Chat hỗ trợ
Chat ngay

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Walking Ielts Speaking Part 1

1. Do you go places on foot a lot? [Why?/ Why not?]
2. Did you walk more when you were younger? [Why?/ Why not?]

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ đề Walking Ielts Speaking Part 1

1. Do you go places on foot a lot? [Why?/ Why not?]
2. Did you walk more when you were younger? [Why?/ Why not?]
3. Why do some people prefer walking to driving a car? 
4. Do people in your country walk a lot? [Why?/ Why not?]

 

1. Do you go places on foot a lot? [Why?/ Why not?]


Well, the distance, I cover every day on foot is around 20 minutes in order to travel to a bus stop, and I think it doesn’t really qualify to be considered as “a lot”, as far as I am concerned.

Chà, khoảng cách mà tôi đi bộ mỗi ngày là khoảng 20 phút để đến trạm xe buýt và tôi nghĩ nó không thực sự đủ tiêu chuẩn để được coi là “rất nhiều”, theo như tôi nghĩ.

2. Did you walk more when you were younger? [Why?/ Why not?]


 Yes, I would say that I certainly walked more when I was younger, since I was more energetic back then and I didn’t have to always worry too much about “arriving on time”. Besides, I did not own a car in my young age and I naturally walked while travelling a short distance.

Vâng, tôi có thể nói rằng tôi chắc chắn đã đi bộ nhiều hơn khi còn trẻ, vì hồi đó tôi có nhiều năng lượng hơn và tôi không phải lúc nào cũng phải lo lắng quá nhiều về việc “đến đúng giờ”. Ngoài ra, khi còn trẻ tôi chưa có ô tô và tôi hiển nhiên phải đi bộ khi di chuyển một quãng đường ngắn.

 

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

3. Why do some people prefer walking to driving a car?


Answer: Well, there could be a couple of reasons why some people prefer walking to driving a car. The first reason is that they think that walking is better for their health. Secondly, they don’t like to get stuck in bad traffic for a long period of time and they have trouble finding a parking space.

Chà, có thể có một số lý do khiến một số người thích đi bộ hơn lái ô tô. Lý do đầu tiên là họ cho rằng đi bộ sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Thứ hai, họ không muốn bị kẹt xe trong thời gian dài và gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đậu xe.

4. Do people in your country walk a lot? [Why?/ Why not?]


Answer: Well, these days, I don’t really think that people in my country walk “a lot” (depending on how we choose to define “a lot” here) because different kinds of transportation are very easily available to them in order to take them to all kinds of places and a large proportion of people own private cars.

Chà, ngày nay, tôi thực sự không nghĩ rằng người dân ở đất nước tôi đi bộ “nhiều” (tùy thuộc vào cách chúng ta chọn định nghĩa “nhiều” ở đây) bởi vì họ rất dễ dàng sử dụng các loại phương tiện giao thông khác nhau để đưa họ đến mọi địa điểm và một tỷ lệ lớn người dân sở hữu ô tô riêng.

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status