Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The Taman Shud Case

 

 

The Taman Shud Cas giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The Taman Shud Case

 

It has been more than 65 years since the Taman Shud case was first opened, but this notoriously bizarre murder mystery from Australia continues to baffle scientific investigators and crime aficionados from around the world today. ĐOẠN 1

Đã hơn 65 năm kể từ khi vụ án Taman Shud lần đầu tiên được mở ra, nhưng bí ẩn giết người khét tiếng kỳ lạ đến từ Australia này vẫn tiếp tục làm đau đầu các nhà điều tra khoa học và những người đam mê tội phạm trên khắp thế giới ngày nay.

 

On the morning of 1st December 1948, the body of an unidentified man was discovered propped against a rock wall on Somerton beach in Adelaide, opposite the Crippled Children’s home. The man was around 40-45 years old, had an athletic figure and was dressed in a smart suit and tie. He had no form of ID on him and all the labels on his clothes had been removed. The only things found on his body were an unused 10:50 a.m, ticket from Adelaide Railway Station to Henley Beach for the 30th November, a packet of chewing gums, an aluminium comb, a packet of cigarettes, a box of Bryan & May matches, sixpence and a small piece of paper with the words “Tamám shud” printed on it which means “ended” or “finished” in Persian. To make matters more interesting, the autopsy revealed that his death had been unnatural, but determined no cause of death: although he had clearly died of heart failure, his heart had been healthy and no signs of violence or poisoning were discovered in his system. ĐOẠN 2

Vào sáng ngày 1 tháng 12 năm 1948, thi thể của một người đàn ông không rõ danh tính được phát hiện dựa vào một bức tường đá trên bãi biển Somerton ở Adelaide, đối diện với nhà trẻ em tàn tật. Người đàn ông này khoảng 40-45 tuổi, có dáng người lực lưỡng, mặc vest lịch sự và đeo cà vạt. Anh ta không có giấy tờ tùy thân và tất cả các nhãn trên quần áo của anh ta đã được gỡ bỏ. Những thứ duy nhất được tìm thấy trên cơ thể anh ta là một chiếc đồng hồ 10:50 sáng không sử dụng, vé từ Ga xe lửa Adelaide đến Bãi biển Henley cho ngày 30 tháng 11, một gói kẹo cao su, một chiếc lược nhôm, một gói thuốc lá, một hộp diêm Bryan & May, sáu xu và một mảnh giấy nhỏ có dòng chữ “Tamám shud” được in trên đó có nghĩa là “kết thúc” hoặc “kết thúc” trong tiếng Ba Tư. Để làm cho vấn đề trở nên thú vị hơn, cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy cái chết của anh ta là bất thường, nhưng không xác định được nguyên nhân cái chết: mặc dù rõ ràng anh ta chết vì suy tim, nhưng trái tim của anh ta vẫn khỏe mạnh và không có dấu hiệu bạo lực hay đầu độc nào được phát hiện trong hệ thống của anh ta.

Smart (adj): đẹp sang, thanh nhã, lịch sự

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

The case garnered media attention almost immediately, with dozens of people with missing friends and relatives travelling to Adelaide to have a look at the Somerton man’s body – but none of them being able to positively identify him. The next piece of evidence came when a journalist named Frank Kennedy discovered that the piece of paper with the printed words had been ripped from the last page of The Rubáiyát of Omar Khayyám, a book of collected poems by Omar Khayyám, an 11th-century Persian poet. Following pleas by the police for the public to check their copies of The Rubáiyát for any missing pages, a local man brought in the correct copy, which he reported having found in the back seat of his car six months earlier, around the time the corpse had been discovered. ĐOẠN 3

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông gần như ngay lập tức, với hàng chục người có bạn bè và người thân mất tích đã đến Adelaide để xem thi thể của người đàn ông Somerton - nhưng không ai trong số họ có thể xác thực danh tính của anh ta. Bằng chứng tiếp theo được đưa ra khi một nhà báo tên là Frank Kennedy phát hiện ra rằng mảnh giấy có dòng chữ in đã bị xé từ trang cuối của The Rubáiyát of Omar Khayyám, một tập thơ được sưu tầm bởi Omar Khayyám, một người Ba Tư ở thế kỷ 11. Theo yêu cầu của cảnh sát yêu cầu công chúng kiểm tra các bản sao của tập sách The Rubáiyát của họ xem có thiếu trang nào không, một người đàn ông địa phương đã mang đến bản sao chính xác mà anh ta báo cáo đã tìm thấy ở băng ghế sau ô tô của mình sáu tháng trước đó, vào khoảng thời gian đó xác chết đã được phát hiện.

