Chat hỗ trợ
Chat ngay

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Your country Ielts Speaking Part 1

1. Which part of your country do most people live in?
2. Tell me about the main industries there.

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ đề Your country Ielts Speaking Part 1

1. Which part of your country do most people live in?
2. Tell me about the main industries there.
3. How easy is it to travel around your country?
4. Has your country changed much since you were a child? [Why?/ Why not?]


1. Which part of your country do most people live in?
German is an urbanized country. In other words, most German people live in urban city areas as opposed to living in rural areas. Anyway, most Germans live in the state of Berlin, followed by Hamburg and Bavaria States. However, of all the states, Bavaria is the most densely populated area.

Đức là một quốc gia đô thị hóa. Nói cách khác, hầu hết người Đức sống ở khu vực thành thị thay vì sống ở khu vực nông thôn. Địa khái, hầu hết người Đức sống ở bang Berlin, tiếp theo là các bang Hamburg và Bavaria. Tuy nhiên, trong số tất cả các bang, Bavaria là khu vực đông dân nhất.

2. Tell me about the main industries there.
Germany is one of the most industrialized nations in the world, and one of the richest in that because of its spectacular industrialization efforts over the last century. Germany is famous for its heavy manufacturing industries, but the main among them are automotive, chemicals, metals (iron and steel), electrical equipment, ships and machine tools.  

Đức là một trong những quốc gia công nghiệp hóa nhất trên thế giới và là một trong những quốc gia giàu nhất nhờ những nỗ lực công nghiệp hóa ngoạn mục trong thế kỷ qua. Đức nổi tiếng với các ngành công nghiệp sản xuất nặng, nhưng chủ yếu trong số đó là ô tô, hóa chất, kim loại (sắt thép), thiết bị điện, tàu thủy và công cụ cơ khí.

 

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)3. How easy is it to travel around your country?


Having one of the best road transportation systems, if not the best, in the world along with one of the fastest and most reliable rail services, Germany makes it incredibly easy to travel around the country at an affordable cost. Besides, Germany also has a very efficient air travelling system in place for those who don’t want to travel by road and railway system.

Sở hữu một trong những hệ thống giao thông đường bộ tốt nhất, nếu không muốn nói là tốt nhất, trên thế giới cùng với một trong những dịch vụ đường sắt nhanh nhất và đáng tin cậy nhất, Đức khiến việc đi lại khắp đất nước trở nên cực kỳ dễ dàng với chi phí phải chăng. Ngoài ra, Đức còn có hệ thống di chuyển bằng đường hàng không rất hiệu quả dành cho những ai không muốn di chuyển bằng hệ thống đường bộ và đường sắt.

4. Has your country changed much since you were a child? [Why/ Why not?]
Answer: Germany is not the same country anymore as it was 30 years ago or so. One of the most noticeable changes is, in my opinion, Germany has a more foreign-born population now than at any time in its history. Besides, Germany has also become more industrialized and developed over the years and playing a crucial role in shaping the future of this world.

Đức không còn là một đất nước như 30 năm trước nữa. Theo tôi, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là Đức hiện có nhiều dân số sinh ra ở nước ngoài hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Bên cạnh đó, Đức cũng đã trở nên công nghiệp hóa và phát triển hơn trong những năm qua và đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của thế giới này.

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status