Chat hỗ trợ
Chat ngay

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Travelling to work or college Ielts Speaking Part 1

1. How do you usually travel to work or college? [Why?]
2. Have you always travelled to work/college in the same way? [Why/Why not?]

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Travelling to work or college Ielts Speaking Part 1

1. How do you usually travel to work or college? [Why?]
2. Have you always travelled to work/college in the same way? [Why/Why not?]
3. What do you like about travelling to work/college this way?
4. What changes would improve the way you travel to work/college? [Why?]


1. How do you usually travel to work or college? [Why?]


I usually travel to work on my motorbike since I live in a remote village area where we don’t really have any reliable public transportation system to commute back and forth from our work.  Besides, I like my little motorbike as it is convenient to use, and I can park it anywhere very easily.

Tôi thường đi làm bằng xe máy vì tôi sống ở một vùng làng hẻo lánh, nơi chúng tôi thực sự không có bất kỳ hệ thống giao thông công cộng đáng tin cậy nào để đi lại từ nơi làm việc. Ngoài ra, tôi thích chiếc xe máy nhỏ của mình vì dùng rất tiện và tôi có thể đỗ nó ở bất cứ đâu rất dễ dàng.

2. Have you always travelled to work/college in the same way? [Why/Why not?]


Yes, I have always travelled to my work in the same way with my bike mainly because using a bike is very convenient for me since I have the freedom to go anywhere at my own pace. Besides, I have found out that travelling on my bike costs me significantly lesser than travelling on a public bus which, by the way, is not very reliable because of the poorly-built roads in the area where I live.

Có, tôi luôn đi làm cùng một phương tiện bằng xe máy, chủ yếu là vì sử dụng xe máy rất thuận tiện cho tôi vì tôi có thể tự do đi bất cứ đâu theo tốc độ của mình. Ngoài ra, tôi phát hiện ra rằng việc di chuyển bằng xe máy giúp tôi tốn ít chi phí hơn nhiều so với việc di chuyển bằng xe buýt công cộng, mà nó cũng không đáng tin cậy lắm vì đường sá ở khu vực tôi sống được xây dựng kém.

 

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)3. What do you like about travelling to work/college this way?


The best thing, which I really like about travelling with my little motorbike, is that I can reach my destination within a short period of time which certainly wouldn’t be possible if I was to commute by bus. Besides, after finishing my office work, I have to go to different places sometimes, such as visiting my relatives and doing grocery shopping, and doing those things on time would be really difficult for me if I didn’t have my bike with me.

Điều tuyệt vời nhất mà tôi thực sự thích khi đi du lịch bằng chiếc xe máy nhỏ của mình là tôi có thể đến nơi trong một khoảng thời gian ngắn, điều mà chắc chắn sẽ không thể thực hiện được nếu tôi di chuyển bằng xe buýt. Ngoài ra, sau khi kết thúc công việc ở văn phòng, đôi khi tôi phải đi nhiều nơi như thăm họ hàng, đi chợ, và việc làm những việc đó đúng giờ sẽ thực sự khó khăn với tôi nếu không mang theo xe máy.

4. What changes would improve the way you travel to work/college? [Why?]


As far as changes are concerned, I would certainly like to see a much better public transportation system in the area where I live because, sometimes, on rainy days, it becomes really difficult and dangerous to commute on a motorbike. Besides, the roads in my area need to be rebuilt since they haven’t been repaired or rebuilt in a long time.

Về những thay đổi, tôi chắc chắn muốn thấy hệ thống giao thông công cộng tốt hơn ở khu vực tôi sống vì đôi khi, vào những ngày mưa, việc đi lại bằng xe máy trở nên thực sự khó khăn và nguy hiểm. Ngoài ra, đường sá ở khu vực tôi ở cũng cần được xây dựng lại vì đã lâu không được sửa chữa, xây dựng lại.

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status