 

This is where things get even more complicated: in the back of the book, police discovered five lines of letters that appeared to be some sort of secret code. In the back cover, they also found a phone number which led them to a 27-year-old woman known as “Jestyn” who lived on Moseley Street, a stone’s throw from the crime scene. Jestyn denied any knowledge of the man and was generally guarded and non-committal throughout the police interview. Nevertheless, the police decided not to pursue the lead. As for the code? Despite years of research by cryptology experts and students, no one has managed to crack it to this day. ĐOẠN 4

Đây là lúc mọi thứ thậm chí còn trở nên phức tạp hơn: ở cuối cuốn sách, cảnh sát đã phát hiện ra năm dòng chữ cái có vẻ như là một loại mã bí mật nào đó. Ở bìa sau, họ cũng tìm thấy một số điện thoại dẫn họ đến một phụ nữ 27 tuổi tên là "Jestyn" sống trên phố Moseley, cách hiện trường vụ án một quãng ngắn. Jestyn phủ nhận bất kỳ thông tin nào về người đàn ông và thường thận trọng và không cam kết trong suốt cuộc phỏng vấn của cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát quyết định không truy đuổi đầu mối. Đối với mã? Bất chấp nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia và sinh viên mật mã học, cho đến ngày nay vẫn chưa ai thành công bẻ khóa được nó.

stone's throw: very short distance

 

It’s not just the mysterious code, however, that makes this case so popular with crime fans. It’s been more than half a century since the man’s death, but his identity is still a mystery. Although copies of the victim’s fingerprints and photograph, as well as the name “T. Keane” (which was written on some labels found in his suitcase), were sent around the world to all Commonwealth countries, the search turned up no results. Some theories regarding the man’s origins have arisen over the years, with many believing that he was American due to the predominantly US way the stripes slanted on his tie, his aluminium comb (rare in Australia at the time) and the belief that Americans were far more likely to chew gum than Australians in the 1940s. Others also theorise that he was Jestyn’s lover, and perhaps even a Soviet spy agent -although this all still remains just speculation for now. ĐOẠN 5

Tuy nhiên, đó không chỉ là mật mã bí ẩn khiến vụ án này trở nên phổ biến với những người hâm mộ tội phạm. Đã hơn nửa thế kỷ kể từ cái chết của người đàn ông, nhưng danh tính của ông vẫn còn là một bí ẩn. Mặc dù các bản sao dấu vân tay, ảnh của nạn nhân cũng như tên “T. Keane” (được viết trên một số nhãn được tìm thấy trong vali của anh ấy), đã được gửi đi khắp thế giới tới tất cả các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung, cuộc tìm kiếm không có kết quả. Một số giả thuyết về nguồn gốc của người đàn ông đã nảy sinh trong nhiều năm, với nhiều người tin rằng anh ta là người Mỹ do phong cách chủ yếu của người Mỹ có các sọc xéo trên cà vạt, chiếc lược nhôm của anh ta (rất hiếm ở Úc vào thời điểm đó) và niềm tin rằng người Mỹ có khả năng nhai kẹo cao su nhiều hơn người Úc vào những năm 1940. Những người khác cũng đưa ra giả thuyết rằng anh ta là người tình của Jestyn, và thậm chí có thể là một điệp viên của Liên Xô - mặc dù cho đến nay tất cả vẫn chỉ là suy đoán.

