Tổng hợp tất cả các từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp

Hiện nay, có rất nhiều từ viết tắt được sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh. Bạn cần biết để nắm và hiểu tốt hơn khi tham gia vào các đoạn hội thoại bằng tiếng Anh.

Thumbnail

Hiện nay, có rất nhiều từ viết tắt được sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh. Bạn cần biết để nắm và hiểu tốt hơn khi tham gia vào các đoạn hội thoại bằng tiếng Anh.

 

V.I.P : Very important person : Nhân vật rất quan trọng

ASAP : As soon as possible : Càng sớm càng tốt

Btw : By the way : Nhân tiện

Etc : Et cetera : Vân vân

a.m : Ante meridiem : Buổi sáng

p.m : Post meridiem : Buổi chiều

AD : Anno domini : Sau công nguyên

BC : Before Christ : Trước công nguyên

i.e : Id est = that is : Có nghĩa là

P.S : Post Script : Tái bút

N.B : Nota Bene = Note well              

Jr : Junior : Nhỏ (thường sử dụng cho con khi hai cha con cùng tên)

Sr : Senior : Lớn (đặt trước tên cha khi trùng tên con), cấp cao

Dist : District : Quận

St : Saint : Thánh

Ave : Avenue : Đường (quốc lộ)

St : Street : Đường phố

 

Các từ viết tắt trong tiếng Anh giao tiếp

 

>>Xem thêm: https://nativespeaker.vn/nhung-mau-cau-giao-tiep-khong-the-thieu-khi-di-du-lich.html

 

Dept : Department : Phòng, ban, ngành

B.A : Bachelor of arts : Cử nhân nghệ thuật

B.S : Bachelor of science : Cử nhân khoa học

MBA : Master of Business Administration : Thạc sĩ quản trị kinh doanh

M.D : Medical doctor : Bác sĩ

Ph.D : Doctor of Philosophy : Tiến sĩ

M.C : Master of ceremony : Dẫn chương trình

VAT : Value added tax : Thuế giá trị gia tăng

IQ : Intelligence quotient : Chỉ số thông minh

EQ : Emotional quotient : Chỉ số cảm xúc

UNESCO : The United Nation Educational, Scientific and Culture Organization : Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc.

WB : World Bank : Ngân hàng thế giới

IMF : International Monetary Fund : Quỹ tiền tệ quốc tế

WTO : World Trade Organization : Tổ chức thương mại quốc tế

UN : United Nation : Liên hợp quốc

EU : European Union : Liên minh châu Âu

WHO : World Health Organization : Tổ chức y tế thế giới

LOL : Laugh our loud/ Lost of love : Cười lớn/ mất mát về tình yêu   

YOLO : You only live once : Bạn chỉ sống một lần

OMG : Oh my god : Trời ơi

BFF : Best friend forever : Bạn thân

PPL : People : Người

JK : Just Kidding : Chỉ đùa thôi mà

Thx : Thank : Cám ơn

OMY : On my way : Trên con đường của tôi

IRL : In real life : Trên thực tế 

DoB : Date of Birth : Ngày sinh nhật 

WTH : What the hell? : Cái quái gì vậy?

Plz : Please : Làm ơn đi mà

ATM : At the moment : Hiện tại

BTW : By the way : Nhân tiện

 

Trên đây là các từ viết tắt thông dụng thường dùng trong giao tiếp tiếng Anh. Nếu bạn có nhu cầu tham gia một khóa học tiếng Anh Giao tiếp thì có thể đăng ký một buổi học thử ngay tại đây!

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status