Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Your favourite place Ielts Speaking Part 1 

1. What place do you most like to visit? [Why?]
2. How often do you visit this place? [Why?]

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Your favourite place Ielts Speaking Part 1 

1. What place do you most like to visit? [Why?]
2. How often do you visit this place? [Why?]
3. Why do you like it so much?
4. Is it popular with many other people? [Why?]
5. Has it changed very much since you first went there? [In what way?]

 

1. What place do you most like to visit? [Why?]


The place, I like to visit the most, is called the “White Cliffs of Dover” in Kent. I like to visit this stunning coastline, which has been saying ‘hello’ and ‘farewell' to thousands of people crossing the English Channel for centuries because of its gorgeous geology with dazzling white chalk faces, sharp edges rising 350 feet above the sea level along with the layers of wild and lush grasses.

Nơi mà tôi thích đến thăm nhất được gọi là “Vách đá trắng ở Dover” ở Kent. Tôi thích đến thăm bờ biển tuyệt đẹp này, nơi đã nói 'xin chào' và 'tạm biệt' với hàng ngàn người băng qua eo biển Anh trong nhiều thế kỷ vì địa chất tuyệt đẹp với những mặt phấn trắng chói lóa, các cạnh sắc nhọn cao 350 feet so với mực nước biển dọc theo với những lớp cỏ dại và tươi tốt.

 

2. How often do you visit this place? [Why?]


I like to visit this place, one of the most famous landmarks in the UK, if not the most, twice a year because visiting beautiful places is one of the few things that I really enjoy out of my very busy work life, and White Cliffs of Dover seems to top the list of those places which helps me relax the most because of its stunning natural beauty.

Tôi thích đến thăm nơi này, một trong những địa danh nổi tiếng nhất ở Vương quốc Anh, nếu không muốn nói là nhiều nhất, hai lần một năm vì thăm những địa điểm đẹp là một trong số ít điều mà tôi thực sự tận hưởng ngoài cuộc sống công việc bận rộn của mình, và Vách đá Trắng của Dover dường như đứng đầu danh sách những nơi giúp tôi thư giãn nhất vì vẻ đẹp tự nhiên tuyệt đẹp của nó.

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

3. Why do you like it so much?


I like visiting this place so much because of its unique features. In fact, there are very few places on this earth where one can see such a long stretch of coastline which is completely made of white chalk. I like it also because this place, standing tall as the guardians of the island, has witnessed many historical events such as the unsuccessful Roman invasion of Julius Caesar and being on the frontline of the First World War and the Second World War.

Tôi thích đến thăm nơi này rất nhiều vì đặc điểm độc đáo của nó. Trên thực tế, hiếm có nơi nào trên trái đất có thể nhìn thấy bờ biển trải dài hoàn toàn bằng phấn trắng như vậy. Tôi cũng thích nó vì nơi này đứng sừng sững như những người bảo vệ hòn đảo, đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử như cuộc xâm lược bất thành của người La Mã của Julius Caesar và nằm ở tiền tuyến của Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai.

 

4. Is it popular with many other people? [Why?]


Yes, it is popular with many other people because Dover Castle is the largest castle in the UK. And the Bronze Age boat as well as the stunning-looking White Cliffs of this place are the centre of attractions to many visiting tourists. In fact, in the past few years, an average of 3.4 million people chose Dover for a day trip, and of them, over 500,000 people chose to stay there overnight.

Vâng, nó được nhiều người yêu thích vì Lâu đài Dover là lâu đài lớn nhất ở Anh. Và chiếc thuyền thời đồ đồng cũng như Vách đá trắng tuyệt đẹp của nơi này là trọng điểm thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm. Trên thực tế, trong vài năm qua, trung bình có 3,4 triệu người chọn Dover cho chuyến đi trong ngày và trong số đó, hơn 500.000 người đã chọn ở lại đó qua đêm.

 

5. Has it changed very much since you first went there? [In what way?]


Yes, it has changed since I visited this place last time as people can enjoy an annual plant fair event now where beautiful flower plants, as well as vegetable plants, are displayed for public view. Besides, the number of visitors had also significantly increased since I visited there last time.

Vâng, điều đó đã thay đổi kể từ lần trước tôi đến thăm nơi này vì giờ đây mọi người có thể thưởng thức sự kiện hội chợ thực vật hàng năm, nơi những cây hoa đẹp cũng như cây rau được trưng bày cho công chúng xem. Ngoài ra, số lượng du khách cũng tăng lên đáng kể kể từ lần trước tôi đến đó.

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status