Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The MAGIC of KEFIR

 

The MAGIC of KEFIR giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The MAGIC of KEFIR

A

The shepherds of the North Caucasus region of Europe were only trying to transport milk the best way they knew how – in leather pouches strapped to the side of donkeys – when they made a significant discovery. A fermentation process would sometimes inadvertently occur on route, and when the pouches were opened upon arrival they would no longer contain milk but rather a pungent, effervescent, low-alcoholic substance instead. This unexpected development was a blessing in disguise. The new drink – which acquired the name kefir – turned out to be a health tonic, a naturally-preserved dairy product and tasty addition to our culinary repertoire.

Những người chăn cừu ở khu vực Bắc Kavkaz của Châu Âu chỉ cố gắng vận chuyển sữa theo cách tốt nhất mà họ biết - trong những chiếc túi da buộc bên hông những con lừa - khi họ thực hiện một khám phá quan trọng. Một quá trình lên men đôi khi sẽ vô tình xảy ra trên đường đi và khi các túi được mở ra lúc đến nơi, chúng sẽ không còn chứa sữa mà thay vào đó là một chất có mùi hăng, sủi bọt, ít cồn. Diễn tiến bất ngờ này là trong cái rủi có cái may. Thức uống mới - được đặt tên là kefir - hóa ra lại là một loại thuốc bổ cho sức khỏe, một sản phẩm từ sữa được bảo quản tự nhiên và là một món bổ sung ngon miệng cho danh mục ẩm thực của chúng ta.

A blessing in disguise - Trong cái rủi có cái may

B

Although their exact origin remains a mystery, we do know that yeast-based kefir grains have always been at the root of the kefir phenomenon. These grains are capable of a remarkable feat: in contradistinction to most other items you might find in a grocery store, they actually expand and propagate with use. This is because the grains, which are granular to the touch and bear a slight resemblance to cauliflower rosettes, house active cultures that feed on lactose when added to milk. Consequently, a bigger problem for most kefir drinkers is not where to source new kefir grains, but what to do with the ones they already have!

Mặc dù nguồn gốc chính xác của chúng vẫn còn là một bí ẩn, nhưng chúng ta biết rằng các bã kefir làm từ men luôn là nguồn gốc của hiện tượng kefir. Những bã men này có khả năng tạo ra một kỳ tích đáng chú ý: trái ngược với hầu hết các mặt hàng khác mà bạn có thể tìm thấy trong cửa hàng tạp hóa, chúng thực sự nở ra và nhân rộng khi sử dụng. Điều này là do các bã men, có dạng hạt khi chạm vào và hơi giống với bông hoa súp lơ, chứa các vi khuẩn tích cực cung cấp đường lactose khi được thêm vào sữa. Do đó, một vấn đề lớn hơn đối với hầu hết những người uống kefir không phải là tìm nguồn bã men kefir mới ở đâu, mà là phải làm gì với những bã men họ đã có!

cultures (n): sự cấy (vi khuẩn); số lượng vi khuẩn cấy; mẻ cấy vi khuẩn

C

The great thing about kefir is that it does not require a manufacturing line in order to be produced. Grains can be simply thrown in with a batch of milk for ripening to begin. The mixture then requires a cool, dark place to live and grow, with periodic unsettling to prevent clumping (Caucasus inhabitants began storing the concoction in animal-skin satchels on the back of doors – every time someone entered the room the mixture would get lightly shaken). After about 24 hours the yeast cultures in the grains have multiplied and devoured most of the milk sugars, and the final product is then ready for human consumption.

Điều tuyệt vời về kefir là nó không yêu cầu dây chuyền sản xuất để tạo ra nó. Các bã men có thể đơn giản là được ném vào cùng với một mẻ sữa để bắt đầu chín. Sau đó, hỗn hợp này cần một nơi tối, mát mẻ để sinh sống và phát triển, với sự xáo trộn định kỳ để tránh vón cục (cư dân Kavkaz bắt đầu cất hỗn hợp trong những chiếc túi da động vật ở phía sau cửa - mỗi khi có ai đó bước vào phòng, hỗn hợp sẽ bị lắc nhẹ ). Sau khoảng 24 giờ, vi khuẩn lên men trong các bã men đã nhân lên và tiêu hóa hầu hết đường sữa, và sản phẩm cuối cùng đã sẵn sàng cho con người tiêu thụ.

 

D

Nothing compares to a person’s first encounter with kefir. The smooth, uniform consistency rolls over the tongue in a manner akin to liquefied yogurt. The sharp, tart pungency of unsweetened yogurt is there too, but there is also a slight hint of effervescence, something most users will have previously associated only with mineral waters, soda or beer. Kefir also comes with a subtle aroma of yeast, and depending on the type of milk and ripening conditions, ethanol content can reach up to two or three percent – about on par with a decent lager – although you can expect around 0.8 to one per cent for a typical day-old preparation. This can bring out a tiny edge of alcohol in the kefir’s flavour.

Không có gì có thể so sánh với cuộc gặp gỡ đầu tiên của một người với kefir. Lớp kem mịn, đồng nhất lăn trên lưỡi giống như sữa chua hóa lỏng. Vị cay nồng, chua chua của sữa chua không đường cũng có, nhưng cũng có một chút sủi bọt nhẹ, điều mà hầu hết người dùng trước đây chỉ liên tưởng đến nước khoáng, soda hoặc bia. Kefir cũng có mùi thơm tinh tế của men và tùy thuộc vào loại sữa và điều kiện ủ chín, hàm lượng ethanol có thể lên tới hai hoặc ba phần trăm – ngang bằng với một loại bia nhẹ – mặc dù bạn có thể mong đợi khoảng 0,8 đến một phần trăm đối với cách pha chế điển hình ngày xưa. Điều này có thể tạo ra một chút cồn trong hương vị của kefir.

hint: chút xíu, tì xíu

on par with: ngang bằng

on par with: rượu bia nhẹ

E

Although it has prevailed largely as a fermented milk drink, over the years kefir has acquired a number of other uses. Many bakers use it instead of starter yeast in the preparation of sourdough, and the tangy flavour also makes kefir an ideal buttermilk substitute in pancakes. Kefir also accompanies sour cream as one of the main ingredients in cold beetroot soup and can be used in lieu of regular cow’s milk on granola or cereal. As a way to keep their digestive systems fine-tuned, athletes sometimes combine kefir with yoghurt in protein shakes.

