất định không thể bỏ qua bài viết này. Khi bạn sử dụng idiom trong bài thi Ielts Speaking là một trong những tiêu chí giúp bạn đạt số điểm cao.

 

 • Cherry

1. A bite at the cherry

Meaning: An opportunity to achieve something

Example: He definitely wants a bite of the cherry.

 

2. As red as a cherry

Meaning: Very red

Example: Her cheeks were as red as a cherry.

 

3. Cherry-pick

Meaning: To “cherry-pick” is to select carefully.

Example: I can’t believe he left the company and then cherry-picked the best employee in my department!

 

4. Life is a bowl of cherries

Meaning: Life is a bowl of cherries means that life is easy.

Example: Life’s not exactly a bowl of cherries when you’re an international champ.

 

 • Plum

1. A plum job

Meaning: Very good job

Example: He got a plum job in an insurance company.

 

2. Speak with a plum in (one’s) mouth

Meaning: To speak in a manner that is indicative of a high social class. Primarily heard in UK.

Example: He spoke with such a plum in his mouth that none of us working-class sods could stand to listen to him.

 

 • Apple

1. Apples and Oranges

Meaning: Of two different classes, not comparable

Example: Comparing beer and good chardonnay is like comparing apples and oranges – they’re two different things.

Note: This is generally used with a form of “compare.”

 

2. As American as apple pie

Meaning: As American as apple pie means that something is quint essentially representative of American culture or values.

Example: Baseball is as American as apple pie.

 

3. Bad apple (especially US)

Meaning: A person who is corrupt or wicked

Example: It is hoped the inquiry will pick out the bad apples in the police force.

 

4. The apple never falls far from the tree

Meaning: To say that “the apple never falls far from the tree” is to suggest that a person’s personality traits are close to those of the person’s parents.

Example: Her daughter soon showed her own musical talent, proving that the apple doesn’t fall far from the tree.

 

5. The apple of your eye

Meaning: The person who you are very fond of

Example: She has three children, but her youngest son is the apple of her eye.

 

6. Upset the apple cart

Meaning: To “upset the apple cart” is to ruin plans.

Example: Look, he’s not trying to upset the apple cart—he just needs to meet laterin the day now, that’s all.

 

idioms chu de fruits

 

 • Bananas

1. Go bananas

Meaning: To become very angry, crazy or annoyed

Example: She’ll go bananas if she sees the house in this (dirty) condition.

 

2. Second banana

Meaning: A “second banana” is a subordinate, and the “top banana” is the leader.

Example: I generally don’t mind playing second banana when I’m with such a legendary comedian, but it would be nice to be the one getting all the laughs once in a while.

 

3. Top banana

Meaning: The “top banana” is the leader.

Example: You’ll have to ask the top banana. He’s out right now.

 

4. To go bananas

Meaning: To become crazy

Example: I’ll end up going bananas if I have to work in this cubicle for one more day!

 

 • Peach

1. Peach

Meaning: A person or thing that is beautiful

Example: You brought me coffee? Ah, you’re a peach.

 

2. Peaches and cream

Meaning: When everything is “peaches and cream”, life is going well.

Example: I’ve heard that women in older times actually bathed with milk to maintain a peaches-and-cream complexion.

 

 • Grapes

Sour grapes

Meaning: One is said to have “sour grapes” when one be littles something one covets but cannot obtain.

Example: Criticizing it is just sour grapes, but you still really want it.

 

 • Lemon

Lemon

Meaning: A vehicle that does not work properly

Example: The car dealer sold me a lemon.

 

 • Fig

Not give a fig

Meaning: Not to feel interested in something

Example: You can do what you want. I don’t give a fig.

 

 • Straw

(The) Last Straw

Meaning: A problem, burden, or mistake that finally makes someone run out of patience

Example: I’ve put up with all your mistakes on this project, but this is the last straw. I’m removing you from the team.

Note: A related idiom is “the straw the broke the camel’s back.”