Interest in the case was rekindled in 2013, following an interview on the show 60 Minutes with Kate Thompson, the daughter of “Jestyn” - whose actual name was revealed to be Jo Thompson. Kate Thompson claimed that her mother had lied to the police about not knowing the Somerton Man. She also said her mother was a Soviet spy with a “dark side” and that she might’ve been responsible for the man’s murder. Also participating in the show were Roma and Rachel Egan, wife and daughter respectively of Kate Thompson’s late brother Robin, whom many believe to have been the Somerton man’s son. The two women have backed a request to get the man’s body exhumed in the interest of proving this claim, which they also believe to be correct. A similar bid had been rejected previously in 2011 by Attorney-General John Rau, citing insufficient “public interest reasons”. There is currently a petition on Change.org, as well as an lndieGoGo campaign to raise funds in support of solving the case. ĐOẠN 6

 

Mối quan tâm đến vụ án được khơi dậy vào năm 2013, sau cuộc phỏng vấn trong chương trình 60 Minutes với Kate Thompson, con gái của “Jestyn” - tên thật được tiết lộ là Jo Thompson. Kate Thompson cho rằng mẹ cô đã nói dối cảnh sát về việc không biết Người đàn ông Somerton. Cô ấy cũng cho biết mẹ cô ấy là một điệp viên Liên Xô với "mặt tối" và rằng cô ấy có thể phải chịu trách nhiệm về vụ giết người đàn ông. Tham gia chương trình còn có Roma và Rachel Egan, lần lượt là vợ và con gái của Robin - anh trai quá cố của Kate Thompson, người mà nhiều người tin là con trai của người đàn ông Somerton. Hai người phụ nữ đã ủng hộ yêu cầu khai quật thi thể của người đàn ông để chứng minh tuyên bố này mà họ cũng tin là đúng. Một tuyên bố tương tự đã bị Tổng chưởng lý John Rau từ chối trước đó vào năm 2011, với lý do không đủ “lý do lợi ích cộng đồng”. Hiện đang có một bản kiến ​​nghị trên Change.org, cũng như một chiến dịch lndieGoGo nhằm gây quỹ hỗ trợ giải quyết vụ việc.  

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

Questions 15-20

Complete the timeline below.

Choose NO MORE THAN T WORDS from Reading Passage 2 for each answer.

Write your answers in boxes 15-20 on your answer sheet.

 

1948, November 30th – The Somerton Man misses a train to 15 ……………………

1948, December 1st – The Somerton Man’s body is discovered on Somerton beach

1948, December 2nd – Post mortem reveals no 16 ……………………….

1949, January 14th – Adelaide Railway Station discover deceased man’s suitcase

1949, July 22nd – A businessman from Somerton hands in a copy of poem book that contains the 17 ……………………. and Jestyn’s 18 ………………………..

1949, July 25th – Police visit Jestyn at her house on 19 ……………………. to speak with her – she remains 20 …………………….. during questioning

 

Questions 21-24

Complete each sentence with the correct ending A-G below.

Write the correct letter A-G, in boxes 21-24 on your answer sheet

A   believes her daughter is related to the Somerton man.

B   has tried to solve it for decades with no results.

C   was revealed by her daughter in 2013.

D   inadvertently assisted the police in their investigation.

E   was only named as “Jestyn”.

F   remains a mystery.

G   revealed that Jo Thompson was a cruel Soviet spy.

 

21   The code is written on the back of The Rubáiyát of Omar Khayyám

22   Journalist Frank Kennedy

23   The identity of the woman to whom the phone number belonged

24   Kate Thompson’s sister-in-law 

Questions 25-28

Choose the correct letter ABC or D.

Write your answers in boxes 25-28 on your answer sheet

 

25   According to the autopsy on the Somerton man

A   his heart failed for no reason.

 

B   there were traces of poison in his system.

 

C   he was physically fit.

 

D   there was nothing wrong with his heart.

 

26   The copy of The Rubáiyát of Omar Khayyám with the missing page

A   was discovered in a local man’s garage.

B   was in a local man’s possession for six months after the murder.

C   was discovered by a local man six months after the murder.

D   was found by journalist Frank Kennedy.

 

27   One of the reasons many believe that the Somerton Man was American is that

A   he wasn’t found in any database in Commonwealth countries.

B   he had been chewing gum before his death.

C   his tie had an American pattern of stripes.

D   the name “T. Keane” was found in his suitcase.

 

28   Roma and Rachel Egan

A   are critical of attempts to exhume the Somerton man’s body.

B   disagree that Robin Thompson was the Somerton man’s son.

C   backed the request that was rejected in 2011 by Rau.

D   voiced their beliefs on the same programme as Kate Thompson.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN:

15. Henley Beach

16. cause of death

17. (secret) code

18. (phone) number

19. Moseley Street

20. guarded and noncommittal

21. F

22. D

23. C

24. A

25. D

26. B

27. C

28. D

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status