Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Animals Ielts Speaking Part 1 

1. Are there many animals or birds where you live? [Why/Why not?]
2. How often do you watch programmes or read articles about wild animals? [Why?]

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ đề Animals Ielts Speaking Part 1 

1. Are there many animals or birds where you live? [Why/Why not?]
2. How often do you watch programmes or read articles about wild animals? [Why?]
3. Have you ever been to a zoo or a wildlife park? [Why/Why not?]
4. Would you like to have a job working with animals? [Why/Why not?]

1. Are there many animals or birds where you live? [Why/Why not?]


Yes, there are many animals and birds where I live. I am fortunate to reside in a place surrounded by nature, with parks, forests, and open spaces. This natural environment attracts a diverse range of animals and birds, making it a haven for wildlife. I often spot squirrels, rabbits, and various bird species, which adds to the charm of my surroundings.

Vâng, nơi tôi sống có rất nhiều động vật và chim. Tôi may mắn được sống ở một nơi được bao quanh bởi thiên nhiên, có công viên, rừng và không gian rộng mở. Môi trường tự nhiên này thu hút nhiều loại động vật và chim, khiến nơi đây trở thành thiên đường cho động vật hoang dã. Tôi thường phát hiện ra những con sóc, thỏ và nhiều loài chim khác nhau, điều này làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho khung cảnh xung quanh tôi.

 

2. How often do you watch programmes or read articles about wild animals? [Why?]


I enjoy watching programmes and reading articles about wild animals quite often. It's fascinating to learn about different species, their behaviours, habitats, and the conservation efforts being made to protect them. These programs and articles provide valuable insights into the natural world, expanding my knowledge and appreciation for wildlife. They also raise awareness about environmental issues and inspire me to contribute to the well-being of our planet.

Tôi thường khá thích xem các chương trình về động vật hoang dã và đọc các bài viết về chúng. Thật thú vị khi tìm hiểu về các loài khác nhau, hành vi, môi trường sống của chúng và những nỗ lực bảo tồn đang được thực hiện để bảo vệ chúng. Những chương trình và bài viết này cung cấp những hiểu biết có giá trị về thế giới tự nhiên, mở rộng kiến thức và sự trân trọng của tôi đối với động vật hoang dã. Chúng cũng nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường và truyền cảm hứng cho tôi để đóng góp cho sự thịnh vượng của hành tinh chúng ta.

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

​​​​​​​

3. Have you ever been to a zoo or a wildlife park? [Why/Why not?]


Yes, I have been to a zoo and a wildlife park several times. Visiting these places allows me to observe and appreciate animals up close, especially those that I may not encounter in my everyday life. It provides an educational and recreational experience, giving me the opportunity to learn about different species, their habitats, and the conservation efforts in place. Six or seven months ago, I visited Malaysia, Singapore and Thailand during my holidays, and I went to at least two animal and bird parks there.

Vâng, tôi đã đến sở thú và công viên động vật hoang dã vài lần. Đến thăm những nơi này cho phép tôi quan sát và hiểu rõ các loài động vật ở cự ly gần, đặc biệt là những loài mà tôi có thể không gặp trong cuộc sống hàng ngày. Nó mang lại trải nghiệm mang tính giáo dục và giải trí, cho tôi cơ hội tìm hiểu về các loài khác nhau, môi trường sống của chúng và những nỗ lực bảo tồn tại chỗ. Sáu hoặc bảy tháng trước, tôi đã đến thăm Malaysia, Singapore và Thái Lan trong kỳ nghỉ của mình và tôi đã đến ít nhất hai công viên động vật và chim ở đó.

 

4. Would you like to have a job working with animals? [Why/Why not?]


Yes, I would love to have a job working with animals. Animals have always held a special place in my heart, and being able to work closely with them would be a dream come true. It would give me the chance to contribute to their welfare, promote conservation efforts, and make a positive impact on their lives. 

Vâng, tôi rất thích có một công việc làm việc với động vật. Động vật luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi và được làm việc gần gũi với chúng quả là một giấc mơ thành hiện thực. Nó sẽ cho tôi cơ hội đóng góp cho lợi ích của chúng, thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn và tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của chúng.

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status