Chat hỗ trợ
Chat ngay

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Family Ielts Speaking Part 1

1. Do you have a large family or a small family?
2. Can you tell me something about them?

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ đề Family Ielts Speaking Part 1

1. Do you have a large family or a small family?
2. Can you tell me something about them?
3. How much time do you manage to spend with members of your family?
4. What sorts of things do you like to do together?
5. Did/Do you get on well with your family? [Why?/why not]

1. Do you have a large family or a small family?


I have a small family of 5 people which includes me, my brother, my sister, my father and my mother. We all live together, except my sister, who is married and has her own family now. We enjoy our life as caring members of a small family.

Tôi có một gia đình nhỏ gồm 5 người gồm có tôi, anh trai, chị gái, bố và mẹ tôi. Tất cả chúng tôi đều sống cùng nhau, ngoại trừ chị gái tôi, chị ấy đã lập gia đình và hiện có gia đình riêng. Chúng tôi tận hưởng cuộc sống của mình như những thành viên chú đáo trong một gia đình nhỏ.

2. Can you tell me something about them?


My parents are both retired, and they have raised their family and children really well. My father used to work as a Director at the Agriculture Ministry in our country before retiring from his job a few years ago while my mother has been a school teacher. Both my parents had lived most of their lives in the countryside before moving to Hochiminh City with us because of our careers. My elder brother is a software developer and married to a lovely lady while my sister lives in another country with her husband. We are a family of great traditional values, and we love and care for each other as best as we can. 

Cha mẹ tôi đều đã nghỉ hưu và họ đã nuôi dạy gia đình và con cái rất tốt. Bố tôi từng giữ chức vụ Giám đốc Bộ Nông nghiệp nước ta trước khi nghỉ hưu cách đây vài năm trong khi mẹ tôi là giáo viên trong trường. Cả cha mẹ tôi đều sống phần lớn cuộc đời ở nông thôn trước khi chuyển đến thành phố hồ chí minh với chúng tôi vì công việc của chúng tôi. Anh trai tôi là một nhà phát triển phần mềm và kết hôn với một cô gái xinh đẹp trong khi chị gái tôi sống ở nước ngoài với chồng. Chúng tôi là một gia đình có những giá trị truyền thống tuyệt vời, chúng tôi yêu thương và quan tâm lẫn nhau hết mức có thể.

 

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

3. How much time do you manage to spend with members of your family?


 In this busy modern life, unfortunately, I don’t get as much time as I would have preferred to spend with my family members except during the weekend. Of course, if I ever manage to get back to my home from work earlier than usual, I certainly try to make the best use of the extra time added to my life with my family. 

Thật đáng tiếc, trong cuộc sống hiện đại bận rộn này, tôi không có nhiều thời gian như mong muốn để dành cho các thành viên trong gia đình, ngoại trừ những ngày cuối tuần. Tất nhiên, nếu tôi có thể đi làm về sớm hơn bình thường, tôi chắc chắn sẽ cố gắng tận dụng tốt nhất khoảng thời gian có thêm để dành cho gia đình.

4. What sorts of things do you like to do together?


They say that nothing brings a family together more than a great meal.  So, as a family, our favourite time also is when we all get to cook some of our favourite dishes and enjoy the food together. And, we do this whenever we get an opportunity, but it happens mostly on the weekends. We also like to enjoy a nice movie, when my sister is around, together during the holidays and at the weekends. By the way, my younger sister has a “bubbly” personality, and she just loves birds. So, whenever she is around, she never forgets to “force” (to put it jokingly) all of us to join her in visiting her favourite “Bird Park” which is home to pretty much all kinds of birds from all over the world. 

Người ta nói rằng không có gì gắn kết gia đình bằng một bữa ăn ngon. Vì vậy, với tư cách là một gia đình, khoảng thời gian yêu thích nhất của chúng tôi cũng là khi tất cả chúng tôi cùng nấu một số món ăn yêu thích và cùng nhau thưởng thức các món ăn. Và chúng tôi làm điều này bất cứ khi nào có cơ hội, nhưng nó chủ yếu diễn ra vào cuối tuần. Chúng tôi cũng thích thưởng thức một bộ phim hay khi có chị gái ở bên cạnh, cùng nhau trong những ngày nghỉ và cuối tuần. Nhân tiện, em gái tôi có tính cách “sôi nổi” và rất thích chim. Vì vậy, bất cứ khi nào cô ấy ở gần, cô ấy không bao giờ quên “ép buộc” (nói đùa) tất cả chúng tôi cùng cô ấy đến thăm “Công viên chim” yêu thích của cô ấy, nơi sinh sống của khá nhiều loài chim từ khắp nơi trên thế giới.

However, another thing, that we really enjoy doing together, is when we all get to travel to our hometown which is located far outside of the city. We all enjoy being there as this place reminds us of a lot of our memories. 

Tuy nhiên, có một điều khác mà chúng tôi thực sự thích làm cùng nhau, đó là khi tất cả chúng tôi được về quê nằm cách xa thành phố. Tất cả chúng tôi đều thích đến đó vì nơi này gợi cho chúng tôi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm.

5. Did/Do you get on well with your family? [Why?/why not]


We are blessed to have such a family where we all get along with each other very nicely primarily because we all try our best not to “impose” anything on the others. Besides, the mutual respect and appreciation, we have for each other, helps us get on well with each other. On top of that, as a great functioning family, I never shy away from sharing my thoughts and experience with all of my family members which always helps us to put things in proper perspective. Finally, we never stop offering “gifts” to express our love for each other because “gifts” help build a stronger bond among the family members in my opinion.

Chúng tôi thật may mắn khi có một gia đình như vậy, nơi tất cả chúng tôi rất hòa hợp với nhau, chủ yếu là vì tất cả chúng tôi đều cố gắng hết sức để không “áp đặt” bất cứ điều gì lên người khác. Bên cạnh đó, sự tôn trọng và thấu hiểu mà chúng tôi dành cho nhau, giúp chúng tôi hòa hợp với nhau. Trên hết, với tư cách là một gia đình hoạt động tốt, tôi không bao giờ ngại chia sẻ suy nghĩ và trãi nghiệm của mình với tất cả các thành viên trong gia đình, điều này luôn giúp chúng tôi nhìn nhận mọi việc theo quan điểm đúng đắn. Cuối cùng, chúng tôi không bao giờ ngừng tặng “quà” để bày tỏ tình yêu thương dành cho nhau vì theo tôi, “quà” giúp xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn giữa các thành viên trong gia đình.

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status