Chat hỗ trợ
Chat ngay

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Art Ielts Speaking Part 1

1. Did you enjoy doing art lessons when you were a child? [Why?/Why not?]
2. Do you ever draw or paint pictures now? [Why?/Why not?]

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Art Ielts Speaking Part 1

1. Did you enjoy doing art lessons when you were a child? [Why?/Why not?]
2. Do you ever draw or paint pictures now? [Why?/Why not?]
3. When was the last time you went to an art gallery or exhibition? [Why?]
4. What kind of pictures do you like having in your home? [Why?]

 

1. Did you enjoy doing art lessons when you were a child? [Why?/Why not?]


Yes, I absolutely enjoyed doing art lessons when I was a child. Art provided me with a creative outlet where I could freely express my imagination and emotions. It was a wonderful way to explore different mediums, experiment with colours, and create something unique. Art lessons allowed me to gain a sense of accomplishment when completing a piece of artwork. It was a joyful and enriching experience that sparked my passion for artistic expression.

Vâng, tôi thực sự rất thích học các lớp mỹ thuật khi còn nhỏ. Nghệ thuật giúp tôi có một phương tiện sáng tạo để tôi có thể tự do thể hiện trí tưởng tượng và cảm xúc của mình. Đó là một cách tuyệt vời để khám phá các phương tiện khác nhau, thử nghiệm màu sắc và tạo ra thứ gì đó độc đáo. Những bài học mỹ thuật giúp tôi có được cảm giác thành công khi hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật. Đó là một trải nghiệm vui vẻ và giàu trải nghiệm đã khơi dậy niềm đam mê thể hiện nghệ thuật trong tôi.

2. Do you ever draw or paint pictures now? [Why?/Why not?]


Yes, I still draw and paint pictures now. Art has remained an integral part of my life, and I continue to find solace and joy in creating visual expressions. Drawing and painting allow me to relax, unwind, and enter a state of flow where I can fully immerse myself in the creative process. It provides me with an opportunity to explore different techniques, experiment with various styles, and bring my ideas to life on a canvas. Moreover, creating art serves as a form of self-expression and allows me to communicate my thoughts and emotions visually.

Vâng, bây giờ tôi vẫn vẽ tranh. Nghệ thuật vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi và tôi tiếp tục tìm thấy niềm an ủi cũng như niềm vui trong việc tạo ra những biểu đạt bằng hình ảnh. Vẽ cho phép tôi thư giãn, nghỉ ngơi và bước vào trạng thái dòng chảy trạng thái giúp tôi có thể hoàn toàn đắm mình vào quá trình sáng tạo. Nó mang đến cho tôi cơ hội khám phá các kỹ thuật khác nhau, thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau và biến ý tưởng của tôi thành hiện thực trên canvas. Hơn nữa, sáng tạo nghệ thuật đóng vai trò như một hình thức thể hiện bản thân và cho phép tôi truyền đạt suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách trực quan.

 

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦​​​​​​​ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

3. When was the last time you went to an art gallery or exhibition? [Why?]


The last time I went to an art gallery was about a month ago. I am drawn to the immersive experience that art galleries and exhibitions offer, where I can explore the works of talented artists and gain inspiration from their creativity. It was a fantastic opportunity to appreciate various art forms, from paintings and sculptures to installations and multimedia art. 

Lần cuối cùng tôi đến phòng trưng bày nghệ thuật là khoảng một tháng trước. Tôi bị cuốn hút bởi trải nghiệm tuyệt vời mà các phòng trưng bày và triển lãm nghệ thuật mang lại, nơi tôi có thể khám phá tác phẩm của các nghệ sĩ tài năng và lấy cảm hứng từ sự sáng tạo của họ. Đó là một cơ hội tuyệt vời để đánh giá cao các loại hình nghệ thuật khác nhau, từ tranh vẽ và điêu khắc đến nghệ thuật sắp đặt và nghệ thuật đa phương tiện.

 

4. What kind of pictures do you like having in your home? [Why?]


I enjoy having a diverse range of pictures in my home that reflect my artistic taste and personal interests. I prefer artworks that evoke emotions, convey a sense of depth, and stimulate thought-provoking conversations. From abstract pieces with vibrant colours to serene landscapes or portraits, I appreciate artwork that resonates with me on an emotional level. Each piece I choose carries its own story and adds a touch of character to my living space. Having these pictures in my home not only enhances the aesthetic appeal but also creates a welcoming atmosphere that inspires and uplifts me on a daily basis.

Tôi thích có nhiều bức tranh đa dạng trong nhà phản ánh gu nghệ thuật và sở thích cá nhân của tôi. Tôi thích những tác phẩm nghệ thuật gợi lên cảm xúc, truyền tải cảm giác có chiều sâu và khuyến khích những cuộc trò chuyện kích thích tư duy. Từ những tác phẩm trừu tượng với màu sắc rực rỡ đến những bức tranh phong cảnh thanh bình hoặc chân dung, tôi đánh giá cao những tác phẩm nghệ thuật gây được ấn tượng với tôi ở mức độ cảm xúc. Mỗi tác phẩm tôi chọn đều mang câu chuyện riêng và tạo thêm nét đặc sắc cho không gian sống của tôi. Việc treo những bức tranh này trong nhà không chỉ nâng tính thẩm mỹ mà còn tạo ra bầu không khí chào đón, truyền cảm hứng và cải thiện tinh thần cho tôi mỗi ngày.

*** touch (n): Nét (vẽ); ngón (đàn); bút pháp, văn phong, phong cách (biểu diễn..)

Character (n): Đặc tính, đặc điểm; nét đặc sắc

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status