Chat hỗ trợ
Chat ngay

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Visitors Ielts Speaking Part 1

1. What would you suggest a visitor should see and do in your country?
2. Are there any traditional arts or music you would recommend?

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ đề Visitors Ielts Speaking Part 1

 

1. What would you suggest a visitor should see and do in your country?
2. Are there any traditional arts or music you would recommend?
3. Tell me about the kind of foreign visitors or tourists who go to your country.
4. In what ways has tourism changed your country?

 

1. What would you suggest a visitor should see and do in your country?
Bhutan is a very beautiful country to visit, and there are just too many things to do there. Once you visit this Himalayan country, you will be able to see some of the most beautiful and, of course, the tallest mountain ranges in the world apart from the Himalayas. One can also see beautiful forests and ancient Buddhist architectural sites.

Bhutan là một đất nước rất đẹp để ghé thăm và có quá nhiều thứ để làm ở đó. Khi đến thăm đất nước thuộc dãy Himalaya này, bạn sẽ có thể nhìn thấy một số dãy núi đẹp nhất và tất nhiên là cao nhất thế giới ngoài dãy Himalaya. Người ta cũng có thể nhìn thấy những khu rừng xinh đẹp và những công trình kiến trúc Phật giáo cổ xưa.

Once arriving in Bhutan, one chooses to do a lot of things, but one thing which almost everybody wants to do is to hike The Tiger’s Nest Monastery (Paro Taktsang), which certainly is one of Bhutan’s most iconic landmarks and is located at the side of a steep cliff wall in the Paro valley. But, if you are really into learning about the festivals of the Bhutanese people, you can always enjoy some religious festivals (called “Tsechus”) from up close. You can also meet the locals and enjoy their traditional foods.

Khi đến Bhutan, người ta có thể chọn làm rất nhiều thứ, nhưng có một điều mà hầu hết mọi người đều muốn làm là đi bộ đến Tu viện Tổ Cọp (Paro Taktsang), nơi chắc chắn là một trong những địa danh mang tính biểu tượng nhất của Bhutan và nằm ở bên cạnh một bức tường vách đá dựng đứng ở thung lũng Paro. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu về các lễ hội của người dân Bhutan, bạn luôn có thể thưởng thức một số lễ hội tôn giáo (được gọi là “Tsechus”) từ khoảng cách gần. Bạn cũng có thể gặp gỡ người dân địa phương và thưởng thức các món ăn truyền thống của họ.

2 Are there any traditional arts or music you would recommend?


Bhutanese arts, culture, traditions and music are well-rooted in the religion of Buddhism. As far as music is concerned, I would recommend folk songs (traditional music) which can be classified as Zhungdra and Boedra. Zhungdra is sung by the use of extended vocal tones and a relatively simple instrumental melody. I would also recommend the “Cham” dance which involves a series of masked dances by wearing colourful costumes during religious festivals.

Nghệ thuật, văn hóa, truyền thống và âm nhạc của người Bhutan có nguồn gốc sâu xa từ tôn giáo Phật giáo. Về âm nhạc, tôi muốn giới thiệu các bài hát dân gian (âm nhạc truyền thống) có thể được phân loại thành Zhungdra và Boedra. Zhungdra được hát bằng cách sử dụng âm thanh mở rộng và giai điệu nhạc cụ tương đối đơn giản. Tôi cũng muốn giới thiệu điệu múa “Chăm” bao gồm một loạt các điệu múa đeo mặt nạ bằng cách mặc trang phục đầy màu sắc trong các lễ hội tôn giáo.

 

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)


3. Tell me about the kind of foreign visitors or tourists who go to your country.


Most tourists, who come to visit Bhutan, arrive on a short-term basis, and they are mostly nationals of Asian countries, followed by Europeans and Americans. Since tourism began in Bhutan in 1974, the number of visitors to this Himalayan country has only increased with 260,000 people arriving in the year of 2018.

Hầu hết khách du lịch đến thăm Bhutan đều đến trong thời gian ngắn và họ chủ yếu là công dân của các nước châu Á, tiếp theo là người châu Âu và Mỹ. Kể từ khi du lịch bắt đầu ở Bhutan vào năm 1974, số lượng du khách đến quốc gia thuộc dãy Himalaya này chỉ tăng với 260.000 người đến thăm vào năm 2018.

4. In what ways has tourism changed your country?


Tourism has changed Bhutan in many ways. Because of tourism, seeing teenagers in jeans and hooded sweatshirts, smoking cigarettes, instead of wearing the traditional Gho (a knee-length robe) is a normal phenomenon these days. It is because of tourism that Bhutan has seen better roads being built,  instructions in English for schoolchildren is being mandated, as well as the television network and the Internet service being introduced.

Du lịch đã thay đổi Bhutan về nhiều mặt. Vì du lịch, việc nhìn thấy thanh thiếu niên mặc quần jean và áo nỉ có mũ, hút thuốc thay vì mặc áo Gho truyền thống (áo choàng dài đến đầu gối) là một hiện tượng bình thường ngày nay. Chính nhờ du lịch mà Bhutan đã chứng kiến những con đường tốt hơn được xây dựng,  hướng dẫn bằng tiếng Anh cho học sinh được bắt buộc, cũng như mạng lưới truyền hình và dịch vụ Internet được triển khai.

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status