Bạn có đang mắc phải những lỗi phát âm này?

Dưới đây là 7 lỗi sai trong cách phát âm mà đa số người Việt thường mắc phải, bạn có đang mắc phải những lỗi phát âm này?

Thumbnail

1. Heritage

Heritage được phát âm là ['heritidʒ], với âm cuối cần được phát âm là /idʒ/ chứ không phải /eidʒ/ như nhiều bạn vẫn làm. Lý do của lỗi sai này là vì nhiều người học tiếng Anh cho là cách đọc đuôi ‘heritage’ giống với cách đọc của danh từ ‘age’ (tuổi, đọc là /eidʒ/).

 

Sự khái quát hóa đôi khi sẽ khiến bạn bị nhầm lẫn vì luôn có trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như sự khái quát hóa rằng tất cả những từ có đuôi ‘-tion’ đều được phát âm là /∫n/, ví dụ như information, organization, creation,… nhưng có một ngoại lệ, đó là question, phát âm là ['kwest∫ən].

 

2. Purpose

Purpose có phiên âm là ['pə:pəs], tuy nhiên nhiều người là phát âm là ['pə:pouz]. Lý do của lỗi sai này là vì nhiều người mặc định những từ có đuôi ‘-ose’ sẽ phát âm là /ouz/. Ví dụ như suppose [sə'pouz], propose [prə'pouz], dispose [dis'pouz],...

 

3. Schedule

Rất nhiều người học tiếng Anh thiếu cẩn thận và đọc từ này thành ['skedju:l]. Tuy nhiên, danh từ này chỉ có 2 cách đọc đúng, đó là ['∫edju:l] hoặc ['skedʒul].

 

phat am tieng anh

Bạn có đang mắc phải những lỗi phát âm này

 

4. Education

Cũng giống như ví dụ trên thì Education có 2 cách đọc: theo kiểu Anh Anh thì đọc là [,edju:'kei∫n], còn theo kiểu Anh Mỹ thì sẽ đọc là [,edʒu:'kei∫n]. Tuy nhiên, nhiều người lại đọc lẫn lộn 1 trong 2 cách là [,edu'kei∫n] thì chẳng ra Anh mà cũng không ra Mỹ, hơn nữa lại thể hiện trình độ tiếng Anh chưa sâu.

 

5. Build

Rất nhiều bạn vẫn đọc từ này là [bjuld]? Nhưng thực tế thì từ này có phiên âm là [bild], tức âm [i] chứ không phải âm [ju:] như nhiều người vẫn thường nghĩ. Và sở dĩ phát âm sai là do âm /i/ ngắn (tức đọc lướt, không bành miệng sang 2 bên như âm /i:/) dễ bị nghe nhầm thành âm /ju:/, đặc biệt là trong những từ có chứa cả 2 chữ cái âm “u” và “i”.

 

6. Audition

Tiếp theo là một từ khá phổ biến trong giới trẻ hiện nay, đó là audition. Từ này có phiên âm là [ɔ:'di∫n] tức là âm [ɔ:], nhưng thường bị các bạn đọc sai thành âm [au] tức là [au'di∫n]. Hơn nữa, lại còn rất nhiều từ có âm “au” khác bị đọc nhầm thành [au] thay vì [ɔ:]. Các bạn cần lưu ý rằng hầu hết những từ có âm có cách viết là “au” đều có phiên âm là [ɔ:], ví dụ: because [bi'kɔz], August [ɔ:'gʌst], audience ['ɔ:djəns],…

 

7. General

Phụ âm đầu tiên /g/ của từ general là /'dʒ/ song rất nhiều bạn vẫn đọc nhầm thành /ʒ/. Toàn bộ phiên âm của từ này phải là ['dʒenərəl] chứ không phải ['ʒenərəl].

 

Trên đây là những âm mà người việt thường xuyên phát âm sai. Nếu bạn đang cần cải thiện khả năng phát âm, giao tiếp của mình thì có thể đăng ký một buổi học thử miễn phí tại đây!

dang ky hoc thu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status