Chat hỗ trợ
Chat ngay

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Television programmes Ielts Speaking Part 1

1. Where do you usually watch TV programmes/shows? [Why?/Why not?]
2. What’s your favourite TV programme/show? [Why?]

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ đề Television programmes Ielts Speaking Part 1

1. Where do you usually watch TV programmes/shows? [Why?/Why not?]
2. What’s your favourite TV programme/show? [Why?]
3. Are there any programmes/shows you don’t like watching? [Why?/Why not?]
4. Do you think you will watch more TV or fewer TV programmes/shows in the future? [Why?/Why not?]

 

1. Where do you usually watch TV programmes/shows? [Why?/Why not?]


I usually watch TV programmes and shows at my home after I return from the office. It provides a comfortable and relaxing environment where I can unwind and enjoy my favourite shows without any distractions. Being at home allows me to have control over the viewing experience, such as adjusting the volume, choosing the seating arrangement, and having access to snacks and beverages.

Tôi thường xem các chương trình TV ở nhà sau khi đi làm về. Nó mang lại một môi trường thoải mái và thư giãn, nơi tôi có thể thư giãn và thưởng thức các chương trình yêu thích của mình mà không bị phân tâm. Ở nhà cho phép tôi kiểm soát trải nghiệm xem, chẳng hạn như điều chỉnh âm lượng, chọn cách sắp xếp chỗ ngồi và có thể thưởng thức đồ ăn nhẹ và đồ uống.

 

2. What’s your favourite TV programme/show? [Why?]


I have a few favourite TV programmes and shows that I enjoy watching. Recently, I have been captivated by popular series like "Altered Carbon", "Stranger Things", "Westworld" and "Breaking Bad." Additionally, I find educational programs on History channels and Discovery channels intriguing. Moreover, documentaries on platforms like Netflix have caught my interest due to their informative and thought-provoking content. I appreciate these shows for their engaging storytelling, well-developed characters, and high production quality.

Tôi có một số chương trình truyền hình yêu thích mà tôi thích xem. Gần đây, tôi bị mê hoặc bởi những bộ phim nổi tiếng như "Altered Carbon", "Stranger Things", "Westworld" và "Breaking Bad". Ngoài ra, tôi thấy các chương trình giáo dục trên kênh Lịch sử và kênh Khám phá rất hấp dẫn. Hơn nữa, phim tài liệu trên các nền tảng như Netflix đã thu hút sự quan tâm của tôi nhờ nội dung giàu thông tin và kích thích tư duy. Tôi đánh giá cao những chương trình này vì cách kể chuyện hấp dẫn, nhân vật được phát triển tốt và chất lượng sản xuất cao.

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

​​​​​​​

3. Are there any programmes/shows you don’t like watching? [Why?/Why not?]


While I enjoy a wide range of TV programmes and shows, there are certain genres and types that I don't particularly enjoy watching. I tend to avoid poorly made and directed movies, as they often lack compelling narratives and fail to engage my interest. Additionally, I'm not a fan of horror films as they can be too intense or unsettling for my personal preference. However, everyone's tastes differ, and what may not appeal to me might be enjoyable for others.

Mặc dù tôi thích nhiều chương trình truyền hình nhưng có một số thể loại nhất định mà tôi đặc biệt không thích xem. Tôi có xu hướng tránh những bộ phim được dàn dựng và đạo diễn kém, vì chúng thường thiếu những câu chuyện hấp dẫn và không thu hút được sự quan tâm của tôi. Ngoài ra, tôi không phải là người hâm mộ phim kinh dị vì chúng có thể quá gay cấn hoặc gây khó chịu đối với sở thích cá nhân của tôi. Tuy nhiên, sở thích của mỗi người là khác nhau và thứ có thể không hấp dẫn với tôi lại có thể khiến người khác thích thú.

 

4. Do you think you will watch more TV or fewer TV programmes/shows in the future? [Why?/Why not?]


In the future, I believe I might watch fewer TV programmes and shows. With the advancements in technology and the availability of online streaming platforms, the way we consume entertainment is evolving. I anticipate that I may allocate more time to other activities such as reading, pursuing hobbies, or engaging in outdoor pursuits. However, I still appreciate the value of well-crafted storytelling and quality television, so I'm likely to continue enjoying my favourite programmes, albeit in a more balanced and selective manner.

Trong tương lai, tôi tin rằng tôi có lẽ xem ít chương trình truyền hình hơn. Với những tiến bộ trong công nghệ và sự phổ biến của các nền tảng phát trực tuyến, cách chúng ta sử dụng giải trí đang phát triển, thay đổi. Tôi dự đoán rằng tôi có thể phân bổ nhiều thời gian hơn cho các hoạt động khác như đọc sách, theo đuổi sở thích hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá cao giá trị của cách kể chuyện khéo léo và chất lượng của các chương trình truyền hình, vì vậy tôi có thể sẽ tiếp tục thưởng thức các chương trình yêu thích của mình, mặc dù theo cách cân bằng và chọn lọc hơn.

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status