 

 • Cucumber

Cool as a cucumber

Meaning: A person who is able to remain calm

Example: I was petrified to take the stage, but Alice was as cool as a cucumber.

 

 • Pear

Go pear-shaped

Meaning: To fail; to be unsuccessful

Example: What are we going to do this weekend if our plans go pear-shaped?

 

To Bear Fruit

Meaning: To develop in a profitable or positive way

Example: All the effort we put in on the software is finally beginning to bear fruit – sales for our department are up 20 percent.

 

Trên đây là những idioms chủ đề ‘Fruits’ cực kỳ hữu ích giúp giao tiếp tiếng Anh trở nên tự nhiên và lưu loát hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên tham gia các khóa học tiếng Anh để cải thiện khả năng giao tiếp của mình. Nếu bạn cũng đang quan tâm đến các khóa học giao tiếp này thì có thể liên hệ trực tiếp qua SĐT 0909.663.115 ( Ms Hương) để được tư vấn hoặc đăng ký một buổi học thử ngay tại đây!

dang ky hoc thu

Các khóa học giao tiếp

Khóa học tiếng anh giao tiếp cơ bản

Khóa học tiếng anh giao tiếp cơ bản

- Dành cho các bạn level beginer - high beginer ( tham khảo bảng cấp độ tại đây). 

Khoá Học Tiếng Anh Giao Tiếp Nâng Cao

Khoá Học Tiếng Anh Giao Tiếp Nâng Cao

Bạn có thể nghe hiểu, giao tiếp trong những tình huống quen thuộc, nhưng gặp khó khăn trong những tình huống mới, không diễn đạt ý sâu sắc và chi tiết.

Khoá Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Mất Gốc

Khoá Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Mất Gốc

Các bạn đã từng học tiếng Anh trong nhiều năm nhưng bị gián đoạn một thời gian dài không đụng đến tiếng Anh. Kiến thức lại trở về gần như là số 0.

Khóa Học Giao Tiếp Online Cho Trẻ Em

Khóa Học Giao Tiếp Online Cho Trẻ Em

Khóa học tiếng Anh giao tiếp online qua Skype dành cho trẻ em, hình thức học 1 kèm 1 với 100% giáo viên nước ngoài giúp cải thiện khả năng nghe nói

Khoá Học Giao Tiếp Kinh Doanh

Khoá Học Giao Tiếp Kinh Doanh

- Giám đốc, quản lý, nhân viên muốn giao tiếp tiếng Anh để thương lượng, đàm phán, họp hành.

Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng

Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng

Nhân viên văn phòng, sinh viên mới ra trường đi phỏng vấn, quản lý, giám đốc, chủ doanh nghiệp muốn cải thiện TA để giao tiếp trong môi trường quốc tế

Khoá Học Giao Tiếp Công Tác Cấp Tốc

Khoá Học Giao Tiếp Công Tác Cấp Tốc

Khóa học cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh cấp tốc, học 1 kèm 1 online với GV nước ngoài, dành cho người sắp đi công tác nước ngoài.

Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Phỏng Vấn

Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Phỏng Vấn

Sinh viên mới ra trường sắp đi xin việc. Nhân viên văn phòng muốn chuyển đổi công việc, có mong muốn làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Khoá Học Tiếng Anh Giao Tiếp Du Lịch Cấp Tốc

Khoá Học Tiếng Anh Giao Tiếp Du Lịch Cấp Tốc

Bạn sắp đi du lịch nước ngoài, nhưng khả năng giao tiếp chưa tốt, muốn có môi trường thực hành tiếng Anh, biết cách giải quyết các tình huống, xử lý thực tế.

Khóa Tiếng Anh Cho Người Định Cư Nước Ngoài

Khóa Tiếng Anh Cho Người Định Cư Nước Ngoài

Cải thiện giao tiếp, biết cách sử dụng tiếng Anh để làm giấy tờ, thủ tục khi qua hải quan, đến sân bay nước ngoài, ở nhà hàng, khách sạn.

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status