Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Daily Routine Ielts Speaking Part 1

1. What would you like to change in your daily routine?
2. Are all your days the same?

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ đề Daily Routine Ielts Speaking Part 1

1. What would you like to change in your daily routine?
2. Are all your days the same?
3. Tell me about your typical weekday and your typical weekend.
4. What is the balance of work/study and free time in your normal day?

 

1. What would you like to change in your daily routine?
Spending too much time watching too much television after coming back from my work has become like a daily routine to me for the last several months, and I would really like to change it. It is not that only my wife dislikes this terrible routine, I also dislike it a lot because this extra television-watching habit/routine doesn’t allow me to have enough sleep at night.

Dành quá nhiều thời gian để xem tivi sau khi đi làm về đã trở thành thói quen hàng ngày đối với tôi trong vài tháng qua và tôi thực sự muốn thay đổi nó. Không chỉ có vợ tôi không thích thói quen khủng khiếp này, tôi còn rất ghét nó vì thói quen xem tivi quá nhiều này không cho phép tôi ngủ đủ giấc vào ban đêm.

2. Are all your days the same?
No, all my days are not the same just like a day in the winter time and a day during the summer season are not the same. And, as a result, I remain happy some of the days while “not-so” happy during the others. Also, some days, I become very productive at my work while some other times, I only wish that I could be more “productive.”
Không, tất cả các ngày của tôi đều không giống nhau, giống như một ngày trong mùa đông và một ngày trong mùa hè không giống nhau. Và kết quả là có những ngày tôi vẫn hạnh phúc trong khi những ngày khác tôi vẫn “không vui lắm”. Ngoài ra, một số ngày, tôi làm việc rất hiệu quả trong khi những lúc khác, tôi chỉ ước rằng mình có thể “làm việc hiệu quả” hơn.

 

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)


3. Tell me about your typical weekday and your typical weekend.


My typical weekday starts with paying little “tribute” to my “Goddess” mother (which I do every day regardless of the weekday or the weekend). Then after taking my shower and breakfast, I hit the road on my motorbike to go to my work and arrive there at around 9 am. I finish my work at around 6 pm and then go to a nearby local marketplace to buy some fresh groceries and meats and fish. By the time, I return home, it is almost 8 pm in the evening. I finish my meal after that and immediately start watching TV and continue watching it until I go to bed after midnight most of the days.  

Một ngày trong tuần điển hình của tôi bắt đầu bằng việc dành một chút “tưởng nhớ” cho người mẹ “Nữ thần” của mình (điều mà tôi làm hàng ngày bất kể ngày trong tuần hay cuối tuần). Sau khi tắm rửa và ăn sáng, tôi lên đường bằng xe máy để đi làm và đến đó vào khoảng 9 giờ sáng. Tôi hoàn thành công việc của mình vào khoảng 6 giờ chiều và sau đó đi đến một khu chợ địa phương gần đó để mua một số thực phẩm tươi sống, thịt và cá. Khi tôi trở về nhà thì đã gần 8 giờ tối. Sau đó, tôi ăn xong và ngay lập tức bắt đầu xem TV và tiếp tục xem cho đến khi đi ngủ sau nửa đêm hầu hết các ngày.

My weekends are pretty much the same as the weekdays except I don’t go to work on the weekends. Of course, sometimes, during the weekend, I do take my wife and family out to a nearby park or restaurant to enjoy some quality time together.

Những ngày cuối tuần của tôi khá giống với các ngày trong tuần ngoại trừ việc tôi không đi làm vào cuối tuần. Tất nhiên, đôi khi, vào cuối tuần, tôi đưa vợ và gia đình đi chơi công viên hoặc nhà hàng gần đó để tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

4. What is the balance of work/study and free time in your normal day?


I like to believe that my work life and free time for leisure and other activities in a normal day are pretty balanced since I almost always have enough time at my disposal, after my work hours, in order to interact with my family members and attend other important things, like doing grocery shopping and worshipping at temples.

Tôi tin rằng cuộc sống công việc và thời gian rảnh rỗi để giải trí cũng như các hoạt động khác trong một ngày bình thường của tôi khá cân bằng vì tôi hầu như luôn có đủ thời gian để muốn làm gì thì làm, sau giờ làm việc để tương tác với các thành viên trong gia đình và tham dự những việc quan trọng khác, như đi mua hàng tạp hóa và thờ cúng ở chùa.

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status