Mặc dù nó đã phổ biến rộng rãi như một thức uống sữa lên men, nhưng trong những năm qua, kefir đã đạt được một số công dụng khác. Nhiều thợ làm bánh sử dụng nó thay cho men khởi động trong quá trình chuẩn bị bột chua, và hương vị thơm cũng khiến kefir trở thành chất thay thế sữa bơ lý tưởng trong bánh kếp. Kefir cũng đi kèm với kem chua là một trong những thành phần chính trong súp củ cải đường lạnh và có thể được sử dụng thay cho sữa bò thông thường trong granola hoặc ngũ cốc. Như một cách để giữ cho hệ thống tiêu hóa của họ được điều chỉnh tốt, các vận động viên đôi khi kết hợp kefir với sữa chua trong thức uống protein.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

F

Associated for centuries with pictures of Slavic babushkas clutching a shawl in one hand and a cup of kefir in the other, the unassuming beverage has become a minor celebrity of the nascent health food movement in the contemporary West. Every day, more studies pour out supporting the benefits of a diet high in probiotics1. This trend toward consuming probiotics has engulfed the leisure classes in these countries to the point that it is poised to become, according to some commentators, “the next multivitamin”. These days the word kefir is consequently more likely to bring to mind glamorous, yoga mat-toting women from Los Angeles than austere visions of blustery Eastern Europe.

Trong nhiều thế kkỷ, được liên tưởng đến hình ảnh những người Slavic babushkas một tay nắm chặt khăn choàng và tay kia cầm cốc kefir, loại đồ uống khiêm tốn này đã trở thành một nhân vật phụ nổi tiếng trong phong trào thực phẩm tốt cho sức khỏe mới hình thành ở phương Tây đương đại. Mỗi ngày, càng có nhiều nghiên cứu bày tỏ ủng hộ lợi ích của chế độ ăn nhiều men vi sinh. Xu hướng tiêu thụ men vi sinh này đã nhấn chìm các tầng lớp giải trí ( tầng lớp mới giàu) ở các quốc gia này đến mức nó sẵn sàng trở thành, theo một số nhà bình luận, “loại vitamin tổng hợp tiếp theo”. Ngày nay, từ kefir do đó có nhiều khả năng khiến người ta nhớ đến những người phụ nữ tập yoga quyến rũ đến từ Los Angeles hơn là những hình ảnh khắc khổ của Đông Âu lộng gió.

pour out: bày tỏ

G

Kefir’s rise in popularity has encouraged producers to take short cuts or alter the production process. Some home users have omitted the ripening and culturation process while commercial dealers often add thickeners, stabilisers and sweeteners. But the beauty of kefir is that, at its healthiest and tastiest, it is a remarkably affordable, uncluttered process, as any accidental invention is bound to be. All that is necessary are some grains, milk and a little bit of patience. A return to the unadulterated kefir-making of old is in everyone’s interest. 

Sự nổi tiếng của Kefir đã khuyến khích các nhà sản xuất đi tinh gọn hoặc thay đổi quy trình sản xuất. Một số người dùng gia đình đã bỏ qua quá trình làm chín và nuôi cấy trong khi các đại lý thương mại thường thêm chất làm đặc, chất ổn định và chất làm ngọt. Nhưng cái hay của kefir là, ở mức tốt cho sức khỏe và ngon nhất, nó là một quy trình gọn gàng, giá cả phải chăng đáng kể, giống như bất kỳ phát minh tình cờ nào. Tất cả những gì cần thiết là một ít bã men, sữa và một chút kiên nhẫn. Mọi người đều quan tâm đến việc quay trở lại cách làm kefir không pha trộn cũ.

 

——————

1 Probiotic = substance containing beneficial and intestine-friendly microorganisms

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-7

Reading Passage 1 has seven paragraphs, A–G.

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number, i–x, in boxes 1–7 on your answer sheet.

List of Headings

i           A unique sensory experience

ii          Getting back to basics

iii         The gift that keeps on giving

iv         Variations in alcohol content

         Old methods of transportation

vi         Culinary applications

vii        Making kefir

viii       A fortunate accident

ix         Kefir gets an image makeover

         Ways to improve taste

1   Section A

2   Section B

3   Section C

4   Section D

5   Section E

  Section F

7   Section G

Questions 8–11

Answer the questions below using NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 8–11 on your answer sheet.

8   What do kefir grains look like?

9   What needs to happen to kefir while it is ripening?

10   What will the yeast cultures have consumed before kefir is ready to drink?

11   The texture of kefir in the mouth is similar to what?

Questions 12 and 13

Choose TWO letters, A–E.

Write the correct letters in boxes 12 and 13 on your answer sheet.

Which TWO products are NOT mentioned as things which kefir can replace?

A   Ordinary cow’s milk

B   Buttermilk

C   Sour cream

D   Starter yeast

  Yoghurt

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


ĐÁP ÁN

1. viii

2. iii

3. vii

4. i

5. vi

6. ix

7. ii

8. cauliflower rosettes

9. periodic unsettling

10. milk sugars

11. liquefied yoghurt

12&13. C, E

 

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status