Chat hỗ trợ
Chat ngay

Học tiếng Anh giao tiếp - Những từ tiếng Anh đi với giới từ ‘up ’

‘Up’ là một giới từ thông dụng và có nhiều từ đi kèm với nó, cùng tìm hiểu những từ đi kèm với ‘up’ trong bài viết sau đây.

Thumbnail

Trong tiếng Anh giao tiếp, khi một từ đi kèm với những giới từ khác nhau sẽ mang sắc thái nghĩa hoàn toàn khác, do đó bạn cần học và nhớ cả cụm từ khi học một từ mới. Sau đây là tập hợp những từ tiếng Anh đi kèm với giới từ ‘up’ giúp bạn dễ nhớ và sử dụng đúng cụm từ tương ứng với nghĩa mà mình muốn dùng.

 

1. call up : telephone, contact by telephone

Ex: He called me up at 2:30 in the morning.

 

2. cheer up : get in better mood, help someone feel happier, lighten up

Ex: She cheered up when she got a card and flowers.

Học tiếng Anh giao tiếp với những từ đi với giới từ 'up'

 

3. give up : stop, abandon

Ex: She didn’t give up hope of finding her dog.

 

4. hang up : put away something, especially clothes, on a hook or hanger

Ex: Please hang up your wet towels!

 

5. grow up : become an adult, mature

Ex: I grew up in a China and then moved to America.

 

6. get up : get out of bed, leave bed after sleeping

Ex: I have to get up early to catch the train.

 

>>Xem thêm: https://nativespeaker.vn/hoc-tieng-anh-giao-tiep-nhung-tu-tieng-anh-di-voi-gioi-tu-by.html

 

7. hold up : lift, raise, put up

Ex: The soldier was holding up the flag.

 

8. hurry up : do something quickly

Ex: Hurry up, or we will be late!

 

9. make up : invent, fabricate

Ex: My granfather makes up funny song.

 

10. pick up : lift

Ex: He picked up the pen and wrote a letter.

 

11. set up : built, put up

Ex: He set up a hot dog stands at the fair.

Học tiếng Anh giao tiếp với những từ đi với giới từ 'up'

 

12. show up : arrive at a place, turn up

Ex: She showed up three hours late.

 

13. stay up : not go to bed, remain awake

Ex: The children were not allowed to stay up after 9:00.

 

14. wake up : arise from the sleep, become awake

Ex: Wake up! You’re late for work

 

Trên đây là những từ tiếng Anh đi kèm với giới từ ‘up’ giúp bạn giao tiếp tiếng Anh dễ dàng sử dụng đúng cụm từ tương ứng với ý nghĩa muốn diễn đạt. Ngoài ra, bạn cũng nên tham gia vào các khóa học tiếng Anh để cải thiện tốt hơn khả năng giao tiếp. Nếu bạn cũng đang quan tâm đến các khóa học này thì có thể đăng ký học thử miễn phí ngay tại đây!

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status